L6E3-C3-100KG-3G ZEMIC (Cân tính giá, cân bàn điện tử) | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

L6E3-C3-100KG-3G ZEMIC (Cân tính giá, cân bàn điện tử)

L6E3-C3-100KG-3G ZEMIC

ze ze2 ze3

Đặc điểm:

Các cấp tải trọng từ 0.05kg – 300kg

Hợp kim nhôm, thiết kế dạng thanh
Hàn kín bằng keo, bề mặt chống ô xy hoá, chống ăn mòn
Độ chính xác cao
Kích thước cân lớn nhất 450 x 450㎜
L6E3-C3-50kg-2G   L6E3-C3-80kg-2G   L6E3-C3-100kg-2G

L6E3-C3-150kg-2G  L6E3-C3-200kg-2G   L6E3-C3-250kg-2G

L6E3-C3-300kg-2G  L6E3-C3-350kg-2G   L6E3-C3-400kg-2G

L6E3-C3-500kg-2G
H6E-C3-50kg-2B       H6E-C3-100kg-2B       H6E-C3-150kg-2B

H6E-C3-200kg-2B      B6E-C3-100kg-2B-S1    B6E-C3-200kg-2B-S1
L6E3-C3-50kg-3B      L6E3-C3-100kg-3B      L6E3-C3-150kg-3B
L6E3-C3-200kg-3B     L6E3-C3-250kg-3B      L6E3-C3-300kg-3B
L6E3-C3-500kg-3B     H6E3-C3-50kg-3B       H6E3-C3-100kg-3B
H6E3-C3-200kg-3B     B6E3-C3-100kg-3B      B6E3-C3-200kg-3B
L6F-C3-50KG-3B6      L6F-C3-100KG-3B6      L6F-C3-150KG-3B6
L6F-C3-200KG-3B6     L6F-C3-250KG-3B6      L6F-C3-500KG-3B6
H6F-C3-100KG-3B6     H6F-C3-200KG-3B6      H6F-C3-500KG-3B6
B6F-C3-200KG-3B6     B6F-C3-500KG-3B6      B6F-C3-1.0T-3B6
B6F-C3-2.0T-3B6      L6D-C3-2.5KG-0.4B     L6D-C3-3KG-0.4B
L6D-C3-5KG-0.4B      L6D-C3-6KG-0.4B       L6D-C3-8KG-0.4B
L6D-C3-10KG-0.4B     L6D-C3-3KG-3B         L6D-C3-5KG-3B
L6D-C3-6KG-3B        L6D-C3-8KG-3B         L6D-C3-10KG-2B
L6D-C3-15KG-3B       L6D-C3-20KG-3B        L6D-C3-30KG-2C

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!

Liên hệệ: Mr. Duy  Zalo 0966 005 465  sales2@lotech.com.vn

No comments yet.

Trả lời