Pressure Sensor MSP-300-250-P-4-A-2 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Pressure Sensor MSP-300-250-P-4-A-2

Pressure Sensor MSP-300-250-P-4-A-2

MSH-300-250-B-5-W-1(1) paint

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ:   Mr.Cường

Di động:   0854.890.831 – 0944.369.962

Zalo:   0854890831

E-mail:   sales3@lotech.com.vn

 

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor MSP300


Ứng dụng điển hình: Máy bơm và máy nén, hệ thống thủy lực/khí nén, hệ thống thử nghiệm ô tô, hệ thống xử lý nước và năng lượng, thiết bị đo áp suất, hệ thống làm mát, máy nông nghiệp, máy phun.

Miêu tả: Hệ thống cảm biến áp suất MSP300 cung cấp mô hình mới về hiệu suất giá cho ứng dụng thương mại và công nghiệp số lượng lớn, giá thành thấp. Phù hợp đo lường thể khí và thể lỏng, thậm chí bao gồm nước thải, hơi nước, thể lỏng và thể khí có độ ăn mòn thấp, …

Đặc điểm:

 • Ứng dụng OEM giá thành thấp
 • 100% không rò rỉ
 • Chất liệu thép không gỉ
 • Không vòng chứ O
 • Không dầu silicone
 • Phạm vi áp lực cao đến 10K Psi hoặc 700Bar
 • Độ chính xác cao
 • Phạm vi nhiệt độ hoạt động lớn
 • mV hoặc khuếch đại đầu ra

Cảm biến áp suất MSI – MAES Mỹ

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-300-010-B-5-W-1,MSP-300-016-B-5-W-1,MSP-300-025-B-5-W-1,MSP-300-070-B-5-W-1,MSP-300-250-B-5-W-1,MSP-300-350-B-5-W-1,MSP-300-500-B-5-W-1

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-400-010-B-5-W-1,MSP-400-016-B-5-W-1,MSP-400-025-B-5-W-1,MSP-400-070-B-5-W-1,MSP-400-250-B-5-W-1,MSP-400-350-B-5-W-1,MSP-400-500-B-5-W-1

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-300-010-B-5-N-1,MSP-300-016-B-5-N-1,MSP-300-025-B-5-N-1,MSP-300-070-B-5-N-1,MSP-300-250-B-5-N-1,MSP-300-350-B-5-N-1,MSP-300-500-B-5-N-1

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-400-010-B-5-N-1,MSP-400-016-B-5-N-1,MSP-400-025-B-5-N-1,MSP-400-070-B-5-N-1,MSP-400-250-B-5-N-1,MSP-400-350-B-5-N-1,MSP-400-500-B-5-N-1

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-300-010-B-5-W-6,MSP-300-016-B-5-W-6,MSP-300-025-B-5-W-6,MSP-300-070-B-5-W-6,MSP-300-250-B-5-W-6,MSP-300-350-B-5-W-6,MSP-300-500-B-5-W-6

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-400-010-B-5-W-6,MSP-400-016-B-5-W-6,MSP-400-025-B-5-W-6,MSP-400-070-B-5-W-6,MSP-400-250-B-5-W-6,MSP-400-350-B-5-W-6,MSP-400-500-B-5-W-6

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-300-010-B-5-N-6,MSP-300-016-B-5-N-6,MSP-300-025-B-5-N-6,MSP-300-070-B-5-N-6,MSP-300-250-B-5-N-6,MSP-300-350-B-5-N-6,MSP-300-500-B-5-N-6

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-400-010-B-5-N-6,MSP-400-016-B-5-N-6,MSP-400-025-B-5-N-6,MSP-400-070-B-5-N-6,MSP-400-250-B-5-N-6,MSP-400-350-B-5-N-6,MSP-400-500-B-5-N-6

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-300-010-B-5-W-X,MSP-300-016-B-5-W-X,MSP-300-025-B-5-W-X,MSP-300-070-B-5-W-X,MSP-300-250-B-5-W-X,MSP-300-350-B-5-W-X  MSP-300-500-B-5-W-X

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-400-010-B-5-W-X,MSP-400-016-B-5-W-X,MSP-400-025-B-5-W-X,MSP-400-070-B-5-W-X,MSP-400-250-B-5-W-X,MSP-400-350-B-5-W-X,MSP-400-500-B-5-W-X

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-300-010-B-5-N-X,MSP-300-016-B-5-N-X,MSP-300-025-B-5-N-X,MSP-300-070-B-5-N-X,MSP-300-250-B-5-N-X,MSP-300-350-B-5-N-X,MSP-300-500-B-5-N-X

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-400-010-B-5-N-X,MSP-400-016-B-5-N-X,MSP-400-025-B-5-N-X,MSP-400-070-B-5-N-X,MSP-400-250-B-5-N-X,MSP-400-350-B-5-N-X,MSP-400-500-B-5-N-X

Cảm biến áp suất – Pressure Sensor   MSP-400-025-B-4-W-X,

MSP-400-016-B-5-X-X,

MSP-400-025-B-4-X,

MSP-300-250-P-4-A-2

Cảm biến áp suất  ELAF-B3-35KN
Cảm biến áp suất  ELPF-T2M-100KN
Cảm biến áp suất  ELPF-T2M-250KN

Kỹ thuật Micro-melting cảm biến áp suất MSP

MSP100,MSP300,MSP310,MSP400,MSP600,MSP800,MSP5100

Cảm biến áp suất  MEAS-MSP Mỹ

Sản phẩm thông dụng:

Cảm biến áp suất   MS121-0000-U-100P-G    MS121-0000-U-250P-G

MS121-0000-U-500P-G    MS121-0000-U-01KP-G   MS121-0000-U-2K5P-G

MS121-0000-U-05KP-G   MS121-0000-U-007B-G   MS121-0000-U-017B-G

Cảm biến áp suất   MS121-0000-U-035B-G    MS121-0000-U-070B-G

MS121-0000-U-175B-G   MS121-0000-U-350B-G   MS121-0000-U-0.7M-G

MS121-0000-U-1.7M-G   MS121-0000-U-3.5M-G  MS121-0000-U-7M-G

Cảm biến áp suất   MS121-0000-U-17.5M-G    MS121-0000-U-35M-G

Cảm biến áp suất   CMSP320-0.3-M-5-N-1

Cảm biến áp suất   MSP320-0.6-M-5-N-1   MSP340-100-P-2-N-1

MSP340-250-P-2-N-1   MSP340-500-P-2-N-1   MSP340-1000-P-2-N-1

MSP340-2500-P-2-N-1   MSP340-5000-P-2-N-1   MSP340-10000-P-2-N-1

Cảm biến áp suất   MSP340-007-B-2-N-1   MSP340-017-B-2-N-1

MSP340-035-B-2-N-1   MSP340-070-B-2-N-1   MSP340-175-B-2-N-1

MSP340-350-B-2-N-1   MSP340-700-B-2-N-1   MSP340-0.7-M-2-N-1

Cảm biến áp suất   MSP340-1.7-M-2-N-1   MSP340-3.5-M-2-N-1

MSP340-7-M-2-N-1   MSP340-17.5-M-2-N-1   MSP340-35-M-2-N-1

MSP340-70-M-2-N-1

Cảm biến áp suất   MSP400-100-P-3-N-1   MSP400-250-P-3-N-1

MSP400-500-P-3-N-1   MSP400-1000-P-3-N-1   MSP400-2500-P-3-N-1

MSP400-5000-P-3-N-1   MSP400-10000-P-3-N-1

Cảm biến áp suất   MSP400-007-B-3-N-1   MSP400-017-B-3-N-1

MSP400-035-B-3-N-1   MSP400-070-B-3-N-1  MSP400-175-B-3-N-1

MSP400-350-B-3-N-1    MSP400-700-B-3-N-1

Cảm biến áp suất   MSP400-0.7-M-3-N-1   MSP400-1.7-M-3-N-1

MSP400-3.5-M-3-N-1   MSP400-7-M-3-N-1   MSP400-17.5-M-3-N-1

MSP400-35-M-3-N-1   MSP400-70-M-3-N-1

Cảm biến áp suất   MSP600-025-P-3-N-1   MSP600-050-P-3-N-1

MSP600-100-P-3-N-1   MSP600-250-P-3-N-1   MSP600-500-P-3-N-1

MSP600-1000-P-3-N-1   MSP600-2500-P-3-N-1 MSP600-5000-P-3-N-1

MSP600-7500-P-3-N-1  MSP600-10000-P-3-N-1

Cảm biến áp suất   MSP600-003-B-3-N-1   MSP600-006-B-3-N-1

MSP600-007-B-3-N-1   MSP600-017-B-3-N-1  MSP600-035-B-3-N-1

MSP600-070-B-3-N-1  MSP600-175-B-3-N-1  MSP600-350-B-3-N-1

MSP600-525-B-3-N-1   MSP600-700-B-3-N-1

Cảm biến áp suất   MSP600-0.3-M-3-N-1  MSP600-1.6-M-3-N-1

MSP600-0.7-M-3-N-1   MSP600-1.7-M-3-N-1   MSP600-3.5-M-3-N-1

MSP600-7-M-3-N-1    MSP600-17.5-M-3-N-1  MSP600-35-M-3-N-1

MSP600-52.5-M-3-N-1    MSP600-70-M-3-N-1

Cảm biến áp suất   M6131-C00002-050PG    M6131-C00002-100PG

M6131-C00002-200PG   M6131-C00002-300PG   M6131-C00002-500PG

Cảm biến áp suất   M6131-C00002-01KPG   M6131-C00002-03KPG   M6131-C00002-05KPG   M6131-C00002-10KPG

Cảm biến áp suất   M6131-C00002-3.5BG   M6131-C00002-007BG

M6131-C00002-010BG   M6131-C00002-020BG  M6131-C00002-035BG

Cảm biến áp suất   M6131-C00002-070BG   M6131-C00002-100BG   M6131-C00002-200BG    M6131-C00002-350BG    M6131-C00002-525BG    M6131-C00002-700BG

Cảm biến áp suất   M6131-C00002-0.35MG   M6131-C00002-0.7MG

M6131-C00002-01MG   M6131-C00002-02MG   M6131-C00002-3.5MG

M6131-C00002-07MG

Cảm biến áp suất   M6131-C00002-10MG   M6131-C00002-20MG

M6131-C00002-35MBG   M6131-C00002-52.5MG M6131-C00002-70MBG

Cảm biến áp suất   M5131-000002-050PG   M5131-000002-100PG

M5131-000002-200PG   M5131-000002-300PG   M5131-000002-500PG

Cảm biến áp suất   M5131-000002-01KPG   M5131-000002-03KPG   M5131-000002-05KPG   M5131-000002-10KPG

Cảm biến áp suất   M5131-000002-3.5BG   M5131-000002-007BG

M5131-000002-010BG    M5131-000002-020BG   M5131-000002-035BG

M5131-000002-070BG   M5131-000002-200BG   M5131-000002-350BG

Cảm biến áp suất   M5131-000002-700BG   M831-A-000005-150PG   M831-A-000005-250PG   M831-A-000005-500PG   M831-A-000005-010BG   M831-A-000005-017BG   M831-A-000005-035BG

Cảm biến áp suất   M831-A-000005-001MG   M831-A-000005-1.7MG

M831-A-000005-3.5MG

Cảm biến áp suất   US311-000002-015PG   US311-000002-030PG

US311-000002-050PG   US311-000002-100PG   US311-000002-300PG

US311-000002-500PG

Cảm biến áp suất   US311-000002-01KPG   US311-000002-03KPG

US311-000002-05KPG

Cảm biến áp suất   US311-000002-001BG   US311-000002-002BG

US311-000002-005BG   US311-000002-007BG   US311-000002-010BG

US311-000002-020BG   US311-000002-035BG   US311-000002-070BG

Cảm biến áp suất   US311-000002-100BG   US311-000002-200BG   US311-000002-350BG

Cảm biến áp suất   US631-000002-015PG   US631-000002-030PG

US631-000002-050PG   US631-000002-100PG   US631-000002-300PG

US631-000002-500PG   US631-000002-01KPG   US631-000002-03KPG

US631-000002-05KPG

Cảm biến áp suất   US631-000002-001BG    US631-000002-002BG

US631-000002-005BG   US631-000002-007BG   US631-000002-010BG

US631-000002-020BG   US631-000002-035BG   US631-000002-070BG

Cảm biến áp suất   US631-000002-200BG   US631-000002-350BG

Cảm biến áp suất   US5131-000002-015PG   US5131-000002-030PG

US5131-000002-050PG   US5131-000002-100PG   US5131-000002-200PG

US5131-000002-300PG   US5131-000002-500PG   US5131-000002-01KPG

Cảm biến áp suất   US5131-000002-1K5PG   US5131-000002-03KPG

US5131-000002-05KPG   US5131-000002-10KPG

Cảm biến áp suất   US5131-000002-001BG   US5131-000002-002BG

US5131-000002-3.5BG   US5131-000002-007BG   US5131-000002-010BG

US5131-000002-020BG   US5131-000002-035BG   US5131-000002-070BG

Cảm biến áp suất   US5131-000002-100BG   US5131-000002-200BG

US5131-000002-350BG   US5131-000002-700BG

Cảm biến áp suất   US161-000002-005PG    US161-000002-015PG

US161-000002-030PG   US161-000002-050PG   US161-000002-100PG

US161-000002-300PG

Cảm biến áp suất   US161-000002-500PG   US161-000002-01KPG

US161-000002-03KPG    US161-000002-05KPG US161-000002-10KPG

Cảm biến áp suất   US161-000002-001BG   US161-000002-002BG

US161-000002-005BG   US161-000002-007BG   US161-000002-010BG

US161-000002-020BG   US161-000002-035BG   US161-000002-070BG

Cảm biến áp suất   US161-000002-100BG   US161-000002-200BG

US161-000002-250BG   US161-000002-350BG

US161-000002-700BG

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam – chuyên gia nhập khẩu linh kiện đáng tin cậy Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam là nhà phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi có sứ mệnh giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận với nhiều linh kiện công nghiệp điện tử giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, tăng cường hiệu suất lao động, thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng đi lên. Thông qua quá trình học hỏi, tiếp thu công nghệ đo lường tiên tiến trên thế giới, chúng tôi mong muốn quý khách hàng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác có thể tiết kiệm tối đa thời gian, công sức lựa chọn sản phẩm, phát triển công nghệ trong nước đi lên tầm cao mới.

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam có bộ phận chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị cảm biến tải (Load Cell), Cảm biến áp suất (Pressure transducers), Bộ hiển thị điều khiển (Control Indicators), Cảm biến vị trí (Displacement trandusers). Cảm biến tốc độ (Velocity transducers), Cảm biến gia tốc (Acceleration transducers). Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Temperature and Humidity sensors), Cảm biến đo momen xoắn (Torque sensor), Cảm biến lưu lượng (Flow sensor)… Của các hãng nổi tiếng trên thế giới như:

 • Pháp: Precia-Molen, Scaime, Master-K
 • Hàn quốc: Fine, Dacell, Senstech, SETech, CAS, Hitrol…
 • Mỹ: Futeck, Dytran, CTC, AMTI, Labworks…
 • Nhật Bản: A&D/AND, Chino, Sumitomo…
 • Canada: GENERAL MEASURE.GM
 • Đức: HBM, REO, PMA, MMF, FLINTEC, NORD, Philips…
 • Áo: E+E
 • Thụy Sỹ: Mettler Toledo, Kistler
 • Đan Mạch: B&K, H&B, Danfoss
 • Đài Loan: BDE, TPK
 • Trung quốc: Yaohua, Zemic, Keli
 • Anh: Hydronix, LCM System, Hansford Sensor, Sherborne sensor…
 • Ý: AEP, Paovne, N.B.C Elettonica…
 • Tây Ban Nha: UTILCELL, Sensocar
 • Nga: MIDA
 • New Zealand: PT

No comments yet.

Trả lời