Level Switch Hitrol HTM-930 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Level Switch Hitrol HTM-930

Đặc điểm kỹ thuật: 

Lắp mặt bích/tuỳ chuẩn

Nguồn cấp: AC 110V/220V, 60Hz DC 24V

Kết nối Relay 2 cực 1 tiếp điểm (SPDT)

Kết nối: AC 250V, 5A  DC 30V, 5A

Chống hư hại thời tiết

Ống dẫn: PF 1/2″ (F)

Áp suất làm việc: Std. 10kgf/cm2

Nhiệt độ vận hàng: 250°C

Nhiệt độ môi trường thích hợp: – 20°C – +60°C

Miêu tả:

Thích hợp đo bột

Ứng dụng:

Cảm biến dùng đo chất rắn bột, tỷ trọng lớn hơn 0.02

Tro bay (loại khoáng hoạt tính pozzolan dùng làm phụ gia cho chế tạo bê tông cường độ cao)

Nhà máy khoáng dầu, luyện kim… (PP, PE, Nylon Chip…)

Bột (tỷ trọng lớn hoặc nhỏ)

Vật liệu chất đống

Nhựa trắng giữ nhiệt (Kernel of Styfoam)

No comments yet.

Trả lời