Nút ấn Omron A22-01 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Nút ấn Omron A22-01

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0854890831 – 0944.369.962

Điện thoại: 024 3232 3272
Fax:  02432323271
E-mail: sales3@lotech.com.vn

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ: Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://lotech.com.vn/

Đặc điểm:

_ Dùng cho cần gạt lắp đặt gọn nhẹ và thiếu bộ phận công tắc

_ Thông qua việc lắp đặt 3 Nút ấn làm tăng hiệu suất đấu nối dây

_ Đường kính Φ 22-25,

_ IP65

NÚT ẤN OMRON A22-HA-01A

NÚT ẤN OMRON A22-HA-01M

NÚT ẤN OMRON A22-HA-02A 

NÚT ẤN OMRON A22-HA-02M

NÚT ẤN OMRON A22-HA-10A

NÚT ẤN OMRON A22-HA-10M

NÚT ẤN OMRON A22-HA-11A

NÚT ẤN OMRON A22-HA-11M

NÚT ẤN OMRON A22-HA-20A

NÚT ẤN OMRON A22-HA-20M

NÚT ẤN OMRON A22-HB-01A

NÚT ẤN OMRON A22-HB-01M

NÚT ẤN OMRON A22-HB-02A

NÚT ẤN OMRON A22-HB-02M

NÚT ẤN OMRON A22-HB-10A

NÚT ẤN OMRON A22-HB-10M

NÚT ẤN OMRON A22-HB-11A

NÚT ẤN OMRON A22-HB-11M

NÚT ẤN OMRON A22-HB-20A

NÚT ẤN OMRON A22-HB-20M

NÚT ẤN OMRON A22-01

NÚT ẤN OMRON A22-01A

NÚT ẤN OMRON A22-01M

NÚT ẤN OMRON A22-02

NÚT ẤN OMRON A22-02A

NÚT ẤN OMRON A22-02M

NÚT ẤN OMRON A22-02S

NÚT ẤN OMRON A22-10

NÚT ẤN OMRON A22-10A

NÚT ẤN OMRON A22-10M

NÚT ẤN OMRON A22-10S

NÚT ẤN OMRON A22-11A

NÚT ẤN OMRON A22-11M

NÚT ẤN OMRON A22-12

NÚT ẤN OMRON A22-12AA

NÚT ẤN OMRON A22-12AG

NÚT ẤN OMRON A22-12AR

NÚT ẤN OMRON A22-12AY

NÚT ẤN OMRON A22-20

NÚT ẤN OMRON A22-20A

NÚT ẤN OMRON A22-20M

NÚT ẤN OMRON A22-20S

NÚT ẤN OMRON A22-24

NÚT ẤN OMRON A22-24AA

NÚT ẤN OMRON A22-24AG

NÚT ẤN OMRON A22-24AR

NÚT ẤN OMRON A22-24AY

NÚT ẤN OMRON A22-3200

NÚT ẤN OMRON A22-3210

NÚT ẤN OMRON A22-5

NÚT ẤN OMRON A22-6AA

NÚT ẤN OMRON A22-6AG

NÚT ẤN OMRON A22-6AR

NÚT ẤN OMRON A22-6AY

NÚT ẤN OMRON A22-CA

NÚT ẤN OMRON A22-CA-01A

NÚT ẤN OMRON A22-CA-01M

NÚT ẤN OMRON A22-CA-02A

NÚT ẤN OMRON A22-CA-02M

NÚT ẤN OMRON A22-CA-10A

NÚT ẤN OMRON A22-CA-10M

NÚT ẤN OMRON A22-CA-11A

NÚT ẤN OMRON A22-CA-11M

NÚT ẤN OMRON A22-CA-20A

NÚT ẤN OMRON A22-CA-20M

NÚT ẤN OMRON A22-CB

NÚT ẤN OMRON A22-CB-01A

NÚT ẤN OMRON A22-CB-01M

NÚT ẤN OMRON A22-CB-02A

NÚT ẤN OMRON A22-CB-02M

NÚT ẤN OMRON A22-CB-10A

NÚT ẤN OMRON A22-CB-10M

NÚT ẤN OMRON A22-CB-11A

NÚT ẤN OMRON A22-CB-11M

NÚT ẤN OMRON A22-CB-20A

NÚT ẤN OMRON A22-CB-20M

NÚT ẤN OMRON A22-CG

NÚT ẤN OMRON A22-CG-01A

NÚT ẤN OMRON A22-CG-01M

NÚT ẤN OMRON A22-CG-02A

NÚT ẤN OMRON A22-CG-02M

NÚT ẤN OMRON A22-CG-10A

NÚT ẤN OMRON A22-CG-10M

NÚT ẤN OMRON A22-CG-11A

NÚT ẤN OMRON A22-CG-11M

NÚT ẤN OMRON A22-CG-20A

NÚT ẤN OMRON A22-CG-20M

NÚT ẤN OMRON A22-CR

NÚT ẤN OMRON A22-CR-01A

NÚT ẤN OMRON A22-CR-01M

NÚT ẤN OMRON A22-CR-02A

NÚT ẤN OMRON A22-CR-02M

NÚT ẤN OMRON A22-CR-10A

NÚT ẤN OMRON A22-CR-10M

NÚT ẤN OMRON A22-CR-11A

NÚT ẤN OMRON A22-CR-11M

NÚT ẤN OMRON A22-CR-20A

NÚT ẤN OMRON A22-CR-20M

NÚT ẤN OMRON A22-CW

NÚT ẤN OMRON A22-CW-01A

NÚT ẤN OMRON A22-CW-01M

NÚT ẤN OMRON A22-CW-02A

NÚT ẤN OMRON A22-CW-02M

NÚT ẤN OMRON A22-CW-10A

NÚT ẤN OMRON A22-CW-10M

NÚT ẤN OMRON A22-CW-11A

NÚT ẤN OMRON A22-CW-11M

NÚT ẤN OMRON A22-CW-20A

NÚT ẤN OMRON A22-CW-20M

NÚT ẤN OMRON A22-CY

NÚT ẤN OMRON A22-CY-01A

NÚT ẤN OMRON A22-CY-01M

NÚT ẤN OMRON A22-CY-02A

NÚT ẤN OMRON A22-CY-02M

NÚT ẤN OMRON A22-CY-10A

NÚT ẤN OMRON A22-CY-10M

NÚT ẤN OMRON A22-CY-11A

NÚT ẤN OMRON A22-CY-11M

NÚT ẤN OMRON A22-CY-20A

NÚT ẤN OMRON A22-CY-20M

NÚT ẤN OMRON A22-DA

NÚT ẤN OMRON A22-DA-01A

NÚT ẤN OMRON A22-DA-01M

NÚT ẤN OMRON A22-DA-02A

NÚT ẤN OMRON A22-DA-02M

NÚT ẤN OMRON A22-DA-10A

NÚT ẤN OMRON A22-DA-10M

NÚT ẤN OMRON A22-DA-11A

NÚT ẤN OMRON A22-DA-11M

NÚT ẤN OMRON A22-DA-20A

NÚT ẤN OMRON A22-DA-20M

NÚT ẤN OMRON A22-DB

NÚT ẤN OMRON A22-DB-01A

NÚT ẤN OMRON A22-DB-01M

NÚT ẤN OMRON A22-DB-02A

NÚT ẤN OMRON A22-DB-02M

NÚT ẤN OMRON A22-DB-10A

NÚT ẤN OMRON A22-DB-10M

NÚT ẤN OMRON A22-DB-11A

NÚT ẤN OMRON A22-DB-11M

NÚT ẤN OMRON A22-DB-20A

NÚT ẤN OMRON A22-DB-20M

NÚT ẤN OMRON A22-DG

NÚT ẤN OMRON A22-DG-01A

NÚT ẤN OMRON A22-DG-01M

NÚT ẤN OMRON A22-DG-02A

NÚT ẤN OMRON A22-DG-02M

NÚT ẤN OMRON A22-DG-10A

NÚT ẤN OMRON A22-DG-10M

NÚT ẤN OMRON A22-DG-11A

NÚT ẤN OMRON A22-DG-11M

NÚT ẤN OMRON A22-DG-20A

NÚT ẤN OMRON A22-DG-20M

NÚT ẤN OMRON A22-DR

NÚT ẤN OMRON A22-DR-01A

NÚT ẤN OMRON A22-DR-01M

NÚT ẤN OMRON A22-DR-02A

NÚT ẤN OMRON A22-DR-02M

NÚT ẤN OMRON A22-DR-10A

NÚT ẤN OMRON A22-DR-10M

NÚT ẤN OMRON A22-DR-11A

NÚT ẤN OMRON A22-DR-11M

NÚT ẤN OMRON A22-DR-20A

NÚT ẤN OMRON A22-DR-20M

NÚT ẤN OMRON A22-DW

NÚT ẤN OMRON A22-DW-01A

NÚT ẤN OMRON A22-DW-01M

NÚT ẤN OMRON A22-DW-02A

NÚT ẤN OMRON A22-DW-02M

NÚT ẤN OMRON A22-DW-10A

NÚT ẤN OMRON A22-DW-10M

NÚT ẤN OMRON A22-DW-11A

NÚT ẤN OMRON A22-DW-11M

NÚT ẤN OMRON A22-DW-20A

NÚT ẤN OMRON A22-DW-20M

NÚT ẤN OMRON A22-DY

NÚT ẤN OMRON A22-DY-01A

NÚT ẤN OMRON A22-DY-01M

NÚT ẤN OMRON A22-DY-02A

NÚT ẤN OMRON A22-DY-02M

NÚT ẤN OMRON A22-DY-10A

NÚT ẤN OMRON A22-DY-10M

NÚT ẤN OMRON A22-DY-11A

NÚT ẤN OMRON A22-DY-11M

NÚT ẤN OMRON A22-DY-20A

NÚT ẤN OMRON A22-DY-20M

NÚT ẤN OMRON A22E-L

NÚT ẤN OMRON A22E-L-01

NÚT ẤN OMRON A22E-L-02

NÚT ẤN OMRON A22E-L-11

NÚT ẤN OMRON A22EL-M

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-12A-01

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-12A-02

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-12A-11

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-24A-01

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-24A-02

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-24A-11

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-24A-11S(H)

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-T1-01

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-T1-02

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-T1-11

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-T2-01

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-T2-02

NÚT ẤN OMRON A22EL-M-T2-11

NÚT ẤN OMRON A22E-LP

NÚT ẤN OMRON A22E-LP-01

NÚT ẤN OMRON A22E-M

NÚT ẤN OMRON A22E-M-01

NÚT ẤN OMRON A22E-M-01(OEE-FIN)

NÚT ẤN OMRON A22E-M-01B

NÚT ẤN OMRON A22E-M-02

NÚT ẤN OMRON A22E-M-02B

NÚT ẤN OMRON A22E-M-03

NÚT ẤN OMRON A22E-M-10

NÚT ẤN OMRON A22E-M-11

NÚT ẤN OMRON A22E-M-11-A1

NÚT ẤN OMRON A22E-M-11B

NÚT ẤN OMRON A22E-M-11-EMO

NÚT ẤN OMRON A22E-M-12

NÚT ẤN OMRON A22E-M-12B

NÚT ẤN OMRON A22E-M-20

NÚT ẤN OMRON A22E-MK

NÚT ẤN OMRON A22E-MK-01

NÚT ẤN OMRON A22E-MK-02

NÚT ẤN OMRON A22E-MK-11

NÚT ẤN OMRON A22E-MP

NÚT ẤN OMRON A22E-MP-01

NÚT ẤN OMRON A22E-MP-02

NÚT ẤN OMRON A22E-MP-10

NÚT ẤN OMRON A22E-MP-11

NÚT ẤN OMRON A22E-MP-11C

NÚT ẤN OMRON A22E-MP-20

NÚT ẤN OMRON A22E-S

NÚT ẤN OMRON A22E-S-01

NÚT ẤN OMRON A22E-S-01S

NÚT ẤN OMRON A22E-S-02

NÚT ẤN OMRON A22E-S-03

NÚT ẤN OMRON A22E-S-10

NÚT ẤN OMRON A22E-S-11

NÚT ẤN OMRON A22E-S-12

NÚT ẤN OMRON A22E-S-20

NÚT ẤN OMRON A22E-SK

NÚT ẤN OMRON A22E-SK-01

NÚT ẤN OMRON A22E-SK-02

NÚT ẤN OMRON A22E-SK-11

NÚT ẤN OMRON A22-FA

NÚT ẤN OMRON A22-FA-01A

NÚT ẤN OMRON A22-FA-01M

NÚT ẤN OMRON A22-FA-02A

NÚT ẤN OMRON A22-FA-02M

NÚT ẤN OMRON A22-FA-10A

NÚT ẤN OMRON A22-FA-10M

NÚT ẤN OMRON A22-FA-11A

NÚT ẤN OMRON A22-FA-11M

NÚT ẤN OMRON A22-FA-20A

NÚT ẤN OMRON A22-FA-20M

NÚT ẤN OMRON A22-FB

NÚT ẤN OMRON A22-FB-01A

NÚT ẤN OMRON A22-FB-01M

NÚT ẤN OMRON A22-FB-02A

NÚT ẤN OMRON A22-FB02