Series PLD | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Series PLD

Công suất:

16W ~ 60W

Miêu tả:

Dòng PLD là nguồn đèn LED trong nhà và được trang bị chức năng PFC.

Công suất 16W / 25W / 40W và 60W. Bằng cách áp dụng thiết kế Class2/II

Model:

C.C.

PLD-16 / PLD-25 / PLD-40 / PLD-60