Loadcell CSB-45.4t Celtron sử dụng cho cân ô tô, cân đường sắt, cân silo, cân bồn | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell CSB-45.4t Celtron sử dụng cho cân ô tô, cân đường sắt, cân silo, cân bồn

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ:     Mr.Cường

Di động:     0854.890.831 – 0944.369.962

Zalo:     0854.890.831
E-mail:     sales3@lotech.com.vn

Website:     http  //lotech.com.vn/

Thông số kỹ thuật:

_ Đạt tiêu chuẩn NTEP Class lllL 10000

_ Tải trọng:

_ Cấp bảo vệ:  IP67

_ Chất liệu: Thép hợp kim mạ Niken

_ Thích hợp với: Cân xe tải, cân đường sắt; Cân silo, cân phễu, cân bồn; Xe nâng điện

*Option (Tùy chọn)

_ Đạt chứng chỉ FM

_ Tùy chọn EDOC, ngoại hình sản phẩm có thay đổi nhỏ.

Cảm biến tải (load cell):  CSB-5K lb   CSB-10K lb   CSB-20K lb   CSB-30K lb   CSB-40K lb CSB-50K lb   CSB-60K lb   CSB-100K lb   CSB-150K lb

Cảm biến tải (load cell):  SQB-250kg   SQB-500kg   SQB-1t   SQB-1.5t   SQB-2t   SQB-2.5t SQB-5t   SQB-250kgSS   SQB-500kgSS

SQB-1tSS   SQB-1.5tSS   SQB-2tSS   SQB-2.5tSS   SQB-5TSS  

Cảm biến tải (load cell):  SQB-500 lb     SQB-1K lb SQB-2K lb    SQB-2.5K lb

SQB-3K lb    SQB-4K lb    SQB-5KSE  SQB-5K lb   SQB-10K lb    SQB-15K lb   SQB-20K lb

Cảm biến tải (load cell):  LOC-100kg         LOC-150kg       LOC-250kg      LOC-300kg      LOC-500kg     LOC-635kg     LOC-800kg      LOC-1000kg

Cảm biến tải (load cell):  STC-5kg   STC-10kg   STC-25kg   STC-50kg   STC-75kg   STC-100kg   STC-250kg STC-500kg

STC-750kg  STC-1t  STC-1.5t  STC-2t  STC-2.5t  STC-5t  STC-7.5t  STC-10t  STC-20t

Cảm biến tải (load cell):  STC-50kgSS  STC-75kgSS  STC-100kgSS   STC-250kgSS  STC-500kgSS   STC-750kgSS   STC-1t SS   STC-1.5TSS

STC-2tSS   STC-2.5tSS   STC-5tSS   STC-7.5tSS   STC-10tSS   STC-20t  

Cảm biến tải (load cell):  STC-50 lb   STC-100 lb   STC-150 lb   STC-200 lb

STC-300 lb   STC-500 lb   STC-750 lb   STC-1K lb    STC-1.5K lb   STC-2K lb    STC-2.5K lb STC-3K lb    STC-5K lb  STC-7.5K lb   STC-10K lb    STC-15K lb   STC-30K lb    STC-40K lb

Cảm biến tải (load cell):  STC-50kgXS   STC-75kgXS   STC-100kgXS   STC-250kgXS   STC-500kgXS  STC-750kgXS

Cảm biến tải (load cell):  SQB-250kg   SQB-500kg   SQB-1t   SQB-1.5t   SQB-2t   SQB-2.5t SQB-5t   SQB-250kgSS   SQB-500kgSS

SQB-1tSS   SQB-1.5tSS   SQB-2tSS   SQB-2.5tSS   SQB-5TSS  

Cảm biến tải (load cell):  SQB-500 lb     SQB-1K lb SQB-2K lb    SQB-2.5K lb

SQB-3K lb    SQB-4K lb    SQB-5KSE  SQB-5K lb   SQB-10K lb    SQB-15K lb   SQB-20K lb

Cảm biến tải (load cell):  MBB-25kg    MBB-50kg    MBB-75kg   MBB-125kg   MBB-50 lb MBB-100 lb    MBB-150 lb    MBB-250 lb

Cảm biến tải (load cell):  HBB-10kg    HBB-20kg    HBB-50kg    HBB-100kg   HBB-200kg HBB-250kg    HBB-10kgSS    HBB-20kgSS    HBB-50kgSS    HBB-100kgSS    HBB-200kgSS    HBB-250kgSS

Cảm biến tải (load cell):  LCD-2.5t   LCD-5t   LCD-10t   LCD-25t   LCD-50t   LCD-60t   LCD-100t   LCD-150t   LCD-5K lb   LCD-10K lb   LCD-25K lb   LCD-50K lb   LCD-100K lb