Loadcell BSH-200kg | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Loadcell BSH-200kg

Loadcell BSH-200kg

BSH-200KGSS(1) paint

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Điện thoại: 024 3232 3272
Di động: 0854.890.831 – 0944.369.962
Fax:  02432323271
E-mail: sales3@lotech.com.vn

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ: Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://lotech.com.vn/

Model Cảm biến lực BSH    

Giới thiệu

  • Chất liệu thép không gỉ
  • Độ chính xác cao
  • Tính ổn định cao
  • Cấp bảo vệ cao
  • Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng
  • Ứng dụng: cân đóng gói, cân băng chuyền và cân nguyên liệu

Cảm biến lực Loadcell Transcell Technology inc

Cảm biến lực Loadcell   BSH-5kgSS,  BSH-10kgSS,  BSH-20kgSS,   BSH-50kgSS,   BSH-100kgSS,    BSH-150kgSS,   BSH-200kgSS,   BSH-250kgSS,   BSH-300kgSS

 

 

Cảm biến lực Loadcell   SBS-250lb  SBS-250kg  SBS-500kg  SBS-1000kg  SBS-1.5t 1500kg   SBS-2000kg   SBS-2500kg   SBS-5000kg   SBS-7500kg   SBS-10000kg

Cảm biến lực Loadcell   SBSK-25kg SBSK-50kg

Cảm biến lực Loadcell   SB-5t, SB-10t, SB-15t, SB-20t

Cảm biến lực Loadcell   SBT-0.5t, SBT-1t,  SBT-2t,  SBT-3t

Cảm biến lực Loadcell   TSB-150lb ,  TSB-250lb

Cảm biến lực Loadcell   TA-50kg TA-100kg TA-150kg TA-200M 200kg TA-250kg TA-300kg TA-500kg TA-600kg TA-750kg TA-1000kg

Cảm biến lực Loadcell   BA-50M 50kg BA-100M 100kg BA-150M 150kg BA-200M 200kg BA-300M 300kg BA-500M 500kg BA-750M 750kg BA-1000M 1000kg

Cảm biến lực Loadcell   BH-30T

Cảm biến lực Loadcell   BAB-5MT 5kg   BAB-7.5MT 7.5kg   BAB-10MT 10kg   BAB-15MT 15kg   BAB-20MT 20kg   BAB-30MT 30kg  BAB-50MT 50kg  BAB-75MT 75kg  BAB-100MT 100kg    BAB-200MT 200kg

Cảm biến lực Loadcell   BAC-5kg BAC-7.5kg BAC-10kg BAC-20kg BAC-30kg BAC-50kg BAC-100kg

Cảm biến lực Loadcell   BS:   BS-750kg BS-1000kg BS-1500kg BS-2000kg

Cảm biến lực Loadcell   BSA-50lb BSA-100lb BSA-250lb BSA-25kg BSA-50kg

Cảm biến lực Loadcell   BSS-100kg  BSS-200kg  BSS-250kg  BSS-500kg  BSS-750kg  BSS-1T  BSS-1.5T BSS-2T   BSS-2.5T    BSS-2.5t 2500kg   BSS-5T   BSS-5t 5000kg    BSS-10T

Cảm biến lực Loadcell   BSS-ESH:  200kg, 250kg, 500kg, 750kg, 1000kg, 1500kg, BSS-1.5tSS ESH 1500kg    2000kg, 2500kg, 5000kg

Cảm biến lực Loadcell    BSS-ESH-200kg     BSS-ESH-250kg     BSS-ESH-500kg     BSS-ESH-750kg   BSS-ESH-1000kg

 

Cảm biến lực Loadcell     FAK-3kg,   FAK-6kg,   FAK-10kg,   FAK-12kg,   FAK-15kg,  FAK-20kg,  FAK-25kg,  FAK-30kg,  FAK-35kg,  FAK-40kg,  FAK-45kg,  FAK-60kg,  FAK-120kg,  FAK-150kg,  FAK-200kg

Cảm biến lực Loadcell   FATS-5kg    FATS-7.55kg    FATS-10kg    FATS-15kg    FATS-20kg    FATS-25kg    FATS-30kg    FATS-35kg    FATS-40kg    FATS-45kg    FATS-60kg    FATS-100kg

Cảm biến lực Loadcell   FAP-50kg

Cảm biến lực Loadcell    FAS-5kg,   FAS-7kg,    FAS-10kg,    FAS-15kg,  FAS-20kg,  FAS-30kg,   FAS-50kg,  FAS-60kg,  FAS-75kg,  FAS-100kg

Cảm biến lực Loadcell   FAT-7.5kg,  FAT-10kg,  FAT-15kg,  FAT-20kg,  FAT-30kg,  FAT-45kg,  FAT-60kg,  FAT-100kg

Cảm biến lực Loadcell   FAS-100kg,   FAS-150kg,   FAS-200kg,   FAS-250kg,   FAS-300kg

Cảm biến lực Loadcell    FASB-60kg,   FASB-100kg,   FASB-150kg,   FASB-200kg,   FASB-250kg,   FASB-300kg,   FASB-350kg

Cảm biến lực Loadcell   DBA-7000lb      DBST-3T   DBST-30T

Cảm biến lực Loadcell   DBS-1klb,  DBS-1.5klb,  DBS-2klb,  DBS-2.5klb,  DBS-3klb,  DBS-5klb,  DBS-10klb,  DBS-15klb,  DBS-20klb,  DBS-25klb,  DBS-30klb,  DBS-50klb,  DBS-75klb

Cảm biến lực Loadcell   DBSQ-10t,   DBSQ-20t,   DBSQ-30t,   DBSQ-40t,   DBSQ-50t

Cảm biến lực Loadcell   DBSQD-20t,   DBSQD-25t,   DBSQD-30t,   DBSQD-50t

Cảm biến lực Loadcell   DTS-10t,   DTS-20t,  DTS-30k,  DTS-40k,  DTS-50k,  DTS-60k

Cảm biến lực Loadcell   DBSL-1t,  DBSL-2t,  DBSL-3t,  DBSL-5t,  DBSL-10t,  DBSL-20t,  DBSL-30t,  DBSL-60t ,  DBSL-100t

Cảm biến lực Loadcell   CR-5kg,   CR-20kg,   CR-50kg,  CR-100kg,  CR-200kg,  CR-500kg,  CR-1t,  CR-2t,   CR-3t

Cảm biến lực Loadcell   CT-30k,  CT-50k

Cảm biến lực Loadcell   CD-5t,  CD-10t,   CD-20t,   CD-30t,   CD-40t,   CD-50t

Cảm biến lực Loadcell   CA-1000kg

Module cảm biến lực

DBS module  1K 1.5K  2.5K  5K  10K  15K  20K  30K  50K  75K

SBS module   250kg  500kg   1T  1.5T  2T  2.5T   5T  7.5T  10T

SB SBT module  0.5T  1T  2T  5T  10T  15T  20T

SBTL module  0.5T  1T  2T

S-Type module  200kg, 250kg, 500kg,1t, 1.5t, 2t, 2.5t, 5t

No comments yet.

Trả lời