Cảm biến lực KIS-1-50kN Nobel | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến lực KIS-1-50kN Nobel

3,000,000 

Loadcell, cảm biến lực Nobel Mỹ

Mô tả sản phẩm

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854890831 – 0944.369.962

E-mail:  sales3@lotech.com.vn

 

Phạm vi sản phẩm Vishay Nobel bao gồm các phụ tùng kiểm tra áp lực, thiết bị và phần mềm chất lượng cao dùng trong hiệu thuốc, hóa học, thực phẩm và các ngành cần chế biến thực phẩm hàng loạt. Ứng dụng điển hình bao gồm cân trộn nguyên liệu trong quá trình gia công xử lí các toa thuốc tương ứng tại công xưởng.

Kiểm tra lực áp và hệ thống điều khiển trợ áp của Vishay Nobel được dùng trong máy móc xưởng giấy, xưởng gang thép, xưởng sản xuất giấy bạc, đặt dây cáp và nhà máy cưa. Ứng dụng điển hình trong kiểm tra lực căng, điều khiển buộc trong dàn khoan dầu, …

Cảm biến lực căng Vishay Nobel:

 KIS-1:  50KN, 100KN, 200KN, 300KN, 500KN   độ chính xác 0.03%

 KIS-2:  1KN, 2KN, 5KN,10KN, 20KN, 30KN     độ chính xác  0.05%

 KIS-3: 1KN, 2KN, 5KN,10KN, 20KN          độ chính xác  0.02%

 KIS-8:  1KN, 2KN, 5KN,10KN, 20KN, 50kn, 100kn, 200kn độ chính xác  0.075%

 KIS-9: 5kn, 10KN, 20KN, 50KN, 100KN       độ chính xác  0.1%   

 KIS-11: 50KN     độ chính xác  0.02%      KIS-12: 50KN     độ chính xác  0.05% 

 KIM-1:  200KN    độ chính xác  0.1%        KIMD-1: 500KN, 800KN   độ chính xác   0.1% 

 KISD-6: 50kn, 100kn, 200kn, 400KN,  1MN      độ chính xác  0.1%   

 KOM-1:  10kn, 20kn, 50kn, 100kn, 200kn       độ chính xác  0.5%

 KOSD-40:10kn, 20kn, 50kn, 100kn, 200kn       độ chính xác  1.0%   

 KOSD:   1000kN,  2000kN      độ chính xác  1.0%

 KIP-1:  10kn, 20KN     độ chính xác  0.1%        TU-2:  20kn     độ chính xác  0.1%

Thiết bị hiển thị và phụ kiện:  AST 3P    AST 3IS    WST 3   GATE 3S   TAD 3 

 WIN 3    deltaCOM   ASCII    KGT 1215     KGR 1215    P175x   

 S17xx   202 A-P    SL-4    BatchView    Datalogger   bilt 4   

MicroPOS 4    G4 Panel   G4 DIN RAIL.

Nguồn điện  S82K-05024