Cảm biến tải BA-1000M dùng cho máy kéo nén đa năng | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến tải BA-1000M dùng cho máy kéo nén đa năng

9,400,000 

Cảm biến tải – loadcell Transcell

Mô tả sản phẩm

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ:  Mr.Cường
Di động:  0854.890.831 – 0944.369.962
E-mail:  sales3@lotech.com.vn

Thông số cơ bản:

_ Tải trọng:    1000kg

_ Độ chính xác: ± 0.03%

_ Dây dẫn: 6m

_ Nguồn cấp: 12Vdc

Series Loadcell Cảm biến lực BA:

Giới thiệu:

  • Chất liệu: hợp kim nhôm
  • Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng, ổn định cao
  • Ứng dụng: Thiết bị thử nghiệm vật lý, cân phối liệu, cân tích hợp cơ điện và cân đóng gói, …

 

Cảm biến lực Loadcell   BA-50M 50kg   BA-100M 100kg   BA-150M 150kg BA-200M 200kg   BA-300M 300kg   BA-500M 500kg   BA-750M 750kg     

BA-1000M 1000kg

 

Cảm biến lực Loadcell Transcell Technology inc Mỹ

 

Cảm biến lực Loadcell   BAB-5MT 5kg   BAB-7.5MT 7.5kg   BAB-10MT 10kg   BAB-15MT 15kg   BAB-20MT 20kg   BAB-30MT 30kg  BAB-50MT 50kg  BAB-75MT 75kg  BAB-100MT 100kg    BAB-200MT 200kg

Cảm biến lực Loadcell   BSS-100kg  BSS-200kg  BSS-250kg  BSS-500kg  BSS-750kg  BSS-1T  BSS-1.5T BSS-2T   BSS-2.5T    BSS-2.5t 2500kg   BSS-5T   BSS-5t 5000kg    BSS-10T

Cảm biến lực Loadcell   SBS-250lb  SBS-250kg  SBS-500kg  SBS-1000kg  SBS-1.5t 1500kg   SBS-2000kg   SBS-2500kg   SBS-5000kg   SBS-7500kg   SBS-10000kg

Cảm biến lực Loadcell   SB-5t, SB-10t, SB-15t, SB-20t            

Cảm biến lực Loadcell   SBT-0.5t, SBT-1t,  SBT-2t,  SBT-3t  

Cảm biến lực Loadcell   SBTL-0.5t, SBTL-1t,  SBTL-2t            

Cảm biến lực Loadcell   TSB-150lb ,  TSB-250lb

Cảm biến lực Loadcell   TA-50kg TA-100kg TA-150kg TA-200M 200kg TA-250kg TA-300kg TA-500kg TA-600kg TA-750kg TA-1000kg

Cảm biến lực Loadcell   BAC-5kg BAC-7.5kg BAC-10kg BAC-20kg BAC-30kg BAC-50kg BAC-100kg

Cảm biến lực Loadcell   BSA-50lb BSA-100lb BSA-250lb BSA-25kg BSA-50kg

Cảm biến lực Loadcell   BSE-500kg BSE-1000kg BSE-1500kg BSE-2000kg

Cảm biến lực Loadcell   BSS-ESH:   200kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1000kg, 1500kg, BSS-1.5tSS ESH 1500kg    2000kg, 2500kg, 5000kg  

Cảm biến lực Loadcell    BSS-ESH-200kg     BSS-ESH-250kg     BSS-ESH-

Cảm biến lực Loadcell FAD-5kg,  FAD-6kg,  FAD-7.5kg,  FAD-10kg,  FAD-15kg,  FAD-20kg,  FAD-30kg,  FAD-45kg,  FAD-60kg,  FAD-100kg  

Cảm biến lực Loadcell  FADWR-5kg,  FADWR-7kg,  FADWR-10kg,  FADWR-15kg,  FADWR-20kg,  FADWR-30kg,   FADWR-45kg,   FADWR-60kg,    FADWR-100kg  

Cảm biến lực Loadcell  BAG-75kg        

FAGS-250lb        

Cảm biến lực Loadcell     FAK-3kg,   FAK-6kg,   FAK-10kg,   FAK-12kg,   FAK-15kg,  FAK-20kg,  FAK-25kg,  FAK-30kg,  FAK-35kg,  FAK-40kg,  FAK-45kg,  FAK-60kg,  FAK-120kg,  FAK-150kg,  FAK-200kg

Cảm biến lực Loadcell    FAS-5kg,   FAS-7kg,    FAS-10kg,    FAS-15kg,  FAS-20kg,  FAS-30kg,   FAS-50kg,  FAS-60kg,  FAS-75kg,  FAS-100kg  

Cảm biến lực Loadcell   FASB-5kg,   FASB-7kg,   FASB-10kg,   FASB-15kg,  FASB-20kg,   FASB-25kg,  FASB-30kg,  FASB-45kg,  FASB-50kg,  FASB-60kg,  FASB-75kg,  FASB-100kg

Cảm biến lực Loadcell   FAT-7.5kg,  FAT-10kg,  FAT-15kg,  FAT-20kg,  FAT-30kg,  FAT-45kg,  FAT-60kg,  FAT-100kg            

Cảm biến lực Loadcell   FAS-100kg,   FAS-150kg,   FAS-200kg,   FAS-250kg,   FAS-300kg  

 

Cảm biến lực Loadcell   DBA-7000lb       DBST-3T  DBST-30T

Cảm biến lực Loadcell   DBS-1klb,  DBS-1.5klb,  DBS-2klb,  DBS-2.5klb,  DBS-3klb,  DBS-5klb,  DBS-10klb,  DBS-15klb,  DBS-20klb,  DBS-25klb,  DBS-30klb,  DBS-50klb,  DBS-75klb  

Cảm biến lực Loadcell   DBSQ-10t,   DBSQ-20t,   DBSQ-30t,   DBSQ-40t,   DBSQ-50t

Cảm biến lực Loadcell   DBSQD-20t,   DBSQD-25t,   DBSQD-30t,   DBSQD-50t 

Cảm biến lực Loadcell   DTS-10t,   DTS-20t,  DTS-30k,  DTS-40k,  DTS-50k,  DTS-60k 

Cảm biến lực Loadcell   DBSL-1t,  DBSL-2t,  DBSL-3t,  DBSL-5t,  DBSL-10t,  DBSL-20t,  DBSL-30t,  DBSL-60t ,  DBSL-100t

Cảm biến lực Loadcell   BSH-5kgSS,  BSH-10kgSS,  BSH-20kgSS,   BSH-50kgSS,   BSH-100kgSS,    BSH-150kgSS,   BSH-200kgSS,   BSH-250kgSS,   BSH-300kgSS