Model 3149-FR Honeywell | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Model 3149-FR Honeywell

Thông số hoạt động

Tải trọng đo (kg) 22, 45, 136
Cân bằng điểm 0 ±1 %
Phi tuyến tính ±0.05%
Độ trễ ±0.05 %
Sai số không lặp lại ±0.01 %
Lỗi tổng hợp ±0.05 %
Ngâm tải ±0.03 % (sau 20 phút đọc)

Thông số nhiệt độ

Nhiệt độ vận hành -54 °C – 93 °C
Bù trừ nhiệt 9 °C – 46 °C
Nhiệt độ ảnh hưởng đến độ nhạy ± 0,08% Output / 37° C
Nhiệt độ ảnh hưởng điếm 0 ±0.15 % rate output/37° C

Thông số kỹ thuật điện

Điện áp kích thích khuyến nghị 10Vdc
Điện trở Input 700 ohm, +40/-3,5 ohm
Điện trở Output 700 ohm ±3,5 ohm
Độ nhạy 2mV/V
Điện trở cách điện 5000 ohm  50 Vdc

Thông số khác

Quá tải an toàn 150%

Vật liệu Nhôm, nặng 362 gram

Dây nối: Input đen (-), đỏ (+), Output xanh lá (+), trắng (-)