Loadcell LPX-25000 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell LPX-25000

Cảm biến tải LPX-25000kg

Loadcell LPX-25000kg

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0944.369.962 – 0854.890.831 (Zalo)

Điện thoại: 024 3232 3272

Fax:  02432323271

E-mail: sales3@lotech.com.vn

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ: Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://lotech.com.vn/

.

Models Cảm biến tải-Loadcell LPX:

  • Cấp bảo vệ IP67
  • Lắp đặt dễ dàng
  • Kết cấu mạ niken
  • Tiêu chuẩn lắp đặt chịu tải áp lực
  • Tải trọng: 100kg…50000kg

.

Cảm biến tải loadcell   LPX-100kg  LPX-250kg  LPX-500kg  LPX-1000kg  LPX-2500kg   LPX-5000kg  LPX-10000kg  LPX-25000kg  LPX-50000kg

.

CẢM BIẾN TẢI Loadcell PT New Zealand

.

Cảm biến tải loadcell   PTASP6-D 2.5kg  PTASP6-D 3kg  PTASP6-D 5kg  PTASP6-D 6kg

PTASP6-D 8kg  PTASP6-D 10kg  PTASP6-D 15kg  PTASP6-D 20kg  PTASP6-D 30kg

PTASP6-D 35kg  PTASP6-D 40kg  PTASP6-D 50kg 

Cảm biến tải loadcell   PTASP6-E 50kg  PTASP6-E 60kg  PTASP6-E 80kg  PTASP6-E 100kg

PTASP6-E 150kg  PTASP6-E 200kg  PTASP6-E 300kg  PTASP6-E3 50kg   PTASP6-E3 100kg

PTASP6-E3 150kg  PTASP6-E3 200kg   PTASP6-E3 250kg  PTASP6-E3 300kg

Cảm biến tải loadcell   PTASP6-F 50kg  PTASP6-F 100kg   PTASP6-F 150kg

PTASP6-F 200kg  PTASP6-F 250kg  PTASP6-F 500kg  PTASP6-F 750kg  PTASP6-F 1000kg

PTASP6-F 2000kg  PTASP6-G 50kg  PTASP6-G 100kg   PTASP6-G 150kg  PTASP6-G 200kg

PTASP6-G 250kg  PTASP6-G 300kg  PTASP6-G 500kg  PTASP6-G 600kg

Cảm biến tải loadcell   PTASP6-N 3kg  PTASP6-N 5kg  PTASP6-N 8kg  PTASP6-N 10kg

PTASP6-N 15kg  PTASP6-N 20kg  PTASP6-N 30kg  PTASP6-N 50kg  PTASP6-N 75kg

PTASP6-N 100kg  PTASP6-Q 50kg  PTASP6-Q 100kg  PTASP6-Q 150kg  PTASP6-Q 200kg

Cảm biến tải loadcell   PTASP6-Q 250kg  PTASP6-W 50kg  PTASP6-W 75kg 

PTASP6-W 100kg   PTASP6-W 150kg  PTASP6-W 200kg  PTASP6-W 250kg

PTASP6-W 300kg  PTASP6-W 500kg  PTASP6-W 635kg 

Cảm biến tải loadcell   PT5000-250kg   PT5000-500kg   PT5000-1000kg   PT5000-2000kg

PT5000-2500kg   PT5000-5000kg   PT5000-500lb   PT5000-1000lb   PT5000-2500lb

PT5000-4000lb   PT5000-5000lb   PT5000-10000lb

PT5010

PT5025

PT5040

PT5050

Cảm biến tải loadcell   PT5100-500kg  PT5100-1000kg  PT5100-2000kg  PT5100-3000kg

PT5100-5000kg

Cảm biến tải loadcell   LS-50KG  LS-100KG  LS-250KG  LS-500KG  LS-1T  LS-2.5T

LS-5T  LS-10T

Cảm biến tải loadcell   PSB-250kg  PSB-500kg  PSB-1t  PSB-2.5t  PSB-5t  PSB-10t

Cảm biến tải loadcell   ASB-125kg  ASB-250kg  ASB-500kg  ASB-1t

Cảm biến tải loadcell   LCSB-500kg  LCSB-1000kg  LCSB-1500kg  LCSB-2000kg

LCSB-2500kg  LCSB-3000kg  LCSB-5000kg  LCSB-10000kg

Cảm biến tải loadcell   PT4000-20kg  PT4000-50kg  PT4000-100kg  PT4000-200kg

PT4000-500kg  PT4000-1t  PT4000-2t  PT4000-3t  PT4000-5t  PT4000-50lb

PT4000-100lb  PT4000-150lb  PT4000-200lb  PT4000-250lb  PT4000-300lb  PT4000-500lb

Cảm biến tải loadcell   PT4000-750lb  PT4000-1klb  PT4000-1.5klb  PT4000-2klb

PT4000-2.5klb  PT4000-3klb  PT4000-5klb  PT4000-10klb  PT4000-20klb

Cảm biến tải loadcell   AST-100kg  AST-250kg  AST-500kg  AST-1t

Cảm biến tải loadcell   ST-50kg  ST-100kg  ST-250kg  ST-500kg  ST-1000kg  ST-2500kg

ST-5000kg  ST-10000kg  ST-20000kg

Cảm biến tải loadcell   LST-500kg  LST-1000kg  LST-2000kg  LST-3000kg  LST-5000kg

LST-7500kg

Cảm biến tải loadcell   PT8000-5kg  PT8000-10kg  PT8000-20kg  PT8000-50kg

PT8000-100kg  PT8000-200kg  PT8000-250kg  PT8000-500kg

Cảm biến tải loadcell   LCBB-5kg  LCBB-10kg  LCBB-20kg  LCBB-30kg  LCBB-50kg

LCBB-100kg  LCBB-200kg  LCBB-350kg  LCBB-500kg

Cảm biến tải loadcell   HPC-30t  HPC-45t  SSC-C3-5t  SSC-C3-10t  SSC-C3-20t

SSC-C3-25t  SSC-C3-30t   SSC-C3-40t  SSC-C3-50t

Cảm biến tải loadcell   HCC-90t  HCC-180t  HCC-225t  HCC-450t

Cảm biến tải loadcell   ACCST-100kg  ACCST-250kg  ACCST-500kg  ACCST-1000kg

ACCST-2500kg  ACCST-5000kg  ACCST-10000kg  ACCST-25000kg  ACCST-50000kg

Cảm biến tải loadcell   PT7000-100kg  PT7000-250kg  PT7000-500kg  PT7000-1000kg

PT7000-2500kg  PT7000-5000kg  PT7000-10000kg  PT7000-25000kg  PT7000-50000kg

Cảm biến tải loadcell    PT9000-TWA-5klb  PT9000-TWA-10klb  PT9000-TWA-20klb

PT9000-TWA-30klb  PT9000-TWA-40klb  PT9000-TWA-50klb  PT9000-TWA-60klb

Cảm biến tải loadcell   PT9000-TWA-75klb  PT9000-TWA-100klb  PT9000-TWA-150klb

PT9000-TWA-200klb  PT9000-TWA-250klb

Cảm biến tải loadcell   LPC-1t  LPC-2.5t  LPC-5t  LPC-10t  LPC-25t  LPC-50t  LPC-100t

Cảm biến tải loadcell   PT1000-3kg  PT1000-5kg  PT1000-7kg  PT1000-10kg  PT1000-15kg

PT1000-20kg  PT1000-30kg  PT1000-35kg  PT1000-50kg  PT1000-100kg  PT1000-150kg

PT1000-200kg  PT1000-250kg  PT2000-5kg  PT2000-7kg  PT2000-10kg  PT2000-15kg

Cảm biến tải loadcell   PT2000-20kg  PT2000-30kg  PT2000-50kg  PT2000-75kg

PT2000-100kg  PT3000-50kg  PT3000-75kg  PT3000-100kg  PT3000-150kg  PT3000-200kg

PT3000-250kg  PT3000-300kg  PT3000-500kg  PT3000-635kg

Cảm biến tải loadcell   PTSSP6-AW   6kg  PTSSP6-AW 12kg  PTSSP6-AW 30kg 

PTSSP6-AW 60kg   PTSSP6-GW 200kg  PTSSP6-GW 300kg  PTSSP6-GW 400kg 

PTSSP6-GW 500kg   PTSSP6-N 15kg  PTSSP6-N 20kg  PTSSP6-N 30kg  PTSSP6-N 50kg  PTSSP6-N 75kg

Cảm biến tải loadcell   PTSSP6-N 100kg  PTSSP6-N 150kg  PTSSP6-N 200kg

PTSSP6-F 100kg  PTSSP6-F 150kg  PTSSP6-F 200kg  PTSSP6-F 250kg  PTSSP6-F 500kg

Cảm biến tải loadcell   PTSSP6-F 750kg  PTSSP6-F 1000kg    PTSSP6-F 2000kg

Cảm biến tải loadcell   PT9000-20klb  PT9000-30klb  PT9000-40klb  PT9000-50klb

PT9000-60klb  PT9000-75klb  PT9000-100klb  PT9000-150klb

No comments yet.

Trả lời