Mô đun LSS Cas | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Mô đun LSS Cas

Mô đun cân cảm biến tải dạnh bánh (trụ dẹt)

Thông số chi tiết:

Liên hệ: Mr.Duy  
Phone: 0966 005 465 (Zalo)                                                                                                                               

E-mail:sales2@lotech.com.vn 

Sản phẩm phụ trách: Cảm biến, đầu cân, cân điện tử… Châu Á (CAS, BONGSHIN,YAMATO, A&D, HITROL, KELI, HONEYWELL…)