Novotechnik LWH-0050 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Novotechnik LWH-0050

Call for Price

Mô tả sản phẩm

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854.890.831 – 0944.369.962
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Website: http://lotech.com.vn/

 

Thông số cơ bản:

Khoảng cách dịch chuyển:   50mm

 

Series Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor LWH:

  • Thọ mệnh dài, đạt 100 triệu lần sử dụng, quyết định bởi ứng dụng của sản phẩm
  • Độ phân giải cao: 0.01mm
  • Tốc độ hoạt động cao
  • Đầu nối: DIN 43650
  • Cấp bảo vệ: IP55

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0050    LWH-0075    LWH-0100    LWH-0130   LWH-0150   LWH-0175   LWH-0200   LWH-0225   LWH-0250  LWH-0300   LWH-0325   LWH-0360  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0375   LWH-0400   LWH-0425   LWH-0450   LWH-0500   LWH-0550   LWH-0600   LWH-0650   LWH-0750   LWH-0900

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH 75    LWH 100   LWH 130  LWH 150   LWH 175   LWH 200   LWH 225   LWH 250   LWH 300   LWH 325   LWH 360   LWH 375   LWH 400  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH 425   LWH 450   LWH 500   LWH 550   LWH 600   LWH 650   LWH 750   LWH 900  

.

.

Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor Novotechnik Đức

.

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0100   TLH-0130   TLH-0150   TLH-0175

TLH-0200   TLH-0225   TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0450   TLH-0500   TLH-0525   TLH-0600   TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800   TLH-0900

TLH-0950   TLH-1000   TLH-1100   TLH-1250   TLH-1350   TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-2000   TLH-2250   TLH-2500   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TLH-0100  TLH-0130  TLH-0150   TLH-0175   TLH-0200   TLH-0225

TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425   TLH-0450   TLH-0500  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0525  TLH-0600  TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800  TLH-0875    TLH-0900    TLH-0950    TLH-1000   TLH-1100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-1250    TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750   TLH-2000   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000   TLH-4500

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TR-010   TR-025   TR-050   TR-075   TR-0100      TRS-0025   TRS-0050   TRS-0075   TRS-0100  

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  T-0025    T-0050    T-0075    T-0100    T-0150    TS-0025    TS-0050    TS-0075    TS-0100    TS-0150

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TS-25   TS-50   TS-75   TS-100   TS-150   TSS-25   TSS-50   TSS-75   TSS-100   TSS-150

Bộ chuyển đổi dữ liệu   MUW250-4    VOL-V1