Biến tần OMRON 3R3GX-V1 Inverter | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam
Giảm 13 %

Biến tần OMRON 3R3GX-V1 Inverter

1,500,000  1,300,000 

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854.890.831 – 0944.369.962

Zalo: 0854.890.831
E-mail: sales3@lotech.com.vn

 

Biến tần OMRON 3R3GX-V1

Đặc điểm:

  • Xếp hạng kép VT 120% / 1 phút và CT 150% / 1 phút.
  • Lập trình ổ đĩa
  • Tín hiệu tổng có thể truyền dữ liệu thông qua các cổng EtherCAT, CompoNetTM và DeviceNetTM
  • Bộ lọc EMC

 

Biến tần Omron

Biến tần OMRON 3G3MX2-V1

 

 

Biến tần Omron 3G3RX-A2004-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2007-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2015-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2022-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2037-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2055-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2075-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2110-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2150-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2185-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2220-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2300-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2370-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2450-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A2550-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4004-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4007-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4015-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4022-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4037-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4055-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4075-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4110-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4150-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4185-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4220-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4300-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4370-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4450-V1

Biến tần Omron 3G3RX-A4550-V1

Biến tần Omron 3G3RX-B4750-V1

Biến tần Omron 3G3RX-B4900-V1

Biến tần Omron 3G3RX-B411K-V1

Biến tần Omron 3G3RX-B413K-V1