Mô đun BSS | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Mô đun BSS

Mô đun cân dành cho loadcell BSS

Bắt vít bu lông, cấu trúc chắc chắn

Thông số chi tiết dưới đây:

Liên hệ: Mr.Duy  
Phone: 0966 005 465 (Zalo)                                                                                                                               

E-mail:sales2@lotech.com.vn 

Sản phẩm phụ trách: Cảm biến, đầu cân, cân điện tử… Châu Á (CAS, BONGSHIN,YAMATO, A&D, HITROL, KELI, HONEYWELL…) y50 \lsdlocke