Displacement Sensor RHM0150MD701S2B8102 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Displacement Sensor RHM0150MD701S2B8102

Displacement Sensor RHM0150MD701S2B8102

Cảm biến vị trí và dịch chuyển RHM0150MD701S2B8102

RD4SD2S0750MD70S3B6105

CÔNG TY TNHH LOTUS TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854890831 – 0944369962

E-mail: sales3@lotech.com.vn

Website: http://lotech.com.vn

Series Cảm biến vị trí và dịch chuyển R-Series:

  • Temposonics RP RH
  • Chiều dài dịch chuyển: 25…7600 mm
  • Cảm biến (công nghiệp) bền chắc
  • Đo tuyến tính và tuyệt đối
  • Đèn LED dùng cho cảm biến chẩn đoán
  • Có cảm biến vị trí (không tiếp xúc) với độ bền cao nhất
  • Tuyến tính: < 0.01%
  • Sai số lặp lại: < 0.001%
  • Độ phân giải lên đến 1 μm

Cảm biến vị trí    RHM0400MD701S2B8102    RHM0200MD701S2B8102   RHM0160MD701S2B8102    RHM0150MD701S2B8102    RHM0100MD701S2B8102   

Cảm biến vị trí và dịch chuyển MTS Mỹ             Displacement Sensor MTS M

Cảm biến vị trí    RHM2600MD531P102  RHM0900MD531P102

RHM0400MD531P102  RHM0460MD531P102

201542  

201554  

RFM2745MD601A01

Cảm biến vị trí    RHM0550MP101S1G8100   RHM0900MP021S1G8100

RHM1200MP021S1G8100   RHM1000MP021S1G8100  RHM0860MP021S1G8100

RHM1640MP021S1G8100   RD4SD2S1250MP10S1G6100

Cảm biến vị trí    RHM0700MPO101S1G8100   RHMO320MP031S1G8100

RHM0600MPO21S1G8100  RHM0320MP051S1G8100  RHMO180MP051S1G8100

RHM0500MP031S1G8100   RHMO190MPO81S1G8100   RHM0460MP031S1G8100

Cảm biến vị trí    RHM1000MP051S1G8100    RHM820MP051S1G8100

RHM2040MPO101S1G8100   RHM0650MP021S1G8100  RHM1600MP021S1G8100

RHM0085MP021S1G8100   RHM1960MP021S1G8100

201542

201554

Cảm biến vị trí    RHM0200MP021S1G5100   RHM0335MP021S1G8100

RHM0350MP021S1G3100   RHM0350MP021S1G4100  RHM0350MP021S1G5100  RHM0515MP021S1G5100  RHM0550MP021S1G6100  RHM0820MP021S1G6100

Cảm biến vị trí    RHM0860MP051S1G6100  RHM0900MP021S1G6100

RHM1000MP021S1G5100  RHM1200MP021S1G5100  RHM1200MP021S1G6100

RHM0550MP051S1G5100 RHM0480MD701S1G6100  RHM0085MH051A01

Cảm biến vị trí    RHM0400MD511C202211  RHM1260MR021A01

Cảm biến vị trí    RPS1180MR021A01

Cảm biến vị trí    RHS1200MP101S2G6100  RHS1000MP101S2G6100

RHS0900MP101S2G6100

Cảm biến vị trí   LHAT005M02002R2    LHAT007M02002R2

LHAT005M03002R2  LHAT005M03502R2  LHAT007M03502R2

LHAT005M05002R2  LHAT005M05502R2  LHAT005M06002R2

Vòng từ 201542-2

Miếng đệm: 400633  

 

 

Vòng từ 201542-2   

Đầu nối 370624

Cảm biến vị trí    RD4SD2S0700MP10S1G6100   RHM3550MP071S1G6100

RHM2850MP101S1G6100  RHM0650MPO31SG8100  RHMO500MP051S1G8100

RHMO850MPO31S1G8100  RHMO660MP031S1G8100  RHMO950MPO61S1G8100

Cảm biến vị trí    RHM0810MP101SB6100  RHM0900MP101SB6100

RHM3580MP101SB6100

Cảm biến vị trí    RHM0100MP101SB6100  RHM1250MP101SB6100

RHM0665MP101SB6100  RHM0370MP101S2B6100  RHM0075MP021S2G1100

Cảm biến vị trí    RHM0205MT01AS1G1100  RHM1200MP051S1G6100

RHM1000MP051S1G6100  RHM1620MP051S1G6100

Cảm biến vị trí    RHM0365MR071A01  RHM0160MP071S1G6100

252887

400802

Cảm biến vị trí   RHM0700MF051A11     RHM0110MD621C101211   

RHM0130MD541C304211   RPM0100MD541C304211   RHM0250MD621C10121

RPM0250MD541C304211   RHM0200MD701S2B1100   RPM0600MD701S2B1100

Cảm biến vị trí   RPM0300MD541C304211   RPM3500MD701S2B1100

RHM0300MD621C101211   RHM0100MD621C101211   ERM0850MD601A01

RHM0075MP051S2G6100   RHM0150MP021S2G1100   RHM2065MP101S1G1100

Cảm biến vị trí   RHM0380MR031A01   RHM0900MR031A01

RHM0200MR021A01  RHV0780MP101S1G1100

 

Cáp kéo dài

D7005P0

201542-2

Cảm biến vị trí    RPS0500MD601A01  RHM0300MD601A01

RHM0380MR021A01

Cảm biến vị trí    EPM0850MD601C105241C

Cảm biến vị trí    GHM0800MD601A0  GHM0650MD601A0  GHM1035MD601A0

Cảm biến vị trí  mối nối D60 phối với đầu nối 560700  

 

Cảm biến vị trí    GHM0505MR021A0

RPS0800MD531P102

Đầu nối 4 chân cắm (M8)

Đầu nối 5 chân cắm (M12)

Đầu nối 5 chân cắm 5 (M12)

Đầu kéo hình cầu (M5)

Cảm biến vị trí    EPV1510MD601A0

Đầu nối 560701

Nam châm 252182

EPL0600MD601A0

RHM0100MD701S1G1100

Đầu nối D70  560701

Cáp E10  10m 530026

Gói chương trình phần mềm cảm biến vị trí

253135-1

Cảm biến vị trí    LMMD600M01002R2  RHM0900MP151S3B6105

RHM0700MP101S3B1105  RHM0480MP101S3B6105  RHM0460MP151S3B2105

RHM0400MP101S3B1105  RHM0370MP101S3B6105  RHM0340MP101S3B6105

 

Cảm biến vị trí    RFM4270MR021A01  RHM0515MP071S1G8101

RHM0330MP071S1G6100  RHM1045MP071S1G6100  RHM1470MP071S1G6100

RHM1200MD531P102

D6025P0

No comments yet.

Trả lời