Cảm biến Loadcell CBFS-100kgf Bongshin | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến Loadcell CBFS-100kgf Bongshin

Mini Loadcell CBFS-100kgf 

Chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854.890.831 – 0944.369.962

Zalo: 0854.890.831

E-mail: sales3@lotech.com.vn

Thông số cơ bản:

_ Tải trọng: 100kg

_ Cấp bảo vệ: IP 65

_ Chất liệu: Thép không gỉ

_ Xuất sứ: Korea/Hàn Quốc

CBFSB-100(7) CBFSB-100KGF (2) CBFSB-100KGF(1)

Loadcell cảm biến tải CBES-1T,  DBBP-50kg,  DBBP-500kg,  CDES-200KG,  CBES-5T,  BMK11-2T,  CBFS-30KG,  CBFS-A-1000KG,

Loadcell cảm biến tải CBFS-10kg,DSCHS-5T,CBES-20T,BS-7300,CDFS-200kg,OBU-250KG,TRC-5000KG,CDES-100kg,  BS-32

Loadcell cảm biến tải DSCK-5000KG,  CBES-500KG,  BS-205,  CS12C-3T,  BS-70R,  OBU-100kg,  DSCHS-3000KG,   MCK3-30KG,

Loadcell cảm biến tải CDES-500KG,  CS56K-2T,  CBFS-50KG,  DBBP-200KG,  OBU-30KG,  BSMP-120kg,  DB22-100KG,  DBBP-100KG,

Loadcell cảm biến tải CDES-2T,  CBES-100kg,  DSCK-2T,  DBBP-20KG,  CS61-2T,  DSCK-10T,  SBPG-400kg,  CMCS-1T,  CBFS-1T,

Loadcell cảm biến tải CBES-1000kg,  DSCS-500KG,  OSBHA-2T,  CBES-200KG,  BS-7220,  BS-7300-23,  CBFS-200KG,  CBES-50KG,

Loadcell cảm biến tải BCCU-10T,  DSCK-20T,  CBFS-300KG,  BCH-20T,  BS-7200,  TPCD-2T,  CBES-2T,  TOL11-2T,  OBBA-300KG,

Loadcell cảm biến tải DSCK-3T,  BCH-10T,  PST-30KG,  OSWA-2T,  CBES-500,  CBES-50KG,  CBES-100KG,  CBES-200KG,  CBES-500KG,

Loadcell cảm biến tải CBES-1T,  CBES-2T,  CBES-3T,  CBES-5T,  CBES-10T,  CBES-20T,  CBFS-3.5KG,  CBFS-10KG,  CBFS-30KG,

Loadcell cảm biến tải CBFS-50KG,  CBFS-100KG,  CBFS-200KG,  CBFS-300KG,  CBFS-500KG,  CBFS-1000KG,  CBFS-1T,  CBFSA-3.5KG,

Loadcell cảm biến tải CBFSA-10KG,  CBFSA-30KG,  CBFSA-50KG,  CBFSA-100KG,  CBFSA-200KG,  CBFSA-300KG,  CBFSA-500KG,

Loadcell cảm biến tải CBFSA-1000KG,  CBFSA-1T,  CBFS A-3.5KG,  CBFS A-10KG,  CBFS A-30KG,  CBFS A-50KG,  CBFS A-100KG,

Loadcell cảm biến tải CBFS A-200KG,  CBFS A-300KG,  CBFS A-500KG,  CBFS A-1000KG   CBFS A-1T,  CBFS-A-3.5KG,  CBFS-A-10KG,

Loadcell cảm biến tải CBFS-A-30KG,  CBFS-A-50KG,  CBFS-A-100KG,  CBFS-A-200KG,  CBFS-A-300KG,  CBFS-A-500KG,

Loadcell cảm biến tải CBFS-A-1T,  CBFS-B-3.5KG,  CBFS-B-10KG,  CBFS-B-30KG,   CBFS-B-50KG,  CBFS-B-100KG,  CBFS-B-200KG,

Loadcell cảm biến tải CBFS-C-50KG,  CBFS-C-100KG,  CBFS-C-200KG,  CBFS-C-300KG,  CBFS-C-500KG,  CBFS-C-1000KG,  CBFS-C-1T,

Loadcell cảm biến tải CBFS-B-300KG,  CBFS-B-500KG,  CBFS-B-1000KG,  CBFS-B-1T  CBFS-C-3.5KG,  CBFS-C-10KG,  CBFS-C-30KG,

No comments yet.

Trả lời