Loadcell SML-1klbs Interface | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell SML-1klbs Interface

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854.890.831 (Zalo) – 0944.369.962

E-mail: sales3@lotech.com.vn

Thông số cơ bản:

_ Tải trọng: 1k lbs

_ Cấp bảo vệ: IP67

_ Chất liệu: Nhôm

Series Cảm biến tải Loadcell SML:

Đặc điểm:

  • Chiều cao 1.9 cm
  • Tính năng đạt: 0.05%
  • Kéo ép 2 hướng

Cảm biến tải Loadcell    SML-5lbs SML-10 lbs   SML-25 lbs   SML-50 lbs   SML-100 lbs   SML-200 lbs SML-300 lbs   SML-500 lbs   SML-1000 lbs

Thiết bị hiển thị    9860-110-1   ±10VDC   4-20 mA output (110V)

9860-110-2   ±10VDC   4-20 mA   output (220V)

Thiết bị hiển thị    9820-000-1   

Cảm biến tải Loadcell SSB-AJ-50  SSB-AJ-100  SSB-AJ-250  SSB-AJ-500 SSB-AJ-1000

Cảm biến tải Loadcell    2420BLX-100   2420BLX-250   2420BLX-500    2420BLX-1000  2430BLX-2K  2430BLX-5K  2440BXM-10K  2450BXM-20K

Cảm biến tải Loadcell   1710ACK-2.2K   1710AF-2.2K

1710AJ-2.2K   1710ACK-4.5K   1710AF-4.5K   1710AJ-4.5K

1720-10KN   1720-20KN   1730-50KN

Cảm biến tải Loadcell   1211EX-1K-B  1211HL-1K-B

1211EX-2K-B 1211HL-2K-B 1211EX-5K-B  1211HL-5K-B

1211EX-10K-B  1211HL-10K-B  1221EX-25K-B  1221HL-25K-B

Cảm biến tải Loadcell    1221EX-50K-B  1221HL-50K-B123 1EX-100K-B

1231HL-100K-B   1241EX-200K-B  1241HL-200K-B  1243EX-300K-B   1243HL-300K-B   1243EX-400K-B   1243HL-400K-B

Cảm biến tải Loadcell    1210ACK-300-B   1210AF-300-B   1210AJ-300-B   1210ACK-500-B   1210AF-500-B   1210AJ-500-B   1210ACK-1K-B   1210AF-1K-B   1210AJ-1K-B   1210ACK-2K-B 1210AF-2K-B   1210AJ-2K-B   1210ACK-5K-B  

Cảm biến tải Loadcell    1210AF-5K-B   1210AJ-5K-B   1210ACK-10K-B  1210AF-10K-B 1210AJ-10K-B  

Cảm biến tải Loadcell    1220ACK-25K-B   1220AF-25K-B   1220AJ-25K-B

1220ACK-50K-B   1220AF-50K-B   1220AJ-50K-B  

Cảm biến tải Loadcell    1232ACK-100K-B 1232AF-100K-B  1232AJ-100K-B 

Cảm biến tải Loadcell    1240ACK-200K-B 1240AF-200K-B 1240AJ-200K-B   1244CDS-270K-B   1250CDS-400K-B   1260CDS-600K-B   1280CDS-1000K-B

1290CDS-2000K-B

Cảm biến tải Loadcell   MB-5  MB-10  MB-25  MB-50 

MB-75  MB-100  MB-150 MB-250 MBP-2.5  MBP-5 

MBP-10 MBI-2  MBI-5  MBI-10 

Cảm biến tải Loadcell   WMC-20K   WMC-30K   WMC-50K

2160-700K 2160-300K  2160-400K  2160-500K  2160-600K   2160-1000K

Cảm biến tải Loadcell   1010ACK-250-B   1010AF-250-B

1010AJ-250-B  1010ACK-500-B  1010AF-500-B  1010AJ-500-B     

1010ACK-1K-B   1010AF-1K-B   1010AJ-1K-B

Cảm biến tải Loadcell    1010ACK-2.5K-B   1010AF-2.5K-B   1010AJ-2.5K-B

1010ACK-5K-B   1010AF-5K-B   1010AJ-5K-B

Cảm biến tải Loadcell    1020ACK-12.5K-B   1020AF-12.5K-B   1020AJ-12.5K-B

1020ACK-25K-B   1020AF-25K-B   1020AJ-25K-B

Cảm biến tải Loadcell    1032ACK-50K-B   1032AF-50K-B   1032AJ-50K-B

Cảm biến tải Loadcell    1040ACK-100K-B   1040AF-100K-B   1040AJ-100K-B

1044CDS-135K-B    1080CDS-500K-B   1050CDS-200K-B

1090CDS-1000K-B   1060CDS-300K-B

Cảm biến tải Loadcell   1110ACK-300  1110AF-300

1110AJ-300   1110ACK-500  1110AF-500  11110AJ-500

1110ACK-1K   1110AF-1K   1110AJ-1K  1110ACK-2K   1110AF-2K   1110AJ-2K

1110ACK-3K   1110AF-3K   1110AJ-3K  1110ACK-5K   1110AF-5K   1110AJ-5K

1110ACK-10K   1110AF-10K   1110AJ-10K

Cảm biến tải Loadcell    1120ACK-25K  1120AF-25K   1120AJ-25K

1120ACK-50K    1120AF-50K    1120AJ-50K

1132ACK-100K    1132AF-100K   1132AJ-100K

1140ACK-200K   1140AF-200K   1140AJ-200K

Cảm biến tải Loadcell   1111EX-1K  1111HL-1K  1111EX-2K   1111HL-2K   1121EX-25K   1121HL-25K   1111EX-5K   1111HL-5K   1121EX-50K   1121HL-50K   1111EX-10K   1111HL-10K