SENECA Z-4AI | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

SENECA Z-4AI

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0944.369.962 – 0854.890.831 (zalo)
Điện thoại: 024 3232 3272
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Bộ chuyển đổi tín hiệu Seneca I/O

Z-BRIDGE       Z-LWS          Z-TWS64     Z-TWS-3

M-RTU-GP       MYALARM GSM    Z-GPRS      Z-RTU

Bộ chuyển đổi tín hiệu Seneca I/O

Z-10-D-IN      Z-10-D-OUT     Z-D-IN      Z-D-IO         Z-D-OUT

ZC-16DI-8DO    ZC-24DI        ZC-24DO

Bộ chuyển đổi tín hiệu Seneca I/O

Z-DAQ          Z-PID          z-4AI       Z-8AI   

Z-3AO          Z-4RTD-2       Z-4TC       Z-8TC

Bộ chuyển đổi tín hiệu Seneca I/O

S203T          S203TA         Z-SG        Z-SPEECH       Z203

ZC-8AI         ZC-4RTD        ZC-4RTD     ZC-8TC         ZC-SG

Bộ chuyển đổi tín hiệu Seneca I/O     K107A          K107B          K107USB     S107P    

S117P      S107USB      Z107   S232-SL        S232-DL        S485-DL     S401        

ZTOP04C        ZTOP306

Linh kiện bộ chuyển đổi tín hiệu Seneca I/O

EASY-RELAY     FD00-FD01      PM00        S20ADP-CM-S    S117P  

SG-EQ4         Z-8R-10A       Z-PC-DIN    Z-POWER        Z-SUPPLY  

Linh kiện bộ chuyển đổi tín hiệu  Seneca

Z-CALCULUS     Z-NET(2)RTU    Z-NET3      Z-PROG       

Z-SMS          DATA           STORE       FD00 – FD01

Bộ khuếch đại cảm biến nhiệt độ   T120    T121    TEST-3

Dây nối  S109REG     S109S     S102    S109PT    S104   S108   S111      S170   S190      

S2000   S112A       S112D     S105TCS      S112M        S113S   S113D       S113T    

S105CS1      S105TCN

Dây nối S – dùng cho ngành công nghiệp ổn định   S50    

S100S        S109S     S109REG      S70E   XS90      S200REG      S200D     

S200DP       S400CL

Mô đun hiển thị   S311AK    S311A     S312A    S311D    S315

Máy kiểm tra thiết bị    DL Pt100   TEST-3   E2002   E742002   E92002

Bộ chuyển đổi tín hiệu và đầu nối Seneca

Dây nối   K109UI         K109S          K109LV       K121   

K107A          K107B          K107USB

S203T    

Linh kiện và phần mềm    K-SUPPLY       K-BUS 

Dây nối Seneca  Z-SG  Z102  Z109REG  Z109REG2   Z110D  Z109REG2-H 

 Z109S   Z109UI2   Z110S   Z170REG     T201DC-100

 S203T   S203TA   T201   T201DC   T201DCH   Z201    Z201-H   Z202   Z202-H  

 Z202-LP  Z203   Z204   Z-4AI-D  Z-4TC-D  Z109PT2   Z109TC   Z104         Z111  

 Z-TIMER     Z-TIMER-D   Z112A    Z112D    Z113D     Z113S    Z113T

Linh kiện và phần mềm    ZSETUP     ZSETUP2     S-TOOL    S117P    Z-POWER  

BOX 1000 / 10 / 1 PM001600 PM001970 PM002240

Dây nối    BC-CT  PM002780  T201  T201DC   T201DC-100