Cảm biến vị trí TLH-0450 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến vị trí TLH-0450

Displacement sensor TLH-0450

TLH-0360 28 004 paint

CÔNG TY TNHH LOTUS TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854890831 – 0944369962

E-mail: sales3@lotech.com.vn

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor Series TLH:

  • Thọ mệnh dài > 100 x 106 lần hoạt động
  • Độ phân giải cao: 0.01mm
  • Tuyến tính: ± 0.02%
  • Tốc độ hoạt động cao
  • Đầu nối: DIN 43650
  • Cấp bảo vệ: IP54

 

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0100   TLH-0130   TLH-0150   TLH-0175

TLH-0200   TLH-0225   TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0450   TLH-0500   TLH-0525   TLH-0600   TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800   TLH-0900

TLH-0950   TLH-1000   TLH-1100   TLH-1250   TLH-1350   TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-2000   TLH-2250   TLH-2500   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TLH-0100  TLH-0130  TLH-0150   TLH-0175   TLH-0200   TLH-0225

TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425   TLH-0450   TLH-0500  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0525  TLH-0600  TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800  TLH-0875    TLH-0900    TLH-0950    TLH-1000   TLH-1100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-1250    TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750   TLH-2000   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000   TLH-4500

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor Novotechnik Đức

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-050    LWH-075    LWH-0100    LWH-0130   LWH-0150   LWH-0175   LWH-0200   LWH-0225   LWH-0250  LWH-0300   LWH-0325   LWH-0360  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0375   LWH-0400   LWH-0425   LWH-0450   LWH-0500   LWH-0550   LWH-0600   LWH-0650   LWH-0750   LWH-0900

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-075    LWH-0100   LWH-0130  LWH-0150   LWH-0175   LWH-0200   LWH-0225   LWH-0250   LWH-0300   LWH-0325   LWH-0360   LWH-0375   LWH-0400  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0425   LWH-0450   LWH-0500   LWH-0550   LWH-0600   LWH-0650   LWH-0750   LWH-0900  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TR-010   TR-025   TR-050   TR-075   TR-0100      TRS 025   TRS 050   TRS 075   TRS 100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  T-0025    T-0050    T-0075    T-0100    T-0150    TS-0025    TS-0050    TS-0075    TS-0100    TS-0150

TS-100    TS-150

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TS-25   TS-50   TS-75   TS-100   TS-150   TSS-25   TSS-50   TSS-75   TSS-100   TSS-150

Bộ chuyển đổi dữ liệu   MUW250-4    VOL-V1

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  GEFRAN  Ý       Điện trở có thể điều chỉnh GEFRAN

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  GEFRAND       Con quay   GEFRAN 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0100  PK-M-0100  LT-M-0130  PK-M-0150  LT-M-0150  PK-M-0200  LT-M-0175  PK-M-0225 LT-M-0200  PK-M-0300  LT-M-0225  PK-M-0350  LT-M-0250  PK- M-0400 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0275  PK-M-0450 LT-M-0300  PK-M-0500  LT-M-0350  PK-M-0600  LT-M-0375  PK-M-0700  LT-M-0400  PK-M-0750

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0450  PK-M-0900  LT-M-0500  PK-M-1000  LT-M-0550  PK-M-1250  LT-M-0600  PK-M-1500

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0650  PK-M-1750  LT-M-0675  PK-M-2000  LT-M-0750  PK-M-2300  LT-M-0900  PK-M-3000

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LT-M-1050  PK-M-0360  PK-M-0100-L PK-M-0130-L   PK-M-0150-L PK-M-0200-L

PK-M-0225-L PK-M-0300-L  PK-M-0400-L PK-M-0450-L PK-M-0600-L PK-M-0750-L

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PK-M-0500-L LT-M-050-P   LT-M-0100-P LT-M-0130-P LT-M-0150-P LT-M-0175-P 

LT-M-0400-P LT-M-0450-P  LT-M-0600-P LT-M-0500-P LT-M-0750-P LT-M-0900-P

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/13D1 PR6201/14D1  PR6201/24D1  PR6201/34D1 PR6201/54D1  PR6201/13D1E   

PR6201/14C3 PR6201/14C3E PR6201/14D1E PR6201/14L  PR6201/14LA  PR6201/13LA

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/15L   PR6201/15LA   PR6201/15N   PR6201/15NE PR6201/13L   PR6201/23C3   PR6201/23C3E   PR6201/23D1  PR6201/23D1E  PR6201/23L  PR6201/23LA  PR6201/24C3   PR6201/24C3E   PR6201/24C4    PR6201/24C4E  PR6201/24C5 PR6201/24C5E

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/24C6   PR6201/24C6E   PR6201/24D1E PR6201/24L    PR6201/24LA  PR6201/25LA   PR6201/25N   PR6201/25NE   PR6211/12D1 PR6211/13D1   PR6211/13D1E   PR6211/13LT   PR6211/14D1

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6211/14D1E   PR6211/22D1   PR6211/23D1  PR6211/23D1E   PR6211/23LT   PR6211/31D1   PR6211/13D1E  PR6211/32D1  PR6211/33D1   PR6211/33D1E   PR6211/51D1  PR6211/52D1 PR6211/52D1E

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6211/52LT  PR6211/53D1 PR6211/53D1E PR6211/53LT  PR6011/00N  PR6011/00S  PR6011/03N  PR6011/10N  PR6011/10S PR6011/11N PR6011/11S   PR6011/20N PR6011/20S

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6011/30N  PR6011/30S  PR6011/40N PR6011/40S PR6221/20tC3 PR6221/20tC3

No comments yet.

Trả lời