Loadcell SBS-250lb | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

banner-1

banner

Loadcell SBS-250lb

Cảm biến tải Loadcell SBS-250lb

SBS-250lb

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Điện thoại:   024 3232 3272

Di động:   01254890831 – 0944369962

Fax:  02432323271

E-mail:   sales3@lotech.com.vn

Liên hệ:   Mr.Cường

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ:   Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website:    http://lotech.com.vn/

 

Model Cảm biến tải SBS

Giới thiệu

  • Chất liệu thép không gỉ
  • Độ chính xác cao
  • Tính ổn định cao
  • Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng
  • Ứng dụng: cân sàn, cân băng chuyền và cân nguyên liệu

 

Cảm biến tải Loadcelll   SBS-250lb  SBS-250kg  SBS-500kg  SBS-1000kg  SBS-1.5t 1500kg   SBS-2000kg   SBS-2500kg   SBS-5000kg   SBS-7500kg   SBS-10000kg

 

Cảm biến tải Loadcelll Transcell Technology inc Mỹ

 

Cảm biến tải Loadcelll   SBSB-500kgSS ESH, SBSB-1000kgSS ESH, SBSB-1.5tSST2 ESH 1500kg, SBSB-2tSS ESH 2000kg, SBSB-2.5tSS ESH 2500kg

Cảm biến tải Loadcelll   SBSK-25kg SBSK-50kg

Cảm biến tải Loadcelll   SB-5t, SB-10t, SB-15t, SB-20t ;         

Cảm biến tải Loadcelll   SBSA-1500kg ;

Cảm biến tải Loadcelll   SBST-200kg SBST-500kg SBST-1000kg SBST-2000kg

Cảm biến tải Loadcelll   SBT-0.5t, SBT-1t,  SBT-2t,  SBT-3t ;

Cảm biến tải Loadcelll   SBTL-0.5t, SBTL-1t,  SBTL-2t ;         

Cảm biến tải Loadcelll   TSB-150lb ,  TSB-250lb

Cảm biến tải Loadcelll   TA-50kg TA-100kg TA-150kg TA-200M 200kg TA-250kg TA-300kg TA-500kg TA-600kg TA-750kg TA-1000kg

Cảm biến tải Loadcelll   KSB-50lb KSB-60lb KSB-100lb KSB-150lb

Cảm biến tải Loadcelll   K700-20kg K700-50kg K700-100kg

Cảm biến tải Loadcelll   SBSB-FB-500kg SBSB-FB-1T SBSB-FB-2T SBSB-FB-2.5T SBSB-FB-5T

Cảm biến tải Loadcelll   SBSB-500kg SBSB-1000kg SBSB-2000kg SBSB-2500kg SBSB-5000kg

Cảm biến tải Loadcelll   BA-50M 50kg BA-100M 100kg BA-150M 150kg BA-200M 200kg BA-300M 300kg BA-500M 500kg BA-750M 750kg BA-1000M 1000kg

Cảm biến tải Cảm biến tải Loadcelll   BH-30T;

Cảm biến tải Loadcelll   BAB-5MT 5kg   BAB-7.5MT 7.5kg   BAB-10MT 10kg   BAB-15MT 15kg   BAB-20MT 20kg   BAB-30MT 30kg  BAB-50MT 50kg  BAB-75MT 75kg  BAB-100MT 100kg    BAB-200MT 200kg

Cảm biến tải Loadcelll   BAC-5kg BAC-7.5kg BAC-10kg BAC-20kg BAC-30kg BAC-50kg BAC-100kg

Cảm biến tải Loadcelll   BS:   BS-750kg BS-1000kg BS-1500kg BS-2000kg

Cảm biến tải Loadcelll   BSSD-5T BSSD-15T BSSD-20T

Cảm biến tải Loadcelll   BSA-50lb BSA-100lb BSA-250lb BSA-25kg BSA-50kg

Cảm biến tải Loadcelll   BSE-500kg BSE-1000kg BSE-1500kg BSE-2000kg

Cảm biến tải Loadcelll   BSS-100kg  BSS-200kg  BSS-250kg  BSS-500kg  BSS-750kg  BSS-1T  BSS-1.5T BSS-2T   BSS-2.5T    BSS-2.5t 2500kg   BSS-5T   BSS-5t 5000kg    BSS-10T

Cảm biến tải Loadcelll   BSS-ESH:  200kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1000kg, 1500kg, BSS-1.5tSS ESH 1500kg    2000kg, 2500kg, 5000kg ;

Cảm biến tải Loadcelll    BSS-ESH-200kg     BSS-ESH-250kg     BSS-ESH-500kg     BSS-ESH-750kg   BSS-ESH-1000kg

Cảm biến tải Loadcelll   FAA-0.5KG;        

Cảm biến tải Loadcelll   FABL-2kg, FABL-3kg, FABL-5kg, FABL-7kg ;    

Cảm biến tải Loadcelll   FASD-100KG ;

Cảm biến tải Loadcelll FACB-5kg, FACB-10kg, FACB-15kg, FACB-20kg, FACB-10lb,  FACB-20lb, FACB-30lb,  FACB-40lb ;

Cảm biến tải Loadcelll FAD-5kg,  FAD-6kg,  FAD-7.5kg,  FAD-10kg,  FAD-15kg,  FAD-20kg,  FAD-30kg,  FAD-45kg,  FAD-60kg,  FAD-100kg ;

Cảm biến tải Loadcelll FADW-5kg,  FADW-7kg,  FADW-10kg,  FADW-15kg,  FADW-20kg,  FADW-30kg,  FADW-45kg,  FADW-60kg,   FADW-100kg ;

Cảm biến tải Loadcelll  FADWR-5kg,  FADWR-7kg,  FADWR-10kg,  FADWR-15kg,  FADWR-20kg,  FADWR-30kg,   FADWR-45kg,   FADWR-60kg,    FADWR-100kg ;

Cảm biến tải Loadcelll  BAG-75kg ;     

FAGS-250lb ;     

Cảm biến tải Loadcelll  FAKA-70kg ;

Cảm biến tải Loadcelll  FAJ-2kg,  FAJ-3kg,  FAJ-5kg,  FAJ-6kg,  FAJ-7kg,  FAJ-10kg,  FAJ-15kg,  FAJ-20kg ;     

Cảm biến tải Loadcelll  HT400-4kg ;

Cảm biến tải Loadcelll     FAK-3kg,   FAK-6kg,   FAK-10kg,   FAK-12kg,   FAK-15kg,  FAK-20kg,  FAK-25kg,  FAK-30kg,  FAK-35kg,  FAK-40kg,  FAK-45kg,  FAK-60kg,  FAK-120kg,  FAK-150kg,  FAK-200kg;

Cảm biến tải Loadcell   FATS-5kg    FATS-7.55kg    FATS-10kg    FATS-15kg    FATS-20kg    FATS-25kg    FATS-30kg    FATS-35kg    FATS-40kg    FATS-45kg    FATS-60kg    FATS-100kg

Cảm biến tải Loadcelll FAKS-1kg,   FAKS-2kg,   FAKS-3kg ;      

Cảm biến tải Loadcelll FAN-5kg,   FAN-7.5kg,   FAN-10kg,   FAN-15kg,   FAN-20kg,   FAN-30kg

Cảm biến tải Loadcell FANC-5kg,   FANC-10kg,  FANC-12kg,  FANC-20kg ;    

Cảm biến tải Loadcelll   FAP-50kg ;

Cảm biến tải Loadcelll    FAS-5kg,   FAS-7kg,    FAS-10kg,    FAS-15kg,  FAS-20kg,  FAS-30kg,   FAS-50kg,  FAS-60kg,  FAS-75kg,  FAS-100kg ;

Cảm biến tải Loadcelll   FASB-5kg,   FASB-7kg,   FASB-10kg,   FASB-15kg,  FASB-20kg,   FASB-25kg,  FASB-30kg,  FASB-45kg,  FASB-50kg,  FASB-60kg,  FASB-75kg,  FASB-100kg

Cảm biến tải Loadcelll   FAT-7.5kg,  FAT-10kg,  FAT-15kg,  FAT-20kg,  FAT-30kg,  FAT-45kg,  FAT-60kg,  FAT-100kg            

Cảm biến tải Loadcelll   FAU-4kg

Cảm biến tải Loadcelll   FAV-60kg,  FAV-100kg,  FAV-150kg,  FAV-250kg,  FAV-300kg,  FAV-500kg ;

Cảm biến tải Loadcelll   FAW-500g,  FAW-1kg,  FAW-1.2kg,  FAW-2kg,  FAW-2.5kg,  FAW-3kg,  FAW-5kg ;

Cảm biến tải Loadcelll   FAY-150kg,  FAY-200kg,  FAY-250kg,  FAY-300kg,  FAY-500kg,  FAY-635kg,  FAY-1000kg  ;

Cảm biến tải Loadcelll   FSSB-50kg,   FSSB-60kg,   FSSB-100kg,   FSSB-150kg,  FSSB-200kg,   FSSB-250kg,   FSSB-300kg,   FSSB-350kg  ;

Cảm biến tải Loadcelll   FSSV-150kg,   FSSV-250kg,   FSSV-300kg,   FSSV-500kg,   FSSV-750kg,   FSSV-1000kg  

Cảm biến tải Loadcelll   FAS-100kg,   FAS-150kg,   FAS-200kg,   FAS-250kg,   FAS-300kg ;

Cảm biến tải Loadcelll    FASB-60kg,   FASB-100kg,   FASB-150kg,   FASB-200kg,   FASB-250kg,   FASB-300kg,   FASB-350kg     ;

 

Cảm biến tải Loadcelll   DBA-7000lb ;     DBST-3T; DBST-30T;

Cảm biến tải Loadcelll   DBS-1klb,  DBS-1.5klb,  DBS-2klb,  DBS-2.5klb,  DBS-3klb,  DBS-5klb,  DBS-10klb,  DBS-15klb,  DBS-20klb,  DBS-25klb,  DBS-30klb,  DBS-50klb,  DBS-75klb ;

Cảm biến tải Loadcelll   DBSQ-10t,   DBSQ-20t,   DBSQ-30t,   DBSQ-40t,   DBSQ-50t

Cảm biến tải Loadcelll   DBSQD-20t,   DBSQD-25t,   DBSQD-30t,   DBSQD-50t 

Cảm biến tải Loadcelll   DTS-10t,   DTS-20t,  DTS-30k,  DTS-40k,  DTS-50k,  DTS-60k 

Cảm biến tải Loadcelll   DBSL-1t,  DBSL-2t,  DBSL-3t,  DBSL-5t,  DBSL-10t,  DBSL-20t,  DBSL-30t,  DBSL-60t ,  DBSL-100t

Cảm biến tải Loadcelll   BSH-5kgSS,  BSH-10kgSS,  BSH-20kgSS,   BSH-50kgSS,   BSH-100kgSS,    BSH-150kgSS,   BSH-200kgSS,   BSH-250kgSS,   BSH-300kgSS

Cảm biến tải Loadcelll   CR-5kg,   CR-20kg,   CR-50kg,  CR-100kg,  CR-200kg,  CR-500kg,  CR-1t,  CR-2t,   CR-3t ;    

Cảm biến tải Loadcelll   CT-30k,  CT-50k

Cảm biến tải Loadcelll   CD-5t,  CD-10t,   CD-20t,   CD-30t,   CD-40t,   CD-50t       

Cảm biến tải Loadcelll   CA-1000kg

 

Module cảm biến tải

DBS module: 1K 1.5K  2.5K  5K  10K  15K  20K  30K  50K  75K ;

SBS module: 250kg  500kg   1T  1.5T  2T  2.5T   5T  7.5T  10T ;

SB SBT module: 0.5T  1T  2T  5T  10T  15T  20T ;

SBTL module: 0.5T  1T  2T ;

S-Type module: 200kg, 250kg, 500kg,1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 5t ;

 

Cảm biến áp suất  Oil Press :500par ;

Thiết bị hiển thị

Thiết bị hiển thị:TI-600ESS;  DT-1800;  TCS-1LCD;  TCS-3LCD;  TI-500E; TI-500ESS; 

Thiết bị hiển thị:  TI-500SL; TI-500BW;  TI-1500;  TI-1520;  TI-1600;   TI-1620;  Neptune-5500;

Thiết bị hiển thị:   Neptune-6500;  TI-600EP;  TI1500VC;  NEPTUNE-4500;   RD-300/600

 

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam – chuyên gia nhập khẩu linh kiện đáng tin cậy Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam là nhà phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi có sứ mệnh giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận với nhiều linh kiện công nghiệp điện tử giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, tăng cường hiệu suất lao động, thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng đi lên. Thông qua quá trình học hỏi, tiếp thu công nghệ đo lường tiên tiến trên thế giới, chúng tôi mong muốn quý khách hàng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác có thể tiết kiệm tối đa thời gian, công sức lựa chọn sản phẩm, phát triển công nghệ trong nước đi lên tầm cao mới.

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam có bộ phận chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị cảm biến tải (Load Cell), Cảm biến áp suất (Pressure transducers), Bộ hiển thị điều khiển (Control Indicators), Cảm biến vị trí (Displacement trandusers). Cảm biến tốc độ (Velocity transducers), Cảm biến gia tốc (Acceleration transducers). Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Temperature and Humidity sensors), Cảm biến đo momen xoắn (Torque sensor), Cảm biến lưu lượng (Flow sensor)… Của các hãng nổi tiếng trên thế giới như:

Pháp: Precia-Molen, Scaime, Master-K

Hàn quốc: Fine, Dacell, Senstech, SETech, CAS, Hitrol…

Mỹ: Futeck, Dytran, CTC, AMTI, Labworks…

Nhật Bản: A&D/AND, Chino, Sumitomo…

Canada: GENERAL MEASURE.GM

Đức: HBM, REO, PMA, MMF, FLINTEC, NORD, Philips…

Áo: E+E

Thụy Sỹ: Mettler Toledo, Kistler

Đan Mạch: B&K, H&B, Danfoss

Đài Loan: BDE, TPK

Trung quốc: Yaohua, Zemic, Keli

Anh: Hydronix, LCM System, Hansford Sensor, Sherborne sensor…

Ý: AEP, Paovne, N.B.C Elettonica…

Tây Ban Nha: UTILCELL, Sensocar

Nga: MIDA

New Zealand: PT

No comments yet.

Trả lời