Loadcell SQB-2t dùng cho cân bồn, cân phễu, cân băng chuyền | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell SQB-2t dùng cho cân bồn, cân phễu, cân băng chuyền

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ:   Mr.Cường

Di động:   0854.890.831 – 0944.369.962

Zalo:   0854890831

E-mail:   sales3@lotech.com.vn

Thông số cơ bản 

_ Tải trọng:   2000kg

_ Cấp bảo vệ:   IP67

_ Chất liệu:   Hợp kim niken

Series Cảm biến tải-Loadcell SQB-

Giới thiệu 

  1. Giới thiệu

Loadcell SQB có thể phối hợp sử dụng, phối hợp với phụ kiện lắp đặt tương ứng, được dùng với các loại cân như cân bàn thấp hoặc cân bồn chứa.

            SQB và SQB-F kết cấu thép không gỉ, sử dụng phương pháp hóa học nikel mạ, cấp bậc bảo vệ đạt IP67, hiệu quả trong việc phòng chống nước và thủy triều xói mòn.

_ trọng lượng   500lb đến 20klb; 250kg đến 5000kg

_ chịu tải nghiêng tốt

_ hợp kim mạ niken điện

_ cảm biến tải SQB, SQB-F, SQB-SS trọng tải từ 1k-10klb

_ tiêu chuẩn   FM, NTEP III

_ SQB-SS kết cấu thép không gỉ

  • Ứng dụng
  • Cân xe tải/ cân băng chuyền
  • kho bãi/ phễu tiếp liệu/ cân bồn chứa
  • cân sàn
  • xe nâng tay
  • cân đóng bao

Cảm biến tải (load cell)  SQB-250kg   SQB-500kg   SQB-1t   SQB-1.5t   SQB-2t   SQB-2.5t SQB-5t   SQB-250kgSS   SQB-500kgSS

SQB-1tSS   SQB-1.5tSS   SQB-2tSS   SQB-2.5tSS   SQB-5TSS  

Cảm biến tải (load cell)  SQB-500 lb     SQB-1K lb SQB-2K lb    SQB-2.5K lb

SQB-3K lb    SQB-4K lb    SQB-5KSE  SQB-5K lb   SQB-10K lb    SQB-15K lb   SQB-20K lb

Cung cấp cảm biến tải – Loadcell CELTRON  Mỹ

Cảm biến tải (load cell)  LOC-5kg    LOC-7kg    LOC-10kg   15kg    LOC-20kg    LOC-30kg      LOC-50kg     LOC-60kg     LOC-75kg      LOC-100kg         LOC-150kg       LOC-250kg      LOC-300kg      LOC-500kg     LOC-635kg     LOC-800kg      LOC-1000kg

Cảm biến tải (load cell)  STC-5kg   STC-10kg   STC-25kg   STC-50kg   STC-75kg   STC-100kg   STC-250kg STC-500kg

STC-750kg  STC-1t  STC-1.5t  STC-2t  STC-2.5t  STC-5t  STC-7.5t  STC-10t  STC-20t

Cảm biến tải (load cell)  STC-50kgSS  STC-75kgSS  STC-100kgSS   STC-250kgSS  STC-500kgSS   STC-750kgSS   STC-1t SS   STC-1.5TSS

STC-2tSS   STC-2.5tSS   STC-5tSS   STC-7.5tSS   STC-10tSS   STC-20t  

Cảm biến tải (load cell)  STC-50 lb   STC-100 lb   STC-150 lb   STC-200 lb

STC-300 lb   STC-500 lb   STC-750 lb   STC-1K lb    STC-1.5K lb   STC-2K lb    STC-2.5K lb STC-3K lb    STC-5K lb  STC-7.5K lb   STC-10K lb    STC-15K lb   STC-30K lb    STC-40K lb

Cảm biến tải (load cell)  STC-50kgXS   STC-75kgXS   STC-100kgXS   STC-250kgXS   STC-500kgXS  STC-750kgXS

Cảm biến tải (load cell)  SQB-250kg   SQB-500kg   SQB-1t   SQB-1.5t   SQB-2t   SQB-2.5t SQB-5t   SQB-250kgSS   SQB-500kgSS

SQB-1tSS   SQB-1.5tSS   SQB-2tSS   SQB-2.5tSS   SQB-5TSS  

Cảm biến tải (load cell)  SQB-500 lb     SQB-1K lb SQB-2K lb    SQB-2.5K lb

SQB-3K lb    SQB-4K lb    SQB-5KSE  SQB-5K lb   SQB-10K lb    SQB-15K lb   SQB-20K lb

Cảm biến tải (load cell)  MBB-25kg    MBB-50kg    MBB-75kg   MBB-125kg   MBB-50 lb MBB-100 lb    MBB-150 lb    MBB-250 lb

Cảm biến tải (load cell)  HBB-10kg    HBB-20kg    HBB-50kg    HBB-100kg   HBB-200kg HBB-250kg    HBB-10kgSS    HBB-20kgSS    HBB-50kgSS    HBB-100kgSS    HBB-200kgSS    HBB-250kgSS

Cảm biến tải (load cell)  LCD-2.5t   LCD-5t   LCD-10t   LCD-25t   LCD-50t   LCD-60t   LCD-100t   LCD-150t   LCD-5K lb   LCD-10K lb   LCD-25K lb   LCD-50K lb   LCD-100K lb

Cảm biến tải (load cell)  PSD-2.5t    PSD-5t    PSD-10t    PSD-25t

Cảm biến tải (load cell)  MDB-10t          MDB-20t       MDB-25t      MDB-30t        MDB-40t

Cảm biến tải (load cell)  HCD-2.5t          HCD-5t         HCD-10t       HCD-25t        HCD-50t HCD-60t HCD-100t       HCD-150t      HCD-25K lb   HCD-50K lb             HCD-100K lb

Cảm biến tải (load cell)  LPS-0.6kg         LPS-1kg        LPS-2kg        LPS-3kg        LPS-6kg LPS-10kg LPS-15kg   LPS-20kg         LPS-30kg    LPS-35kg       LPS-60kg      LPS-100kg       LPS-200kg

Cảm biến tải (load cell)  HOC-750kg    HOC-1000kg    HOC-2000kg

Cảm biến tải (load cell)     DSR-1K lb   DSR-1.5K lb   DSR-2K lb   DSR-2.5K lb   DSR-3.5K lb DSR-10K lb   DSR-15K lb   DSR-20K lb   KDR-25K lb   DSR-50K lb   DSR-75K lb

Cảm biến tải (load cell)     DLB-25K lb   DSR-40K lb  DSR-50K lb   DSR-60K lb   DSR-75K lb DSR-100K lb   DSR-125K lb

Cảm biến tải (load cell)  CLB-20K lb    CLB-25K lb   CLB-40K lb   CLB-50K lb   CLB-60K lb CLB-75K  lb CLB-100K lb  CLB-125K lb

Cảm biến tải (load cell)  CSB-5K lb   CSB-10K lb   CSB-20K lb   CSB-30K lb   CSB-40K lb CSB-50K lb   CSB-60K lb   CSB-100K lb   CSB-150K lb