Biến tần Lenze E82EV371K2C201 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Biến tần Lenze E82EV371K2C201

Biến tần E82EV371K2C201

E82EV371K2C201 Inverter

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ: Mr.Cường

Điện thoại: 024 3232 3272

Di động: 0854.890.831 (Zalo) – 0944.369.962

E-mail: sales3@lotech.com.vn

Thông số:

_ Input:

  • 1/N/PE     AC 230/240V
  • 5,0 A
  • 50/60 Hz

_ Output:

  • 3/PE  AC 0-230/240V
  • 2,4 A
  • 0,37 kW/0,5 hp
  • 0-650 Hz

Biến tần LENZE

Biến tần (Variable-frequency Drive,VFD) áp dụng kỹ thuật biến tần và kỹ thuật vi điện tử, là thiết bị thông qua phương thức biến tần nguồn điện của điện cơ công nghiệp để khống chế điện năng của động cơ điện xoay chiều. Bất luận dùng trong gia đình hay trong công xưởng, nguồn điện xoay chiều 1 pha, 3 pha, hay điện áp và tần suất đều theo tiêu chuẩn riêng của mỗi quốc gia.

Biến tần   E82EV251K2C200

Biến tần   E82EV371K2C200    Lenze  Frequency converter

E82EV551K2C200   Lenze  Frequency converter

E82EV751K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV152K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV222K2C200 Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV302K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV402K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV552K2C200  Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV752K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV551K4C200 Lenze  Frequency converter

E82EV751K4C200 /Lenze  Frequency converter

 Biến tần   E82EV152K4C200 Lenze  Frequency converter

E82EV222K4C200 Lenze  Frequency converter

E82EV302K4C200 Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV402K4C200 Lenze  Frequency converter

E82EV552K4C200 Lenze  Frequency converter

E82EV752K4C200 Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV552K2C200 Lenze  Frequency converter

E82EV153K4B201 Lenze  Frequency converter

E82EV223K4B201 Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV303K4B201  Lenze  Frequency converter

E82EV453K4B201 Lenze  Frequency converter

E82EV553K4B201 Lenze  Frequency converter

Biến tần   E82EV753K4B201 Lenze  Frequency converter

E82EV903K4B201 Lenze  Frequency converter

E82EV251K2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV371K2C Lenze Frequency converter

E82EV551K2C Lenze Frequency converter

E82EV152K2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV222K2C Lenze Frequency converter

E82EV302K2C Lenze Frequency converter

E82EV402K2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV552K2C Lenze Frequency converter

E82EV752K2C Lenze Frequency converter

E82EV551K4C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV751K4C Lenze  Frequency converter

E82EV152K4C  Lenze  Frequency converter

E82EV222K4C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV302K4C Lenze Frequency converter

E82EV402K4C Lenze Frequency converter

E82EV552K4C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV752K4C Lenze Frequency converter

E82EV113K4C Lenze Frequency converter

E82EV251-2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV371-2C Lenze Frequency converter

E82EV551-2C Lenze Frequency converter

E82EV751-2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV152-2C Lenze Frequency converter

E82EV222-2C Lenze Frequency converter

E82EV302-2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV402-2C Lenze Frequency converter

E82EV552-2C Lenze Frequency converter

E82EV752-2C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV551-4C Lenze  Frequency converter

E82EV751-4C Lenze Frequency converter

E82EV152-4C Lenze Frequency converter

Biến tần   E82EV222-4C Lenze Frequency converter

E82EV302-4C Lenze Frequency converter

E82EV402-4CLenze Frequency converter

Biến tần   E82EV552-4C Lenze Frequency converter

E82EV113-4C Lenze Frequency converter

E82ZBC   Lenze

Biến tần   EMF2102IBCV001 Lenze

EMF2102IBCV002 Lenze

EMF2102IBCV003 Lenze

Biến tần   EMF2133IB    Lenze

EMF2177IB    Lenze

E82ZAFAC010 /Lenze

Biến tần   E82ZAFPC010 Lenze

E82ZAFPC201 Lenze

E82ZAFSC100 Lenze

Biến tần   E82ZAFCC010 Lenze

E82ZAFCC100 Lenze

EVS9322-EP  Lenze

EVS9324-EP  Lenze

No comments yet.

Trả lời