Loadcell C16AC3/30t | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell C16AC3/30t

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0854.890.831 – 0944.369.962

Zalo: 0854.890.831
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Website: http://lotech.com.vn/

Thông số cơ bản:

_ Tải trọng: 30T

_ Cấp chính xác: C3

_ Chất liệu: Thép không gỉ

Series Cảm biến tải Loadcell C16A

Giới thiệu:

_ Công năng tự thiết lập lại

_ Tải trọng tối đa: 15t…100t

_ Lắp đặt dễ dàng

_ Được làm từ chất liệu thép không gỉ, hàn kín bằng lazer, tiêu chuẩn IP68

_ Bán cân chỉ mục

  . lớn nhất đạt 5000d (OIML 60)

  . lớn nhất đạt 10000d (NTEP class III LM)

_ Sau khi điều chỉnh chênh lệch góc, phù hợp với sử dụng song song

_ Tiêu chuẩn EMC/ESD

_ Mô hình chống cháy nổ phù hợp tiêu chuẩn ATEX 95

Cảm biến tải loadell    C16iC3/20t  C16iC3/30t  C16iC3/40t  C16iC3/60t 

Cảm biến tải load cell  C16AD1/15t  C16AD1/20t  C16AD1/30t  C16AD1/40t  C16AD1/60t  C16AD1/100t 
Cảm biến tải load cell  C16AC3/15t  C16AC3/20t  C16AC3/30t  C16AC3/40t  C16AC3/60t  C16AC3/100t  C16A/200t
Cảm biến tải load cell  C16AC3/20t/EExd  C16AC3/30t/EExd  C16AC3/40t/EExd  C16AC3/60t/EExd   C16AC3/100t/EExd  C16AC3/200t/EExd    

Cảm biến tải loadell    C16iD1/20t  C16iD1/30t  C16iD1/40t  C16iD1/60t 

.

.

Cảm biến tải Loadcell HBM

.

Cảm biến tải loadell    RTN0.05/1t  RTN0.05/2.2t  RTN0.05/4.7t  RTN0.05/10t  RTN0.05/15t  RTN0.05/22t  RTN0.05/33t  RTN0.05/47t  RTN0.05/68t  RTN0.05/100t  RTN0.05/150t  RTN0.05/220t  RTN0.05/330t  RTN0.05/470t 
Cảm biến tải loadell    RTNC3/1t  RTNC3/2.2t  RTNC3/4.7t  RTNC3/10t  RTNC3/15t  RTNC3/22t  RTNC3/33t  RTNC3/47t  RTNC3/68t  RTNC3/100t  RTNC3/150t  RTNC3/220t  RTNC3/330t  RTNC3/470t 

Cảm biến tải loadell   Z6FD1 5kg  Z6FD1 10kg  Z6FD1 20kg  Z6FD1 50kg  Z6FD1 100kg  Z6FD1 200kg  Z6FD1 500kg  Z6FD1 1t 
Cảm biến tải loadell   Z6FC3 5kg  Z6FC3 10kg  Z6FC3 20kg  Z6FC3 50kg  Z6FC3 100kg  Z6FC3 200kg  Z6FC3 500kg  Z6FC3 1t 
Cảm biến tải loadell   Z6FC3/MI7.5 50kg  Z6FC3/MI7.5 100kg  Z6FC3/MI7.5 200kg 
Cảm biến tải loadell   Z6FC4 20kg  Z6FC4 50kg  Z6FC4 100kg  Z6FC4 200kg  Z6FC4 500kg 
Cảm biến tải loadell   Z6FC6 50kg  Z6FC6 100kg  Z6FC6 200kg 

Cảm biến tải loadell    HLCB1D1/220kg  HLCB1D1/550kg  HLCB1D1/1.1t  HLCB1D1/1.76t  HLCB1D1/2.2t  HLCB1D1/4.4t  HLCB1D1/10t 
Cảm biến tải loadell    HLCB1C3/220kg  HLCB1C3/550kg  HLCB1C3/1.1t  HLCB1C3/1.76t  HLCB1C3/2.2t  HLCB1C3/4.4t  HLCB1C3/10t 
Cảm biến tải loadell    HLCB2C3/220kg  HLCB2C3/550kg  HLCB2C3/1.1t  HLCB2C3/1.76t  HLCB2C3/2.2t  HLCB2C3/4.4t  HLCB2C3/10t 

Cảm biến tải loadell   Z7AD1 0.5t  Z7AD1 1t  Z7AD1 2t  Z7AD1 5t  Z7AD1 10t 
Cảm biến tải loadell   Z7AC3 0.5t  Z7AC3 1t  Z7AC3 2t  Z7AC3 5t  Z7AC3 10t 

Cảm biến tải loadell   S40AD1 50kg  S40AD1 100kg  S40AD1 200kg  S40AD1 500kg  S40AD1 1t  S40AD1 2t  S40AD1 3t  S40AD1 5t 

Cảm biến tải loadell   U2A0.2 50kg  U2A0.1 100kg  U2A0.1 200kg  U2A0.1 500kg  U2A0.1 10t  U2A0.1 20t 
Cảm biến tải loadell   U2AD1 500kg  U2AD1 1t  U2AD1 2t  U2AD1 5t 

Cảm biến tải loadell   C2 50kg  C2 100kg  C2 200kg  C2 500kg  C2 1t  C2 2t  C2 5t  C2 10t  C2 20t  C2 50t 

Cảm biến mô-men xoắn/ momen xoắn   T12-100Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5 kNm, 10 kNm

T40-200Nm Lớn nhất đạt 10 kNm

Cảm biến mô-men xoắn/ momen xoắn   T10F-50Nm, 100 Nm, 200 Nm; 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5 kNm and 10 kNm

T10FH-100kNm, 130 kNm, 150 kNm, 200 kNm, 250 kNm, 300 kNm

Cảm biến mô-men xoắn/ momen xoắn   T10FM-15kNm, 20 kNm, 25 kNm, 30 kNm, 40 kNm, 45 kNm, 50 kNm, 60 kNm, 70 kNm, 80kNm

T10FS-100Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5 kNm và 10 kNm

Cảm biến mô-men xoắn/ momen xoắn   T20WN-0.1Nm, 0.2 Nm, 0.5 Nm, 1 Nm, 2 Nm, 5 Nm, 10 Nm, 20 Nm, 50 Nm, 100 Nm 200 Nm

T22-5Nm, 10 Nm, 20 Nm, 50 Nm, 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm và 1 kNm

Cảm biến mô-men xoắn/ momen xoắn   T4A-5Nm, 10 Nm, 20 Nm, 50 Nm, 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm và 1 kNm  T5-10Nm, 20 Nm, 50 Nm, 100 Nm và 200 Nm

Thiết bị hiển thịĐầu cân: WE2017  WE2107M  WE2110  DIS2116  DWS2103 

Hộp nối dây: VKK1-4  VKK1R-4  VKK2-8  VKK2R-8  VKK2R-8 Ex  VKK2R-8 Digital  VKD2R-8

Phụ kiện: KVM  CABA1  CABA2  SB01A  SC232  SC422B