Loadcell SP4MC3MR-10kg HBM | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell SP4MC3MR-10kg HBM

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0854890831 – 0944369962

Zalo: 0854.890.831
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Thông số cơ bản:

_ Tải trọng:  10kg

_ Chất liệu: Hợp kim nhôm

_ Cấp chính xác: C3

_ Cấp bảo vệ: IP 67

_ Dây dẫn: 3m

_ Tiêu chuẩn: OIML R60

_ Ứng dụng: Cân sàn, cân phân tích, cân thương mại, hệ thống cân băng định lượng, cân đóng bao, …

Loadcell SP4C3MR-1kg  SP4C3MR-3kg  SP4C3MR-5kg  SP4C3MR-7kg  SP4C3MR-10kg  SP4C3MR-15kg  SP4C3MR-20kg  SP4C3MR-30kg  SP4C3MR-50kg  SP4C3MR-75kg  SP4C3MR-100kg  SP4C3MR-200kg

Loadcell SP4C3MR-0.1g   SP4C3MR-0.2g  SP4C3MR-0.5g  SP4C3MR-1g  SP4C3MR-2g  SP4C3MR-5g   SP4C3MR-10g  SP4C3MR-20g

Loadcell  SP4-1kg  SP4-3kg  SP4-5kg  SP4-7kg SP4-10kg  SP4-15kg  SP4-20kg SP4-30kg SP4-50kg   SP4-75kg  SP4-100kg   SP4-200kg

SP4-1g  SP4-1.4g  SP4-2g  SP4-2.8g  SP4-4.2g  SP4-7g  SP4-10.5g  SP4-14g

Loadcell PW10 C3-50kg   PW10 C3-100kg  PW10 C3-150kg  PW10 C3-200kg  PW10 C3-250kg 

Loadcell PW30 C3-300kg   PW10 C3-MR-50kg  PW10 C3-MR-100kg   PW10 C3-MR-150kg

PW10 C3-MR-200kg  PW10 C3-MR-250kg   PW10 C3-MR-300kg

Loadcell PW12BC3-50kg  PW12BC3-75kg  PW12BC3-100kg  PW12BC3-150kg  PW12BC3-200kg  PW12BC3-250kg  PW12BC3-300kg  PW12BC3-500kg  PW12BC3-635kg  PW12BC3-1000kg

PW12BC3-10g   PW12BC3-20g  PW12BC3-50g  PW12BC3-100g  PW12BC3-200g

Loadcell PW12BC3MR-50kg  PW12BC3MR-75kg  PW12BC3MR-100kg  PW12BC3MR-150kg  PW12BC3MR-200kg  PW12BC3MR-250kg  PW12BC3MR-300kg  PW12BC3MR-500kg  PW12BC3MR-635kg     PW12BC3MR-1000kg

PW12BC3-5g  PW12BC3-10g   PW12BC3-20g  PW12BC3-50g  PW12BC3-100g

Loadcell PW15C3-7.5kg  PW15C3-15kg  PW15C3-20kg  PW15C3-30kg  PW15C3-50kg  PW15C3-75kg  PW15C3-100kg  PW15C3-150kg   PW15C3-200kg

PW15C3-1g  PW15C3-2g  PW15C3-5g  PW15C3-10g  PW15C3-20g  PW15C3-50g

Loadcell PW15C3MR-7.5kg  PW15C3MR-15kg  PW15C3MR-20kg  PW15C3MR-30kg  PW15C3MR-50kg  PW15C3MR-75kg  PW15C3MR-100kg  PW15C3MR-150kg   PW15C3MR-200kg

Loadcell PW15C3MR-0.5g  PW15C3MR-1g  PW15C3MR-2g  PW15C3MR-5g  PW15C3MR-10g  PW15C3MR-20g

Loadcell PW16-30kg PW16-50kg  PW16-75kg  PW16-100kg  PW16-150kg  PW16-200kg PW16-250kg  PW16-300kg   PW16-500kg  PW16-635kg  PW16-660kg

PW16-5g  PW16-10g  PW16-20g  PW16-50g  PW16-100g 

Loadcell PW16C3-30kg  PW16C3-50kg  PW16C3-75kg  PW16C3-100kg  PW16C3-150kg  PW16C3-200kg PW16C3-250kg  PW16 C3-300kg   PW16 C3-500kg  PW16 C3-660kg

Loadcell PW16C3-5g  PW16C3-10g  PW16C3-20g  PW16C3-50g  PW16C3-100g

PW16C3MR-30kg  PW16C3MR-50kg  PW16C3MR-75kg  PW16C3MR-100kg  PW16C3MR-150kg  PW16C3MR-200kg  PW16C3MR-250kg  PW16C3MR-300kg  Loadcell PW16C3MR-500kg  PW16 C3MR-660kg  PW16C3MR-2g  PW16C3MR-5g  PW16C3MR-10g  PW16C3MR-20g  PW16C3MR-50g 

Loadcell PW18C3-5kg  PW18C3-10kg  PW18C3-20kg  PW18C3-50kg  PW18C3-75kg  PW18C3-0.5g  PW18C3-1g   PW18C3-2g   PW18C3-5g  PW18C3-10g

PW18C3/H1-5kg  PW18C3/H1-10kg  PW18C3/H1-20kg  PW18C3/H1-50kg  Loadcell PW18C3/H1-75kg  PW18C3/H1-0.5g  PW18C3/H1-1g   PW18C3/H1-2g   PW18C3/H1-5g  PW18C3/H1-10g

Loadcell PW2AC3-7.2kg  PW2AC3-12kg  PW2AC3-18kg  PW2AC3-36kg  PW2AC3-72kg  PW2AC3-1g  PW2AC3-2g  PW2AC3-5g  PW2AC3-10g  PW2AC3-20g  PW2AC3MR-7.2kg  PW2AC3MR-12kg PW2AC3MR-18kg  PW2AC3MR-36kg  Loadcell PW2AC3MR-72kg  PW2AC3MR-0.5g   PW2AC3MR-1g  PW2AC3MR-2g  PW2AC3MR-5g  PW2AC3MR-10g 

Loadcell PW2GC3-7.2kg  PW2GC3-12kg  PW2GC3-18kg  PW2GC3-36kg  PW2GC3-72kg

PW2GC3-2g  PW2GC3-5g  PW2GC3-10g  PW2GC3-20g

Loadcell PW4KRC3-MR-0.3kg   PW4KRC3-MR-0.5kg  PW4KRC3-MR-2kg  PW4KRC3-MR-3kg

PW4KRC3-MR-0.02g   PW4KRC3-MR-0.05g  PW4KRC3-MR-0.2g

Loadcell PW6KRC3-3kg  PW6KRC3-5kg  PW6KRC3-10kg  PW6KRC3-15kg  PW6KRC3-20kg  PW6KRC3-30kg  PW6KRC3-40kg

PW6KRC3-0.5g  PW6KRC3-1g  PW6KRC3-2g  PW6KRC3-5g  PW6KRC3-10g

Loadcell PW6KRC3-MR-3kg  PW6KRC3-MR-5kg  PW6KRC3-MR-10kg  PW6KRC3-MR-15kg  PW6KRC3-MR -20kg  PW6KRC3-MR -30kg  PW6KRC3-MR -40kg

PW6KRC3-MR -0.2g  PW6KRC3-MR -0.5g  PW6KRC3-MR -1g   PW6KRC3-MR -2g  PW6KRC3-MR -5g

Loadcell PWS-7kg  PWS-10kg  PWS-15kg  PWS-30kg  PWS-60kg  PWS-100kg  PWS-150kg

PWS-1.0g  PWS-1.4g  PWS-2.0g  PWS-4.2g  PWS-8.4g  PWS-14.0g  PWS-21.0g

Loadcell   PW18C3-5kg  PW18C3-10kg  PW18C3-20kg  PW18C3-50kg  PW18C3-75kg

PW18C3-0.5g  PW18C3-1g  PW18C3-2g  PW18C3-5g  PW18C3-10g

PW18C3/H1-5kg  PW18C3/H1-10kg  PW18C3/H1-20kg   PW18C3/H1-50kg  PW18C3/H1-75kg

PW18C3/H1-0.5g  PW18C3/H1-1g  PW18C3/H1-2g  PW18C3/H1-5g  PW18C3/H1-10g