Cảm biến vị trí TR-0100 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến vị trí TR-0100

Displacement sensor TR-0100

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854.890.831 – 0944.369.962
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Website: http://lotech.com.vn/

.

.

Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor TR/TRS:

  • Thọ mệnh dài, đạt 100 triệu lần sử dụng, quyết định bởi ứng dụng của sản phẩm
  • Tuyến tính đạt: ±075%
  • Sai số lặp lại: ±002 mm
  • Tốc độ hoạt động cao: 10m/s
  • Không mẫn cảm với chấn động và trùng kích
  • Cấp bảo vệ: IP40 (DIN EN 60529)
  • TR-series với dây cáp hoặc TRS series với đầu nối.

.

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TR-0010   TR-0025   TR-0050   TR-0075   TR-0100      TRS-0025   TRS-0050   TRS0-0075   TRS-0100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TR 10,    TR 25,   TR 50,    TR 75,    TR 100,    TRS 25,   TRS 50,    TRS 75,   TRS 100.

.

.

Cảm biến vị trí và dịch chuyển -Displacement sensor Novotechnik Đức

.

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0100   TLH-0130   TLH-0150   TLH-0175

TLH-0200   TLH-0225   TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0450   TLH-0500   TLH-0525   TLH-0600   TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800   TLH-0900

TLH-0950   TLH-1000   TLH-1100   TLH-1250   TLH-1350   TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-2000   TLH-2250   TLH-2500   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000

.

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TLH-0100  TLH-0130  TLH-0150   TLH-0175   TLH-0200   TLH-0225

TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425   TLH-0450   TLH-0500  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0525  TLH-0600  TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800  TLH-0875    TLH-0900    TLH-0950    TLH-1000   TLH-1100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-1250    TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750   TLH-2000   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000   TLH-4500

.

.

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-050    LWH-075    LWH-0100    LWH-0130   LWH-0150   LWH-0175   LWH-0200   LWH-0225   LWH-0250  LWH-0300   LWH-0325   LWH-0360  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0375   LWH-0400   LWH-0425   LWH-0450   LWH-0500   LWH-0550   LWH-0600   LWH-0650   LWH-0750   LWH-0900

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-075    LWH-0100   LWH-0130  LWH-0150   LWH-0175   LWH-0200   LWH-0225   LWH-0250   LWH-0300   LWH-0325   LWH-0360   LWH-0375   LWH-0400  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0425   LWH-0450   LWH-0500   LWH-0550   LWH-0600   LWH-0650   LWH-0750   LWH-0900  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  T-0025    T-0050    T-0075    T-0100    T-0150    TS-0025    TS-0050    TS-0075    TS-0100    TS-0150

TS-100    TS-150

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TS-25   TS-50   TS-75   TS-100   TS-150   TSS-25   TSS-50   TSS-75   TSS-100   TSS-150

Bộ chuyển đổi dữ liệu   MUW250-4    VOL-V1

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  GEFRAN  Ý       Điện trở có thể điều chỉnh GEFRAN   

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  GEFRAND       Con quay   GEFRAN 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0100  PK-M-0100  LT-M-0130  PK-M-0150  LT-M-0150  PK-M-0200  LT-M-0175  PK-M-0225 LT-M-0200  PK-M-0300  LT-M-0225  PK-M-0350  LT-M-0250  PK- M-0400 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0275  PK-M-0450 LT-M-0300  PK-M-0500  LT-M-0350  PK-M-0600  LT-M-0375  PK-M-0700  LT-M-0400  PK-M-0750

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0450  PK-M-0900  LT-M-0500  PK-M-1000  LT-M-0550  PK-M-1250  LT-M-0600  PK-M-1500

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0650  PK-M-1750  LT-M-0675  PK-M-2000  LT-M-0750  PK-M-2300  LT-M-0900  PK-M-3000

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LT-M-1050  PK-M-0360  PK-M-0100-L PK-M-0130-L   PK-M-0150-L PK-M-0200-L

PK-M-0225-L PK-M-0300-L  PK-M-0400-L PK-M-0450-L PK-M-0600-L PK-M-0750-L

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PK-M-0500-L LT-M-050-P   LT-M-0100-P LT-M-0130-P LT-M-0150-P LT-M-0175-P 

LT-M-0400-P LT-M-0450-P  LT-M-0600-P LT-M-0500-P LT-M-0750-P LT-M-0900-P

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/13D1 PR6201/14D1  PR6201/24D1  PR6201/34D1 PR6201/54D1  PR6201/13D1E   

PR6201/14C3 PR6201/14C3E PR6201/14D1E PR6201/14L  PR6201/14LA  PR6201/13LA

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/15L   PR6201/15LA   PR6201/15N   PR6201/15NE PR6201/13L   PR6201/23C3   PR6201/23C3E   PR6201/23D1  PR6201/23D1E  PR6201/23L  PR6201/23LA  PR6201/24C3   PR6201/24C3E   PR6201/24C4    PR6201/24C4E  PR6201/24C5 PR6201/24C5E

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/24C6   PR6201/24C6E   PR6201/24D1E PR6201/24L    PR6201/24LA  PR6201/25LA   PR6201/25N   PR6201/25NE   PR6211/12D1 PR6211/13D1   PR6211/13D1E   PR6211/13LT   PR6211/14D1

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6211/14D1E   PR6211/22D1   PR6211/23D1  PR6211/23D1E   PR6211/23LT   PR6211/31D1   PR6211/13D1E  PR6211/32D1  PR6211/33D1   PR6211/33D1E   PR6211/51D1  PR6211/52D1 PR6211/52D1E

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6211/52LT  PR6211/53D1 PR6211/53D1E PR6211/53LT  PR6011/00N  PR6011/00S  PR6011/03N  PR6011/10N  PR6011/10S PR6011/11N PR6011/11S   PR6011/20N PR6011/20S

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6011/30N  PR6011/30S  PR6011/40N PR6011/40S PR6221/20tC3 PR6221/20tC3

Lưu lượng kế proteus Mỹ  08012BN40   08008BN14  0104L110

Cảm biến tốc độ dòng   0100-0000 ; 0100-0001 ; 0101-0000; 0101-0001 ;

0111-0000 ; 0111-0001; 0112-0000; 0112-0001; 0113-0000;

Cảm biến tốc độ dòng   0113-0001; 0114-0000 ; 0114-0001; 0122-0000 ; 0122-0001 ; 0123-0000; 0123-0001; 0124-0001; 0125-0001 0126-0001 ; 0127-0001

AC-AC LVDTs:

Series 210-220:

0215-0000 0216-0000 0217-0000 0218-0000 0219-0000 0220-0000 0221-0000 0222-0000 0223-0000 0224-0000 0225-0000

0226-0000

0215-0004 0216-0006 0217-0006 0218-0011 0219-0015 0220-0012 0221-0006 0222-0008 0223-0006 0224-0005 0225-0005 0226-0004

0215-0003 0216-0005 0217-0005 0218-0010 0219-0014 0220-0011 0221-0005

0222-0007 0223-0005 0224-0004 0225-0004 0226-0003

Series 230:

0230-0000 0231-0000 0232-0000 0233-0000 0234-0000 0235-0000 0236-0000 0237-0000

0230-0002 0231-0002 0232-0002 0233-0003 0234-0005 0235-0002 0236-0002 0237-0002

0230-0001 0231-0001 0232-0001 0233-0002 0234-0003 0235-0001 0236-0001 0237-0001

Series 270:

0270-0000 0271-0000 0272-0000 0273-0000 0274-0000

Series 280:

0280-0000 0281-0000 0282-0000 0283-0000 0284-0000

Series 290:

0290-0000 0291-0000 0292-0000 0293-0000 0294-0000 0295-0000 0296-0000

DC-DC LVDTs:

Series 200:

0200-0000 0200-0001 0201-0000 0201-0001

Series 240:

0240-0000 0241-0000 0242-0000 0243-0000 0244-0000 0245-0000 0246-0000

0240-0008 0241-0007 0242-0006 0243-0009 0244-0014 0245-0007 0246-0008

DC-DC Gaging LVDTs:

Series 350:

0350-0000 0350-0010 0351-0000 0351-0006 0352-0000 0353-0000 0354-0000 0355-0000 0356-0000

AC-AC Gaging LVDTs:

Series 310-320:

0315-0000 0316-0000 0317-0000 0318-0000 0319-0000 0320-0000 0321-0000 0322-0000

Series 330:

0330-0000 0331-0000 0332-0000 0333-0000 0334-0000 0335-0000 0336-0000 0337-0000

0330-0001 0331-0001 0332-0001 0333-0001 0334-0001 0335-0001 0336-0001 0337-0001

Angular Displacement transducer  Cảm biến vị trí góc:

Series 600: 0600-0000 0601-0000 0602-0000 0603-0000 0603-0001 0603-0002 0603-0003 0603-0004 0603-0005

No comments yet.

Trả lời