Cảm biến vị trí TLH-0360 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến vị trí TLH-0360

Displacement sensor TLH-0360

TLH-0360 28 007 paint

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854.890.831 – 0944.369.962

Zalo: 0854890831
E-mail: sales3@lotech.com.vn

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor TLH:

  • Thọ mệnh dài > 100 x 106 lần hoạt động
  • Độ phân giải cao: 0.01mm
  • Tuyến tính: ± 0.02%
  • Tốc độ hoạt động cao
  • Đầu nối: DIN 43650
  • Cấp bảo vệ: IP54

 

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0100   TLH-0130   TLH-0150   TLH-0175

TLH-0200   TLH-0225   TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0450   TLH-0500   TLH-0525   TLH-0600   TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800   TLH-0900

TLH-0950   TLH-1000   TLH-1100   TLH-1250   TLH-1350   TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-2000   TLH-2250   TLH-2500   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TLH-0100  TLH-0130  TLH-0150   TLH-0175   TLH-0200   TLH-0225

TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425   TLH-0450   TLH-0500  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0525  TLH-0600  TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800  TLH-0875    TLH-0900    TLH-0950    TLH-1000   TLH-1100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-1250    TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750   TLH-2000   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000   TLH-4500

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor Novotechnik Đức

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-050    LWH-075    LWH-0100    LWH-0130   LWH-0150   LWH-0175   LWH-0200   LWH-0225   LWH-0250  LWH-0300   LWH-0325   LWH-0360  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0375   LWH-0400   LWH-0425   LWH-0450   LWH-0500   LWH-0550   LWH-0600   LWH-0650   LWH-0750   LWH-0900

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-075    LWH-0100   LWH-0130  LWH-0150   LWH-0175   LWH-0200   LWH-0225   LWH-0250   LWH-0300   LWH-0325   LWH-0360   LWH-0375   LWH-0400  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0425   LWH-0450   LWH-0500   LWH-0550   LWH-0600   LWH-0650   LWH-0750   LWH-0900  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TR-010   TR-025   TR-050   TR-075   TR-0100      TRS 025   TRS 050   TRS 075   TRS 100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  T-0025    T-0050    T-0075    T-0100    T-0150    TS-0025    TS-0050    TS-0075    TS-0100    TS-0150

TS-100    TS-150

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TS-25   TS-50   TS-75   TS-100   TS-150   TSS-25   TSS-50   TSS-75   TSS-100   TSS-150

Bộ chuyển đổi dữ liệu   MUW250-4    VOL-V1

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  GEFRAN  Ý       Điện trở có thể điều chỉnh GEFRAN

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  GEFRAND       Con quay   GEFRAN 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0100  PK-M-0100  LT-M-0130  PK-M-0150  LT-M-0150  PK-M-0200  LT-M-0175  PK-M-0225 LT-M-0200  PK-M-0300  LT-M-0225  PK-M-0350  LT-M-0250  PK- M-0400 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0275  PK-M-0450 LT-M-0300  PK-M-0500  LT-M-0350  PK-M-0600  LT-M-0375  PK-M-0700  LT-M-0400  PK-M-0750

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0450  PK-M-0900  LT-M-0500  PK-M-1000  LT-M-0550  PK-M-1250  LT-M-0600  PK-M-1500

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0650  PK-M-1750  LT-M-0675  PK-M-2000  LT-M-0750  PK-M-2300  LT-M-0900  PK-M-3000

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LT-M-1050  PK-M-0360  PK-M-0100-L PK-M-0130-L   PK-M-0150-L PK-M-0200-L

PK-M-0225-L PK-M-0300-L  PK-M-0400-L PK-M-0450-L PK-M-0600-L PK-M-0750-L

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PK-M-0500-L LT-M-050-P   LT-M-0100-P LT-M-0130-P LT-M-0150-P LT-M-0175-P 

LT-M-0400-P LT-M-0450-P  LT-M-0600-P LT-M-0500-P LT-M-0750-P LT-M-0900-P

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/13D1 PR6201/14D1  PR6201/24D1  PR6201/34D1 PR6201/54D1  PR6201/13D1E   

PR6201/14C3 PR6201/14C3E PR6201/14D1E PR6201/14L  PR6201/14LA  PR6201/13LA

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/15L   PR6201/15LA   PR6201/15N   PR6201/15NE PR6201/13L   PR6201/23C3   PR6201/23C3E   PR6201/23D1  PR6201/23D1E  PR6201/23L  PR6201/23LA  PR6201/24C3   PR6201/24C3E   PR6201/24C4    PR6201/24C4E  PR6201/24C5 PR6201/24C5E

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/24C6   PR6201/24C6E   PR6201/24D1E PR6201/24L    PR6201/24LA  PR6201/25LA   PR6201/25N   PR6201/25NE   PR6211/12D1 PR6211/13D1   PR6211/13D1E   PR6211/13LT   PR6211/14D1

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6211/14D1E   PR6211/22D1   PR6211/23D1  PR6211/23D1E   PR6211/23LT   PR6211/31D1   PR6211/13D1E  PR6211/32D1  PR6211/33D1   PR6211/33D1E   PR6211/51D1  PR6211/52D1 PR6211/52D1E

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6211/52LT  PR6211/53D1 PR6211/53D1E PR6211/53LT  PR6011/00N  PR6011/00S  PR6011/03N  PR6011/10N  PR6011/10S PR6011/11N PR6011/11S   PR6011/20N PR6011/20S

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6011/30N  PR6011/30S  PR6011/40N PR6011/40S PR6221/20tC3 PR6221/20tC3

Lưu lượng kế proteus Mỹ  08012BN40   08008BN14  0104L110

Cảm biến tốc độ dòng   0100-0000 ; 0100-0001 ; 0101-0000; 0101-0001 ;

0111-0000 ; 0111-0001; 0112-0000; 0112-0001; 0113-0000;

Cảm biến tốc độ dòng   0113-0001; 0114-0000 ; 0114-0001; 0122-0000 ; 0122-0001 ; 0123-0000; 0123-0001; 0124-0001; 0125-0001 0126-0001 ; 0127-0001

AC-AC LVDTs:

Series 210-220:

0215-0000 0216-0000 0217-0000 0218-0000 0219-0000 0220-0000 0221-0000 0222-0000 0223-0000 0224-0000 0225-0000

0226-0000

0215-0004 0216-0006 0217-0006 0218-0011 0219-0015 0220-0012 0221-0006 0222-0008 0223-0006 0224-0005 0225-0005 0226-0004

0215-0003 0216-0005 0217-0005 0218-0010 0219-0014 0220-0011 0221-0005

0222-0007 0223-0005 0224-0004 0225-0004 0226-0003

Series 230:

0230-0000 0231-0000 0232-0000 0233-0000 0234-0000 0235-0000 0236-0000 0237-0000

0230-0002 0231-0002 0232-0002 0233-0003 0234-0005 0235-0002 0236-0002 0237-0002

0230-0001 0231-0001 0232-0001 0233-0002 0234-0003 0235-0001 0236-0001 0237-0001

Series 270:

0270-0000 0271-0000 0272-0000 0273-0000 0274-0000

Series 280:

0280-0000 0281-0000 0282-0000 0283-0000 0284-0000

Series 290:

0290-0000 0291-0000 0292-0000 0293-0000 0294-0000 0295-0000 0296-0000

DC-DC LVDTs:

Series 200:

0200-0000 0200-0001 0201-0000 0201-0001

Series 240:

0240-0000 0241-0000 0242-0000 0243-0000 0244-0000 0245-0000 0246-0000

0240-0008 0241-0007 0242-0006 0243-0009 0244-0014 0245-0007 0246-0008

DC-DC Gaging LVDTs:

Series 350:

0350-0000 0350-0010 0351-0000 0351-0006 0352-0000 0353-0000 0354-0000 0355-0000 0356-0000

AC-AC Gaging LVDTs:

Series 310-320:

0315-0000 0316-0000 0317-0000 0318-0000 0319-0000 0320-0000 0321-0000 0322-0000

Series 330:

0330-0000 0331-0000 0332-0000 0333-0000 0334-0000 0335-0000 0336-0000 0337-0000

0330-0001 0331-0001 0332-0001 0333-0001 0334-0001 0335-0001 0336-0001 0337-0001

Angular Displacement transducer  Cảm biến vị trí góc:

Series 600: 0600-0000 0601-0000 0602-0000 0603-0000 0603-0001 0603-0002 0603-0003 0603-0004 0603-0005

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam – chuyên gia nhập khẩu linh kiện đáng tin cậy Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam là nhà phân phối linh kiện điện tử hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi có sứ mệnh giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam được tiếp cận với nhiều linh kiện công nghiệp điện tử giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, tăng cường hiệu suất lao động, thúc đẩy các doanh nghiệp ngày càng đi lên. Thông qua quá trình học hỏi, tiếp thu công nghệ đo lường tiên tiến trên thế giới, chúng tôi mong muốn quý khách hàng cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khác có thể tiết kiệm tối đa thời gian, công sức lựa chọn sản phẩm, phát triển công nghệ trong nước đi lên tầm cao mới.

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam có bộ phận chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị cảm biến tải (Load Cell), Cảm biến áp suất (Pressure transducers), Bộ hiển thị điều khiển (Control Indicators), Cảm biến vị trí (Displacement trandusers). Cảm biến tốc độ (Velocity transducers), Cảm biến gia tốc (Acceleration transducers). Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Temperature and Humidity sensors), Cảm biến đo momen xoắn (Torque sensor), Cảm biến lưu lượng (Flow sensor)… Của các hãng nổi tiếng trên thế giới như:

  • Pháp: Precia-Molen, Scaime, Master-K
  • Hàn quốc: Fine, Dacell, Senstech, SETech, CAS, Hitrol…
  • Mỹ: Futeck, Dytran, CTC, AMTI, Labworks…
  • Nhật Bản: A&D/AND, Chino, Sumitomo…
  • Canada: GENERAL MEASURE.GM
  • Đức: HBM, REO, PMA, MMF, FLINTEC, NORD, Philips…
  • Áo: E+E
  • Thụy Sỹ: Mettler Toledo, Kistler
  • Đan Mạch: B&K, H&B, Danfoss
  • Đài Loan: BDE, TPK
  • Trung quốc: Yaohua, Zemic, Keli
  • Anh: Hydronix, LCM System, Hansford Sensor, Sherborne sensor…
  • Ý: AEP, Paovne, N.B.C Elettonica…
  • Tây Ban Nha: UTILCELL, Sensocar
  • Nga: MIDA
  • New Zealand: PT

No comments yet.

Trả lời