Loadcell Utilcell | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell Utilcell

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854.890.831(Zalo)0944.369.962

E-mail: sales3@lotech.com.vn

Website: http://lotech.com.vn/

Công ty UTILCEL Tây Ban Nha đến nay đã thành lập được gần 30 năm,  đã cung cấp hàng triệu cảm biến tại đến khắp nơi trên thế giới. Có kinh nghiệm phong phú và sản phẩm suất sắc trong lĩnh vực cảm biến tải, phụ kiện và thiết bị hiển thị. Utilcell cung cấp các mẫu cảm biến với nhiều tải trọng khác nhau, dùng ở nhiệt độ thường, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp và phòng chống cháy nổ… Để tiện cho việc lắp đặt của khách hàng, mỗi cảm biến đều có phụ kiện lắp đặt riêng. Tải trọng của cảm biến từ 0.3kg đến 400t. Cụ thể như sau:  

Cảm biến tải Loadcell    MOD104-0.3KG   MOD104-0.6KG   MOD104-1.2KG  MOD104-3KG   MOD105-2kg   MOD105-3kg   MOD105-5kg   MOD120-7.5kg   MOD120-10kg   MOD120-15kg   MOD120-20kg     MOD120-30kg    MOD120-50kg  

Cảm biến tải Loadcell    MOD140-3KG     MOD140-5KG     MOD140-8KG   

MOD140-15KG    MOD140-20KG    MOD140-30KG    MOD140-50KG

MOD140-75KG  MOD140-100KG

Cảm biến tải Loadcell    MOD160-15kg    MOD160-20kg  

MOD160-30kg   MOD160-50kg     MOD160-75kg    MOD160-100kg 

MOD160-150kg 

Cảm biến tải Loadcell    MOD190-50KG    MOD190-75KG    MOD190-120KG

MOD190-200KG  MOD190-250KG   MOD190-350KG   MOD190-400KG

Cảm biến tải Loadcell    MOD200-2kg     MOD200-3kg     MOD200-5kg    MOD200-7.5kg    MOD200-10kg    MOD200-15kg    MOD200-20kg   

MOD200-30kg   

Cảm biến tải Loadcell    MOD230-7.5kg    MOD230-12kg    MOD230-18kg 

MOD230-36kg    

Cảm biến tải Loadcell    MOD240-5kg     MOD240-7.5kg   MOD240-10kg

MOD240-15kg    MOD240-20kg    MOD240-35kg   MOD250-37.5kg

MOD250-50kg    MOD250-75kg   MOD250-200kg   

Cảm biến tải Loadcell    MOD260-5kg     MOD260-7.5kg   MOD260-10kg   MOD260-15kg     MOD260-20kg    MOD260-35kg   MOD270-100kg   MOD270-200KG   MOD270-300KG;

Cảm biến tải Loadcell    MOD300-10kg    MOD300-20kg    MOD300-30kg   MOD300-50kg     MOD300-75kg    MOD300-100kg MOD300-150kg  

MOD300-200kg   MOD300-250kg  MOD300-300kg 

Cảm biến tải Loadcell    MOD340-15kg     MOD340-30kg    MOD340-50kg  MOD340-75kg   MOD340-100kg    MOD340-150kg MOD340-200kg  MOD340-250kg   MOD340I-300kg  MOD340I-500kg   MOD340I-750kg   MOD340I-1000kg    MOD340I-1500kg   

Cảm biến tải Loadcell    MOD350-300kg   MOD350-500kg  MOD350-750kg   MOD350-1000kg   MOD350-1500kg  MOD350-2000kg  MOD350-3000kg  MOD350-5000kg

Cảm biến tải Loadcell    MOD350T-300kg  MOD350T-500kg  MOD350T-750kg MOD350T-1000kg    MOD350T-1500kg   MOD350T-2T

Cảm biến tải Loadcell    MOD420T-5T   MOD420T-10T  MOD450-5T      MOD450-10000kg    MOD460-5t      MOD460-10t     MOD460-20t    MOD460-30t      MOD460-50t     MOD460-75t     MOD460-100t ;

Cảm biến tải Loadcell     MOD530-20t     MOD530-25T   MOD540-2t      MOD540-3t      MOD540-6t     MOD540-10t MOD550-2t      MOD550-3t      MOD550-6t    MOD550-10t   

Cảm biến tải Loadcell    MOD610-50KG    MOD610-100KG   MOD610-250KG  MOD610-500KG   MOD650-250kg   MOD650-500kg   MOD650-1000kg  MOD650-2000kg   MOD650-5000kg   MOD650-7500KG   

Cảm biến tải Loadcell     MOD700-10t     MOD700-15t     MOD700-20t    MOD700-25t      MOD700-30t     MOD700-40t   MOD700-50t     MOD700-60t     MOD700-70t    MOD700-100t     MOD700-150t    MOD700-200t 

Cảm biến tải Loadcell     MOD740-15t     MOD740-20t     MOD740-25t    MOD740-30t   MOD740-40t MOD740-60t     MOD740-100t    MOD740-200t   MOD740-400t

Cảm biến tải Loadcell     MOD740D-15t    MOD740D-30T    MOD740D-40T   MOD740D-60T  

Cảm biến tải Loadcell     MOD750-7.5t    MOD750-10t     MOD750-15t    MOD750-20t      MOD750-25t     MOD750-30t   

Cảm biến tải Loadcell     MOD750I-7.5t   MOD750I-10t    MOD750I-15t   MOD750I-20t     MOD750I-25t    MOD750I-30t

Ứng dụng: cân đóng bao, cân sàn, cân phối liệu, cân móc câu, cân xe tải, cân móc, máy thí nghiệm và cân băng tải…