Series PCD | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Series PCD

Công suất:

16W ~ 60W

Miêu tả:

Sê-ri PCD là sê ri nguồn làm mờ Phase Cut (TRIAC), tương thích bộ điều chỉnh pha Pha cắt (TRIAC) truyền thống.

Hiện tại, dòng PCD có hai hoại đầu vào AC 115v và 230v

Công suất 16W / 25W / 40W và 60W, thiết kế Class 2 / II.

Mô hình:

C.C.

PCD-16 / PCD-25 / PCD-40 / PCD-60