Mở rộng I/O Omron CP1W-20EDT1 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Mở rộng I/O Omron CP1W-20EDT1

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0854890831 – 0944.369.962

Điện thoại: 024 3232 3272
Fax:  02432323271
E-mail: sales3@lotech.com.vn

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ: Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://lotech.com.vn/

Đặc điểm:

  • Thích hợp nhất dùng cho các mục đích kiểm soát an toàn quy mô vừa và nhỏ
  • Giải quyết các điều kiện kiểm soát an ninh phức tạp bằng lập trình đơn giản
  • Lập trình miễn phí, cấu hình thiết bị linh hoạt và thuật tiện
  • Dễ dàng thực hiện các công việc kiểm soát an ninh phức tạp

Bộ điều khiển an toàn Omron G9SP-N10S

Bộ điều khiển an toàn Omron G9SP-N10D

Bộ điều khiển an toàn Omron G9SP-N20S

Mở rộng I/O Omron CP1W-20EDT

Mở rộng I/O Omron CP1W-20EDT1

Mở rộng I/O Omron CP1W-32ET

Mở rộng I/O Omron CP1W-32ET1

Dây nối I/O Omron CP1W-CN811

No comments yet.

Trả lời