Bảng giá đầu cáp - hộp nối cáp BÁO GIÁ ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 3M 24kV - CK CAO

BÁO GIÁ ĐẦU CÁP TRUNG THẾ 3M 24kV - CK CAO

  Cập nhật 2023: Bảng báo giá đầu cáp trung thế 24kV chính hãng 3M

Lotech chuyên phân phối Đầu cáp trung thế 3M 24kV; Đầu cáp co nguội / co nhiệt; Đầu cáp T-Plug Elbow.

- Áp dụng mức chiết khấu hấp dẫn cho công trình, dự án toàn quốc.

- Hỗ trợ báo giá nhanh và giao hàng đúng hẹn công trình.

Quý khách có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ miễn phí để cập nhật bảng giá 3M mới nhất - đầu cáp hộp nối cáp đáp ứng yêu cầu thi công:

 

Bạn vui lòng nhập số điện thoại
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Gửi số điện thoại thành công.

 

Cập Nhật Giá 2023: Đầu Cáp Co Nguội Trung Thế 3M 24kV 

 

Cập nhật giá đầu cáp co nguội 1 pha 24kV trong nhà - 3M

 

STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
1 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 35mm² QTII-4S-12-35 1C x 35 930,000
2 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 50mm² QTII-4S-12-50 1C x 50 930,000
3 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 70mm² QTII-4S-12-70 1C x 70 1,210,000
4 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 95mm² QTII-4S-12-95 1C x 95 1,220,000
5 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 120mm² QTII-4S-12-120 1C x 120 1,330,000
6 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 150mm² QTII-4S-12-150 1C x 150 1,330,000
7 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 185mm² QTII-4S-12-185 1C x 185 1,450,000
8 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 240mm² QTII-4S-12-240 1C x 240 1,730,000
9 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 300mm² QTII-4S-12-300 1C x 300 1,850,000
10 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 400mm² QTII-4S-12-400 1C x 400 2,890,000
11 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 500mm² QTII-4S-12-500 1C x 500 3,060,000
12 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, trong nhà - 630mm² QTII-4S-12-630 1C x 630 3,180,000

 

Cập nhật giá đầu cáp co nguội 3 pha 24kV trong nhà - 3M

 

STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
1 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 35mm² QTII-4S-32-35 3C x 35 3,980,000
2 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 50mm² QTII-4S-32-50 3C x 50 3,980,000
3 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 70mm² QTII-4S-32-70 3C x 70 4,330,000
4 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 95mm² QTII-4S-32-95 3C x 95 4,330,000
5 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 120mm² QTII-4S-32-120 3C x 120 4,970,000
6 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 150mm² QTII-4S-32-150 3C x 150 5,140,000
7 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 185mm² QTII-4S-32-185 3C x 185 5,370,000
8 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 240mm² QTII-4S-32-240 3C x 240 6,180,000
9 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 300mm² QTII-4S-32-300 3C x 300 6,290,000
10 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 400mm² QTII-4S-32-400 3C x 400 8,430,000
11 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, trong nhà - 500mm² QTII-4S-32-500 3C x 500 8,780,000

 

Cập nhật giá đầu cáp co nguội 1 pha 24kV ngoài trời - 3M

 

STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
1 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 35mm² QTII-6S-12-35 1C x 35 1,280,000
2 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 50mm² QTII-6S-12-50 1C x 50 1,280,000
3 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 70mm² QTII-6S-12-70 1C x 70 1,460,000
4 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 95mm² QTII-6S-12-95 1C x 95 1,460,000
5 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 120mm² QTII-6S-12-120 1C x 120 1,620,000
6 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 150mm² QTII-6S-12-150 1C x 150 1,620,000
7 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 185mm² QTII-6S-12-185 1C x 185 1,730,000
8 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 240mm² QTII-6S-12-240 1C x 240 2,190,000
9 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 300mm² QTII-6S-12-300 1C x 300 2,310,000
10 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 400mm² QTII-6S-12-400 1C x 400 3,410,000
11 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 500mm² QTII-6S-12-500 1C x 500 3,520,000
12 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nguội, ngoài trời - 630mm² QTII-6S-12-630 1C x 630 3,700,000

 

Cập nhật giá đầu cáp co nguội 3 pha 24kV ngoài trời - 3M

 

STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
1 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 35mm² QTII-6S-32-35 3C x 35 4,740,000
2 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 50mm² QTII-6S-32-50 3C x 50 4,740,000
3 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 70mm² QTII-6S-32-70 3C x 70 5,140,000
4 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 95mm² QTII-6S-32-95 3C x 95 5,260,000
5 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 120mm² QTII-6S-32-120 3C x 120 5,780,000
6 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 150mm² QTII-6S-32-150 3C x 150 5,950,000
7 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 185mm² QTII-6S-32-185 3C x 185 6,060,000
8 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 240mm² QTII-6S-32-240 3C x 240 6,470,000
9 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 300mm² QTII-6S-32-300 3C x 300 7,110,000
10 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 400mm² QTII-6S-32-400 3C x 400 8,950,000
11 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nguội, ngoài trời - 500mm² QTII-6S-32-500 3C x 500 9,190,000

 

Cập Nhật Giá 2023: Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thế 3M 24kV 

 

Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 24kV trong nhà - 3M

 

STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
1 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 35mm² MHI 24kV - 1x35 35 760,000
2 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 50mm² MHI 24kV - 1x50 50 760,000
3 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 70mm² MHI 24kV - 1x70 70 1,010,000
4 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 95mm² MHI 24kV - 1x95 95 1,020,000
5 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 120mm² MHI 24kV - 1x120 120 1,040,000
6 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 150mm² MHI 24kV - 1x150 150 1,150,000
7 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 185mm² MHI 24kV - 1x185 185 1,160,000
8 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 240mm² MHI 24kV - 1x240 240 1,200,000
9 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, trong nhà - 300mm² MHI 24kV - 1x300 300 1,240,000

 

Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 24kV trong nhà - 3M

 

STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
1 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 35mm² MHI 24kV - 3x35 35 2,270,000
2 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 50mm² MHI 24kV - 3x50 50 2,270,000
3 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 70mm² MHI 24kV - 3x70 70 3,020,000
4 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 95mm² MHI 24kV - 3x95 95 3,050,000
5 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 120mm² MHI 24kV - 3x120 120 3,110,000
6 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 150mm² MHI 24kV - 3x150 150 3,440,000
7 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 185mm² MHI 24kV - 3x185 185 3,480,000
8 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 240mm² MHI 24kV - 3x240 240 3,570,000
9 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, trong nhà - 300mm² MHI 24kV - 3x300 300 3,710,000

 

Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 1 pha 24kV ngoài trời - 3M

 

STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
1 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời - 35mm² MHO 24kV - 1x35 35 980,000
2 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời - 50mm² MHO 24kV - 1x50 50 980,000
3 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời - 70mm² MHO 24kV - 1x70 70 1,180,000
4 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời - 95mm² MHO 24kV - 1x95 95 1,190,000
5 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời - 120mm² MHO 24kV - 1x120 120 1,210,000
6 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời - 150mm² MHO 24kV - 1x150 150 1,370,000
7 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời - 185mm² MHO 24kV - 1x185 185 1,400,000
8 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời - 240mm² MHO 24kV - 1x240 240 1,430,000
9 Đầu cáp 3M 24kV 1 pha, co nhiệt, ngoài trời - 300mm² MHO 24kV - 1x300 300 1,470,000

 

Cập nhật giá đầu cáp co nhiệt 3 pha 24kV ngoài trời - 3M

 

STT Tên Sản Phẩm Mã Hiệu Quy cách Đơn Giá Tham Khảo
1 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 35mm² MHO 24kV - 3x35 35 2,910,000
2 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 50mm² MHO 24kV - 3x50 50 2,910,000
3 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 70mm² MHO 24kV - 3x70 70 3,530,000
4 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 95mm² MHO 24kV - 3x95 95 3,560,000
5 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 120mm² MHO 24kV - 3x120 120 3,620,000
6 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 150mm² MHO 24kV - 3x150 150 4,120,000
7 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 185mm² MHO 24kV - 3x185 185 4,170,000
8 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 240mm² MHO 24kV - 3x240 240 4,260,000
9 Đầu cáp 3M 24kV 3 pha, co nhiệt, ngoài trời - 300mm² MHO 24kV - 3x300 300 4,400,000

 

Đại Lý Đầu Cáp 3M [Chất Lượng - Giá Tốt]

 

Đại lý cung cấp đầu cáp 3M chiết khấu cao

Đại lý cung cấp đầu cáp 3M chiết khấu cao

Chúng tôi chuyên cung cấp đầu cáp 3M chính hãng - đủ loại đầu cáp co nguội, co nhiệt, đầu cáp T-plug, Elbow đáp ứng yêu cầu công trình.

Chúng tôi luôn nỗ lực đem đến cho quý khách sản phẩm tốt - giá cả phải chăng và dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp.

- Tư vấn miễn phí, phục vụ tận tình.

- Cập nhật giá nhanh, chiết khấu cao.

- Giao hàng đúng hẹn công trình.

- Kiểm kê đơn hàng chính xác.

- Bảo hành chính hãng 100%.

Quý khách có thể liên hệ thông tin dưới đây để tham khảo chi tiết bảng giá đầu cáp - hộp nối cáp, lựa chọn đúng loại đầu cáp trung thế giá tốt - đáp ứng yêu cầu thi công lắp đặt.

 

Sản phẩm liên quan
Công ty TNHH Kỹ thuật điện Lotech
Công ty TNHH Kỹ thuật điện Lotech là đơn vị chuyên phân phối thiết bị điện trung thế - hạ thế, dây cáp điện, vật tư trạm biến áp. 

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN LOTECH

MST: 0317337852.

TRỤ SỞ CHÍNH: 818/36 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM.

GIỜ LÀM VIỆC: 8h00-17h00 (Thứ 7: 8h00-11h30)

HOTLINE: 0938 41 65 66.

WEBSITE: https://lotech.com.vn

 

KẾT NỐI VỚI LOTECH

Lotech gọi hotline

Lotech cam kết sản phẩm chính hãng

Lotech có chính sách giá tốt

Lotech giao hàng đúng hẹn công trình

PHÂN PHỐI VẬT TƯ - CÁP ĐIỆN KHU VỰC TPHCM

- TRUNG TÂM: Quận 1 - 3 - 4 - 5, Quận 10, Quận 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Phú Nhuận.

- NGOẠI THÀNH: Quận 12, Hóc Môn, Củ Chi, Quận 6, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh.

- PHÍA NAM: Quận 7, Quận 8, Nhà Bè, Cần Giờ.

- PHÍA ĐÔNG: TP Thủ Đức (Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức).

PHÂN PHỐI VẬT TƯ - CÁP ĐIỆN KHU VỰC MIỀN NAM

- ĐÔNG NAM BỘ: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- TÂY NAM BỘ: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

PHÂN PHỐI VẬT TƯ - CÁP ĐIỆN KHU VỰC MIỀN TRUNG

- NAM TRUNG BỘ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

- TÂY NGUYÊN: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

- BẮC BỘ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam.

DMCA.com Protection Status

Design by Thiết kế web Vihan