Cảm biến tiệm cận điện dung Omron Series E2K-C | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến tiệm cận điện dung Omron Series E2K-C

1,600,000 

Mô tả sản phẩm

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0854890831 – 0944.369.962
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Website: http://lotech.com.vn/

Thông số cơ bản:

_ Khoảng cách cảm ứng: 3 ~ 20/25 mm

_ Điện áp cấp: DC12~14V hoặc AC100~220V

_ Quy cách bảo vệ: IP66  IEC

Series cảm biến điện dung E2k-C

_ Có thể phát hiện được các vật ngoài kim loại như nước, nhựa…

_ Loại 3 dây DC, 2 dây AC-DC, đã bỏ tiêu chuẩn CE…

_ Trang bị bộ lọc chống nhiễu, phù hợp với nhiều hoàn cảnh môi trường công nghiệp hơn.

Cảm biến điện dung OMRON E2K-C25MF1 2M     E2K-C25ME1 2M    E2K-C25MY1 2M     E2K-C20MC1 2M     E2K-C20MT2 2M

Cảm biến điện dung OMRON E2K-C20MT1 2M     E2K-C25ME2 2M    E2K-C25MF2 2M     E2K-C25MY2 2M     E2K-C20MC2 2M

Cảm biến điện dung Omron E2K-C25MY1 2M

E2K-C25MY1-5  2M

E2K-C25MY1-US

 

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-X10A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2EC-CR8D2

Cảm biến tiệm cận OMRON E2KC

Cảm biến tiệm cận OMRON E2CY

Cảm biến tiệm cận OMRON E2KF

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-X1R5A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2KQX

Cảm biến tiệm cận OMRON E2CY-C2A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-JC4CH

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-CR8B

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-WH4A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-X5A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-X10A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2EC-X4D2

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-X1R5A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-JC4DH

Cảm biến tiệm cận OMRON E2EC-C1R5D2

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-EDA41

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-GE4A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-JC4A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2J

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-JC4A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2EV

Cảm biến tiệm cận OMRON E2EY

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-JC4AP

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-EDR6-F

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-GE4B

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-EM07M

Cảm biến tiệm cận OMRON E2CY-C1R5A-1

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-X2A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-EV05

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-T

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-C1A

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-GF4B

Cảm biến tiệm cận OMRON E2FM

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-X1R5AH

Cảm biến tiệm cận OMRON E2C-CR5B

Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X5ME2-Z 5M

Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X1R5F1-Z 5M

Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X2MF1-M1

Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X4MD1-R 2M

Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X1B1-M5

Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X10E25 5M

Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X2F1 2M

Cảm biến tiệm cận OMRON E2EC-X4D1 2M

Cảm biến tiệm cận OMRON E2EG-X5MC2-M1