Loadcell Interface Mỹ | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell Interface Mỹ

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ:   Mr.Cường

Di động:   0854.890.831 – 0944.369.962

Zalo:   0854890831

E-mail:   sales3@lotech.com.vn

Loadcell Interface Mỹ

Cảm biến tải Loadcell   MB-5  MB-10  MB-25  MB-50 

MB-75  MB-100  MB-150 MB-250 MBP-2.5  MBP-5 

MBP-10 MBI-2  MBI-5  MBI-10  SSB-AJ-50  SSB-AJ-100  SSB-AJ-250  SSB-AJ-500 SSB-AJ-1000

Cảm biến tải Loadcell   WMC-20K   WMC-30K   WMC-50K

2160-700K 2160-300K  2160-400K  2160-500K  2160-600K   2160-1000K

Cảm biến tải Loadcell   1010ACK-250-B   1010AF-250-B

1010AJ-250-B  1010ACK-500-B  1010AF-500-B  1010AJ-500-B     

1010ACK-1K-B   1010AF-1K-B   1010AJ-1K-B

1010ACK-2.5K-B   1010AF-2.5K-B   1010AJ-2.5K-B

1010ACK-5K-B   1010AF-5K-B   1010AJ-5K-B

1020ACK-12.5K-B   1020AF-12.5K-B   1020AJ-12.5K-B

1020ACK-25K-B   1020AF-25K-B   1020AJ-25K-B

1032ACK-50K-B   1032AF-50K-B   1032AJ-50K-B

1040ACK-100K-B   1040AF-100K-B   1040AJ-100K-B

1044CDS-135K-B    1080CDS-500K-B   1050CDS-200K-B

1090CDS-1000K-B   1060CDS-300K-B

Cảm biến tải Loadcell   1110ACK-300  1110AF-300

1110AJ-300   1110ACK-500  1110AF-500  11110AJ-500

1110ACK-1K   1110AF-1K   1110AJ-1K

1110ACK-2K   1110AF-2K   1110AJ-2K

1110ACK-3K   1110AF-3K   1110AJ-3K

1110ACK-5K   1110AF-5K   1110AJ-5K

1110ACK-10K   1110AF-10K   1110AJ-10K

1120ACK-25K  1120AF-25K   1120AJ-25K

1120ACK-50K    1120AF-50K    1120AJ-50K

1132ACK-100K    1132AF-100K   1132AJ-100K

1140ACK-200K   1140AF-200K   1140AJ-200K

Cảm biến tải Loadcell   1111EX-1K  1111HL-1K  1111EX-2K   1111HL-2K   1121EX-25K   1121HL-25K   1111EX-5K   1111HL-5K   1121EX-50K   1121HL-50K   1111EX-10K   1111HL-10K

Cảm biến tải Loadcell  

1210ACK-300-B 1210AF-300-B 1210AJ-300-B

1210ACK-500-B 1210AF-500-B 1210AJ-500-B

1210ACK-1K-B 1210AF-1K-B 1210AJ-1K-B

1210ACK-2K-B 1210AF-2K-B 1210AJ-2K-B

1210ACK-5K-B 1210AF-5K-B 1210AJ-5K-B

1210ACK-10K-B 1210AF-10K-B 1210AJ-10K-B

1220ACK-25K-B 1220AF-25K-B 1220AJ-25K-B

1220ACK-50K-B 1220AF-50K-B 1220AJ-50K-B

1232ACK-100K-B 1232AF-100K-B 1232AJ-100K-B

1240ACK-200K-B 1240AF-200K-B 1240AJ-200K-B

1244CDS-270K-B

1250CDS-400K-B

1260CDS-600K-B

1280CDS-1000K-B

1290CDS-2000K-B

Cảm biến tải Loadcell   1211EX-1K-B  1211HL-1K-B

1211EX-2K-B 1211HL-2K-B 1211EX-5K-B  1211HL-5K-B

1211EX-10K-B  1211HL-10K-B  1221EX-25K-B  1221HL-25K-B

1221EX-50K-B  1221HL-50K-B123 1EX-100K-B

1231HL-100K-B   1241EX-200K-B  1241HL-200K-B

1243EX-300K-B   1243HL-300K-B   1243EX-400K-B 

1243HL-400K-B

Cảm biến tải Loadcell  

1228-30K (Đầu nối PC04E-10 6) 1228-30K(10 foot cable)

1238-55K (Đầu nối PC04E-10 6) 1238-55K(10 foot cable)

1248-110K (Đầu nối PC04E-10 6) 1248-110K(10 foot cable)

1258-220K (Đầu nối PC04E-10 6) 1258-220K(10 foot cable)

1268-330K (Đầu nối PC04E-10 6) 1268-330K(10 foot cable)

Cảm biến tải Loadcell   1710ACK-2.2K   1710AF-2.2K

1710AJ-2.2K   1710ACK-4.5K   1710AF-4.5K   1710AJ-4.5K

1720-10KN   1720-20KN   1730-50KN

Cảm biến tải Loadcell   1500ASK-25   1500ASK-50

1500ASK-100   1500ASK-200   1500ASK-300

Cảm biến tải Loadcell   1210-300  1210-500  1210-1K

1210-2K  1210-5K  1210-10K  1220-25K  1220-50K

1232-100K

Cảm biến 2404:  2424CSY-50-B 2424CSY-100-B 2424CSY-250-B

2424CSY-500-B 2424CSY-1000-B  2434CSY-2K-B 2434CSY-5K-B

Cảm biến tải Loadcell  

SM-10 SM-25 SM-50 SM-100 SM-150 SM-250 SM-500 SM-1000(5 foot cable)

SSM-AJ-50 SSM-AJ-100 SSM-AJ-150 SSM-AJ-250

SSM-AF-500 SSM-AJ-500

SSM-AF-750 SSM-AJ-750

SSM-AF-1000 SSM-AJ-1000

SSM-AF-2000 SSM-AJ-2000

SSM-AF-3000 SSM-AJ-3000

SSM-AF-5000 SSM-AJ-5000

SMT1-1.1 SMT1-2.2 SMT1-5.6

SMT1-11 SMT1-22 SMT1-56

SMT2-112 SMT2-225 SMT2-450

SMA-15 SMA-100 SMA-150 SMA-200

ULC-0.5N ULC-1N ULC-2N

SML-5 SML-10 SML-25 SML-50 SML-100 SML-200 SML-300 SML-500 SML-1000

WMC-5 WMC-10 WMC-25 WMC-50 WMC-100 WMC-250 WMC-500

WMC-1K WMC-2K WMC-3K WMC-5K WMC-7.5K WMC-10K