OMRON 3G3MX2-V1 Inverter | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

OMRON 3G3MX2-V1 Inverter

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0854890831 – 0944.369.962

Zalo: 0854.890.831

Điện thoại: 024 3232 3272
Fax:  02432323271
E-mail: sales3@lotech.com.vn

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ: Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://lotech.com.vn/

Biến tần Omron

Biến tần OMRON 3G3MX2-V1

CÔNG DỤNG:

  • Mô men xoắn khởi động 200%: Hoạt động gần như đứng yên (0,5Hz); kiểm soát tốt tải trọng tuyến tính cao;  kiểm soát tải tốc độ tuần hoàn cao
  • Điều khiển mô-men xoắn vòng mở: phù hợp với ứng dụng mô-men xoắn trung bình – thấp; Có thể thay thế một vectơ thông lượng hoặc ổ đĩa servo trong các hệ thống phù hợp
  • Điều khiển động cơ: động cơ nam châm vĩnh cửu bề mặt, thiết kế bên trong là động cơ nam châm vĩnh cửu, cảm ứng động cơ.
  • Tự động điều chỉnh một tham số: Chỉ bằng cách nhập định mức kW của động cơ, MX2-V1 cung cấp vận hành trơn tru và an toàn

Biến tần OMRON 3R3GX-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2001-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2002-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2004-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2007-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2015-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2022-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2037-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2055-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2075-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2110-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A2150-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A4004-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A4007-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A4015-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A4022-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A4030-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A4040-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A4055-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A4075-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A4110-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-A4150-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-AB001-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-AB002-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-AB004-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-AB007-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-AB015-V1

Biến tần OMRON 3G3MX2-AB022-V1

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2FFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2HFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2AFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2CFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2DFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2VFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2PFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2EFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2FFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2HFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2AFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2CFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2DFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2VFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2FFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2HFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2AFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2CFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2DFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2VFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2EFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2FFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2HFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2AFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2CFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2DFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2VFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFA-D4N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFA-D4

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2RFA-D4

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFG-D4N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFG-D4

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4EFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4FFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4GFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4HFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4AFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4CFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4DFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4RFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4EFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4FFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4GFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4HFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4AFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4VFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4DFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4VFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4NFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4GFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4HFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4AFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4CFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4DFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4DFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4VFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4NFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-NRFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4EFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4FFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4GFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4HFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4AFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4CFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4DFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4HFG-D4

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK1

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK1S

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK1G

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK2

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK2G

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK3

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK5

Dây dẫn đầu nối 1m D4SL-CN1

Dây dẫn đầu nối 3m D4SL-CN3

Dây dẫn đầu nối 5m D4SL-CN5

Dây dẫn đầu nối 10m D4SL-CN10

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0854890831 – 0944.369.962

Zalo: 0854.890.831

Điện thoại: 024 3232 3272
Fax:  02432323271
E-mail: sales3@lotech.com.vn

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ: Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://lotech.com.vn/

Biến tần Omron

Biến tần OMRON 3G3MX2-V1

CÔNG DỤNG:

  • Mô men xoắn khởi động 200%: Hoạt động gần như đứng yên (0,5Hz); kiểm soát tốt tải trọng tuyến tính cao;  kiểm soát tải tốc độ tuần hoàn cao
  • Điều khiển mô-men xoắn vòng mở: phù hợp với ứng dụng mô-men xoắn trung bình – thấp; Có thể thay thế một vectơ thông lượng hoặc ổ đĩa servo trong các hệ thống phù hợp
  • Điều khiển động cơ: động cơ nam châm vĩnh cửu bề mặt, thiết kế bên trong là động cơ nam châm vĩnh cửu, cảm ứng động cơ.
  • Tự động điều chỉnh một tham số: Chỉ bằng cách nhập định mức kW của động cơ, MX2-V1 cung cấp vận hành trơn tru và an toàn

Biến tần OMRON 3R3GX-V1

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2FFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2HFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2AFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2CFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2DFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2VFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2PFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2EFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2FFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2HFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2AFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2CFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2DFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2VFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2FFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2HFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2AFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2CFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2DFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2VFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2EFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2FFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2HFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2AFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2CFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2DFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2VFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFA-D4N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFA-D4

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2RFA-D4

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFG-D4N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N2NFG-D4

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4EFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4FFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4GFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4HFA-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4AFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4CFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4DFA-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4RFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4EFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4FFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4GFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4HFA-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4AFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4VFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4DFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4VFA

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4NFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4GFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4HFG-DN

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4AFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4CFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4DFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4DFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4VFG-N

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4NFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-NRFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4EFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4FFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4GFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4HFG-D

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4AFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4CFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4DFG

Công tắc cửa an toàn Omron D4SL-N4HFG-D4

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK1

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK1S

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK1G

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK2

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK2G

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK3

Chìa khóa cửa an toàn D4SL-NK5

Dây dẫn đầu nối 1m D4SL-CN1

Dây dẫn đầu nối 3m D4SL-CN3

Dây dẫn đầu nối 5m D4SL-CN5

Dây dẫn đầu nối 10m D4SL-CN10