Series AP | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Series AP

Công suất:

8W ~ 35W

Miêu tả:

Nguồn LED trong nhà MEAN WELL

Phạm vi điện áp đầu vào hoàn chỉnh là 90 ~ 264V AC với thiết kế Class 2 / II và chứng nhận an toàn ở nhiều quốc gia

Công suất 8W / 12W / 16W / 25W và 35W, bao gồm hầu hết các ứng dụng chiếu sáng trong nhà.

Model:

C.V.

APV-8 / APV-12 / APV-16 / APV-25 / APV-35

C.C.

APC-8 / APC-12 / APC-16 / APC-25 / APC-35