Nút ấn Omron A22-TB-20A | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Nút ấn Omron A22-TB-20A

Công tắc Omron A22-TB-20A

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Điện thoại: 024 3232 3272
Di động: 0854890831 – 0944.369.962
Fax:  02432323271
E-mail: sales3@lotech.com.vn

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ: Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://lotech.com.vn/

1.  Giới thiệu

– Hình dạng: Tròn, projected 
– Nguồn cấp: Không có đèn sáng 
– Hiển thị: Màu đen 
– Kích thước lắp đặt: Ø22 
– Loại kinh tế, lắp đặt dễ dàng. 
– Tiếp điểm: DPST-NO 
– Kiểu đấu nối: Chân cắm, chân hàn, chân kẹp 
– Cấp bảo vệ: IP65 
– Xuất xứ: Japan

Công tắc Omron AL16-TYM-12D-1

OMRON A22-HA-01A

OMRON A22-HA-01M

OMRON A22-HA-02A 

OMRON A22-HA-02M

OMRON A22-HA-10A

OMRON A22-HA-10M

OMRON A22-HA-11A

OMRON A22-HA-11M

OMRON A22-HA-20A

OMRON A22-HA-20M

OMRON A22-HB-01A

OMRON A22-HB-01M

OMRON A22-HB-02A

OMRON A22-HB-02M

OMRON A22-HB-10A

OMRON A22-HB-10M

OMRON A22-HB-11A

OMRON A22-HB-11M

OMRON A22-HB-20A

OMRON A22-HB-20M

OMRON A22-01

OMRON A22-01A

OMRON A22-01M

OMRON A22-02

OMRON A22-02A

OMRON A22-02M

OMRON A22-02S

OMRON A22-10

OMRON A22-10A

OMRON A22-10M

OMRON A22-10S

OMRON A22-11A

OMRON A22-11M

OMRON A22-12

OMRON A22-12AA

OMRON A22-12AG

OMRON A22-12AR

OMRON A22-12AY

OMRON A22-20

OMRON A22-20A

OMRON A22-20M

OMRON A22-20S

OMRON A22-24

OMRON A22-24AA

OMRON A22-24AG

OMRON A22-24AR

OMRON A22-24AY

OMRON A22-3200

OMRON A22-3210

OMRON A22-5

OMRON A22-6AA

OMRON A22-6AG

OMRON A22-6AR

OMRON A22-6AY

OMRON A22-CA

OMRON A22-CA-01A

OMRON A22-CA-01M

OMRON A22-CA-02A

OMRON A22-CA-02M

OMRON A22-CA-10A

OMRON A22-CA-10M

OMRON A22-CA-11A

OMRON A22-CA-11M

OMRON A22-CA-20A

OMRON A22-CA-20M

OMRON A22-CB

OMRON A22-CB-01A

OMRON A22-CB-01M

OMRON A22-CB-02A

OMRON A22-CB-02M

OMRON A22-CB-10A

OMRON A22-CB-10M

OMRON A22-CB-11A

OMRON A22-CB-11M

OMRON A22-CB-20A

OMRON A22-CB-20M

OMRON A22-CG

OMRON A22-CG-01A

OMRON A22-CG-01M

OMRON A22-CG-02A

OMRON A22-CG-02M

OMRON A22-CG-10A

OMRON A22-CG-10M

OMRON A22-CG-11A

OMRON A22-CG-11M

OMRON A22-CG-20A

OMRON A22-CG-20M

OMRON A22-CR

OMRON A22-CR-01A

OMRON A22-CR-01M

OMRON A22-CR-02A

OMRON A22-CR-02M

OMRON A22-CR-10A

OMRON A22-CR-10M

OMRON A22-CR-11A

OMRON A22-CR-11M

OMRON A22-CR-20A

OMRON A22-CR-20M

OMRON A22-CW

OMRON A22-CW-01A

OMRON A22-CW-01M

OMRON A22-CW-02A

OMRON A22-CW-02M

OMRON A22-CW-10A

OMRON A22-CW-10M

OMRON A22-CW-11A

OMRON A22-CW-11M

OMRON A22-CW-20A

OMRON A22-CW-20M

OMRON A22-CY

OMRON A22-CY-01A

OMRON A22-CY-01M

OMRON A22-CY-02A

OMRON A22-CY-02M

OMRON A22-CY-10A

OMRON A22-CY-10M

OMRON A22-CY-11A

OMRON A22-CY-11M

OMRON A22-CY-20A

OMRON A22-CY-20M

OMRON A22-DA

OMRON A22-DA-01A

OMRON A22-DA-01M

OMRON A22-DA-02A

OMRON A22-DA-02M

OMRON A22-DA-10A

OMRON A22-DA-10M

OMRON A22-DA-11A

OMRON A22-DA-11M

OMRON A22-DA-20A

OMRON A22-DA-20M

OMRON A22-DB

OMRON A22-DB-01A

OMRON A22-DB-01M

OMRON A22-DB-02A

OMRON A22-DB-02M

OMRON A22-DB-10A

OMRON A22-DB-10M

OMRON A22-DB-11A

OMRON A22-DB-11M

OMRON A22-DB-20A

OMRON A22-DB-20M

OMRON A22-DG

OMRON A22-DG-01A

OMRON A22-DG-01M

OMRON A22-DG-02A

OMRON A22-DG-02M

OMRON A22-DG-10A

OMRON A22-DG-10M

OMRON A22-DG-11A

OMRON A22-DG-11M

OMRON A22-DG-20A

OMRON A22-DG-20M

OMRON A22-DR

OMRON A22-DR-01A

OMRON A22-DR-01M

OMRON A22-DR-02A

OMRON A22-DR-02M

OMRON A22-DR-10A

OMRON A22-DR-10M

OMRON A22-DR-11A

OMRON A22-DR-11M

OMRON A22-DR-20A

OMRON A22-DR-20M

OMRON A22-DW

OMRON A22-DW-01A

OMRON A22-DW-01M

OMRON A22-DW-02A

OMRON A22-DW-02M

OMRON A22-DW-10A

OMRON A22-DW-10M

OMRON A22-DW-11A

OMRON A22-DW-11M

OMRON A22-DW-20A

OMRON A22-DW-20M

OMRON A22-DY

OMRON A22-DY-01A

OMRON A22-DY-01M

OMRON A22-DY-02A

OMRON A22-DY-02M

OMRON A22-DY-10A

OMRON A22-DY-10M

OMRON A22-DY-11A

OMRON A22-DY-11M

OMRON A22-DY-20A

OMRON A22-DY-20M

OMRON A22E-L

OMRON A22E-L-01

OMRON A22E-L-02

OMRON A22E-L-11

OMRON A22EL-M

OMRON A22EL-M-12A-01

OMRON A22EL-M-12A-02

OMRON A22EL-M-12A-11

OMRON A22EL-M-24A-01

OMRON A22EL-M-24A-02

OMRON A22EL-M-24A-11

OMRON A22EL-M-24A-11S(H)

OMRON A22EL-M-T1-01

OMRON A22EL-M-T1-02

OMRON A22EL-M-T1-11

OMRON A22EL-M-T2-01

OMRON A22EL-M-T2-02

OMRON A22EL-M-T2-11

OMRON A22E-LP

OMRON A22E-LP-01

OMRON A22E-M

OMRON A22E-M-01

OMRON A22E-M-01(OEE-FIN)

OMRON A22E-M-01B

OMRON A22E-M-02

OMRON A22E-M-02B

OMRON A22E-M-03

OMRON A22E-M-10

OMRON A22E-M-11

OMRON A22E-M-11-A1

OMRON A22E-M-11B

OMRON A22E-M-11-EMO

OMRON A22E-M-12

OMRON A22E-M-12B

OMRON A22E-M-20

OMRON A22E-MK

OMRON A22E-MK-01

OMRON A22E-MK-02

OMRON A22E-MK-11

OMRON A22E-MP

OMRON A22E-MP-01

OMRON A22E-MP-02

OMRON A22E-MP-10

OMRON A22E-MP-11

OMRON A22E-MP-11C

OMRON A22E-MP-20

OMRON A22E-S

OMRON A22E-S-01

OMRON A22E-S-01S

OMRON A22E-S-02

OMRON A22E-S-03

OMRON A22E-S-10

OMRON A22E-S-11

OMRON A22E-S-12

OMRON A22E-S-20

OMRON A22E-SK

OMRON A22E-SK-01

OMRON A22E-SK-02

OMRON A22E-SK-11

OMRON A22-FA

OMRON A22-FA-01A

OMRON A22-FA-01M

OMRON A22-FA-02A

OMRON A22-FA-02M

OMRON A22-FA-10A

OMRON A22-FA-10M

OMRON A22-FA-11A

OMRON A22-FA-11M

OMRON A22-FA-20A

OMRON A22-FA-20M

OMRON A22-FB

OMRON A22-FB-01A

OMRON A22-FB-01M

OMRON A22-FB-02A

OMRON A22-

FB-02M  

No comments yet.

Trả lời