Cảm biến gia tốc CTC | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến gia tốc CTC

3,000,000 

Mô tả sản phẩm

Cảm biến tốc độ CTC

Đại diện CTC tại Việt Nam

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854.890.831 – 0944.369.962

E-mail: sales3@lotech.com.vn

 

 

 

Công ty CTC (Connection Technology Center, Inc.) Mỹ là một công ty có trình độ khoa học kỹ thuật cao, chuyên cung  cấp các thiết bị đo lường chấn động và bảo hộ sản phẩm chất lượng cao, các sản phẩm bao gồm: cảm biến gia tốc, cảm biến tốc độ, cáp chất lượng cao, hộp nối dây, bộ xử lý tín hiệu, máy đo độ rung và các phụ kiện lắp đặt…

Model cảm biến gia tốc CTC-100:

Thông dụng:

AC102-1A,   AC102-M12A,   AC104-1A,   AC104-M12A,   AC115-1D,   AC116-1A,   AC117-1A,   AC118-1A,   AC119-1D,   AC131-1A,   AC132-1D,   AC133-1D,   AC134-1D,  

Cảm biến gia tốc  AC135-1A,   AC135-M12A,   AC136-1A,   AC136-M12A,   AC140-1D,   AC144-1D,   AC150-1A,   AC162-1A,   AC165-1A,   AC166-1A,   AC184-1A,   AC188-1A,   AC192-1D,   AC194-1D,   AC198-1D,   AC207-1A,   AC208-1A,   AC210-1D,  

Cảm biến gia tốc AC211-1D,   AC216-1A,   AC220-1D,   AC224-1D,   AC230-1D,   AC232-1D,   AC240-1D,   AC244-1D,   AC292-1D,   AC294-1D,   AC302-1A,   AC304-1A,   AC360-1D,   TA102-1A,   TA104-1A,   TA131-1A,   TA133-1A,   TA135-1A,   TA172-1A,   TA174-1A,   TA178-1A,   TA184-1A,   VE101-1D,   VE102-1D,   VE135-1A,   VE136-1A

 

Cảm biến gia tốc VC921-1A,   VC923-1A,   AC924-1A,   AC925-1A,   AC926-1A,   AC901-1A,   AC903-1A,   AC904-1A,   AC905-1A,   AC906-1A,   AC951-1A,   AC953-1A,   AC954-1A,   AC955-1A,   AC956-1A,   AC931-1A,   AC933-1A,   AC934-1A,   AC935-1A,   AC936-1A,   AC911-1A,   AC913-1A,   AC914-1A,   AC915-1A,   AC916-1A,   AC961-1D,   AC963-1A,   AC964-1A,   AC965-1A,   AC966-1D

 

 

Cảm biến gia tốc AC102-1A,   AC102-2C,   AC102-3C,   AC102-6C,   AC102-M12A

M/AC102-1A,   M/AC102-2C,   M/AC102-3C,   M/AC102-6C,   M/AC102-M12A

 

Cảm biến gia tốc AC104-1A,   AC104-2C,   AC104-3C,   AC104-6C,   AC104-M12A

M/AC104-1A,   M/AC104-2C,   M/AC104-3C,   M/AC104-6C,   M/AC104-M12A

 

Cảm biến gia tốc AC115-1D,   AC115-2D,   AC115-3D

M/AC115-1D,   M/AC115-2D,   M/AC115-3D

 

AC116-1A

M/AC116-1A

 

AC117-1A,   AC117-2C,   AC117-3C,   AC117-6C

M/AC117-1A,   M/AC117-2C,   M/AC117-3C,   M/AC117-6C

 

Cảm biến gia tốc AC118-1A,   AC118-2C,   AC118-3C,   AC118-6C

M/AC118-1A,   M/AC118-2C,   M/AC118-3C,   M/AC118-6C

 

AC119-1D,   AC119-2D,   AC119-3D

M/AC119-1D,   M/AC119-2D,   M/AC119-3D

 

AC131-1A,   AC131-2C,   AC131-3C,   AC131-6C,   AC131-1D

M/AC131-1A,   M/AC131-2C,   M/AC131-3C,   M/AC131-6C,   M/AC131-1D

 

AC132-2D,   AC132-3D

M/AC132-2D,   M/AC132-3D

 

AC133-1D

M/AC133-1D

 

AC134-1D