SM600E-20T | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

SM600E-20T

SM600E-20T SEWHA

SM600E-20T SEWHA 2

Bộ hiển thị
SI460A  SI200  SI480E  SI300  SI4000  SI4010  SI460C  SI580E  SI4630E  SI4010R  SI4100  SI4200  SI4300  SI4400  SI4500  SI4410

Hộp đựng bộ hiển thị
SE4010  SE4011  SE4020  SE4021
Máy in

SE7300S/D  SE7300S/T  SE7300P/D  SE7300P/T  SE7200S/D  SE7200S/T  SE7200P/D  SE7200P/T  ERC-09
Cảm biến dạng thanh

AB120-3kgf  AB120-5kgf  AB120-10kgf  AB120-15kgf  AB120-20kgf  AB120-30kgf  AB120-50kgf
AB130-30kgf  AB130-50kgf  AB130-60kgf  AB130-100kgf  AB130-150kgf  AB130-300kgf
AB140-500kgf
Cảm biến dạng xoắn

LBB200-20kgf  LBB200-50kgf  LBB200-100kgf  LBB200-200kgf  LBB200-50kgf
Cảm biến dạng thanh

SB210-150kgf  SB210-200kgf  SB210-250kgf  SB210-500kgf  SB210-1tf  SB210-2tf  SB210-3tf  SB210-5tf
Cảm biến dạng S

SS300-50kgf  SS300-100kgf  SS300-150kgf  SS300-200kgf  SS300-300kgf  SS300-500kgf  SS300-1tf  SS300-2tf  SS300-3tf  SS300-5tf  SS300-10tf
Cảm biến hình trụ

SC530-20tf  SC530-30tf  SC530-50tf  SC530-100tf  SC530-200tf  SC530-500tf  SC530-800tf
Cảm biến hình trụ đo lực căng, lực nén

SC520-200kgf  SC520-300kgf  SC520-500kgf  SC520-1tf  SC520-2tf  SC520-3tf  SC520-5tf  SC520-10tf  SC520-20tf
Cảm biến lực

SL410-1tf  SL410-2tf  SL410-3tf  SL410-5tf  SL410-10tf  SL410-20tf  SL410-30tf  SL410-50tf  SL410-100tf  SL410-200tf
Cảm biến áp lực

SM600E-50kgf  SM600E-100kgf  SM600E-200kgf  SM600E-500kgf  SM600E-1tf  SM600E-2tf  SM600E-3tf  SM600E-5tf  SM600E-10tf  SM600E-20tf

No comments yet.

Trả lời