Model 3132 Honeywell | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Model 3132 Honeywell

Thông số hoạt động

Dải đo (kg) 227, 454, 907, 1360, 2278
Phi tuyến tính ±0.1 %
Độ trễ ±0.1 %
Sai số lặp lại ±0.05 %
Độ nhạy 3 mV/V ±0.25 %
Chức năng đo lực Lực căng/Lực nén
Độ phân giải Vô hạn
Hiệu chuẩn Căng (+) và nén (-)
Độ chính xác 0.05%

Thông số nhiệt độ

Nhiệt độ vận hành -54 °C – 93 °C
Bù trừ nhiệt 21 °C – 77 °C
Nhiệt độ điểm 0 0 ± 0,002% Output / ° F
Nhiệt độ đầu ra ±0.002 % số đọc/°F

Thông số kỹ thuật điện

Kiểu vi mạch điện trở Lá kim loại
Điện áp kích thích 20 Vdc or Vac RMS
Điện trở cách điện > 5000 mOhm @ 50 Vd
Cầu kháng 350 ohm
Số cầu 1 hoặc 2
Cân bằng điểm 0 ±1.0 %
Ngắt điện PT02E-10-6P vs PT06W-10-6S

Thông số khác

Quá tải an toàn 150%

Vật liệu Thép các bon

Dây nối: Input đen (+), đỏ (+), Output xanh lá (-), trắng (-)

Catalogue