Cảm biến vị trí LWH-0550 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến vị trí LWH-0550

Displacement sensor LWH-0550

LWH-0550 paint

CÔNG TY TNHH LOTUS TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854890831 – 0944369962

E-mail: sales3@lotech.com.vn

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor LWH:

  • Thọ mệnh dài, đạt 100 triệu lần sử dụng, quyết định bởi ứng dụng của sản phẩm
  • Độ phân giải cao: 0.01mm
  • Tốc độ hoạt động cao
  • Đầu nối: DIN 43650
  • Cấp bảo vệ: IP55

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0050    LWH-0075    LWH-0100    LWH-0130   LWH-0150   LWH-0175   LWH-0200   LWH-0225   LWH-0250  LWH-0300   LWH-0325   LWH-0360  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0375   LWH-0400   LWH-0425   LWH-0450   LWH-0500   LWH-0550   LWH-0600   LWH-0650   LWH-0750   LWH-0900

 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH 75    LWH 100   LWH 130  LWH 150   LWH 175   LWH 200   LWH 225   LWH 250   LWH 300   LWH 325   LWH 360   LWH 375   LWH 400  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH 425   LWH 450   LWH 500   LWH 550   LWH 600   LWH 650   LWH 750   LWH 900  

.

.

Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor Novotechnik Đức

.

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0100   TLH-0130   TLH-0150   TLH-0175

TLH-0200   TLH-0225   TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0450   TLH-0500   TLH-0525   TLH-0600   TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800   TLH-0900

TLH-0950   TLH-1000   TLH-1100   TLH-1250   TLH-1350   TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-2000   TLH-2250   TLH-2500   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TLH-0100  TLH-0130  TLH-0150   TLH-0175   TLH-0200   TLH-0225

TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425   TLH-0450   TLH-0500  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0525  TLH-0600  TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800  TLH-0875    TLH-0900    TLH-0950    TLH-1000   TLH-1100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-1250    TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750   TLH-2000   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000   TLH-4500

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TR-010   TR-025   TR-050   TR-075   TR-0100      TRS-0025   TRS-0050   TRS-0075   TRS-0100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  T-0025    T-0050    T-0075    T-0100    T-0150    TS-0025    TS-0050    TS-0075    TS-0100    TS-0150

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TS-25   TS-50   TS-75   TS-100   TS-150   TSS-25   TSS-50   TSS-75   TSS-100   TSS-150

Bộ chuyển đổi dữ liệu   MUW250-4    VOL-V1

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  GEFRAN  Ý       Điện trở có thể điều chỉnh GEFRAN   

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  GEFRAND       Con quay   GEFRAN 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0100  PK-M-0100  LT-M-0130  PK-M-0150  LT-M-0150  PK-M-0200  LT-M-0175  PK-M-0225 LT-M-0200  PK-M-0300  LT-M-0225  PK-M-0350  LT-M-0250  PK- M-0400 

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0275  PK-M-0450 LT-M-0300  PK-M-0500  LT-M-0350  PK-M-0600  LT-M-0375  PK-M-0700  LT-M-0400  PK-M-0750

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0450  PK-M-0900  LT-M-0500  PK-M-1000  LT-M-0550  PK-M-1250  LT-M-0600  PK-M-1500

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  LT-M-0650  PK-M-1750  LT-M-0675  PK-M-2000  LT-M-0750  PK-M-2300  LT-M-0900  PK-M-3000

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LT-M-1050  PK-M-0360  PK-M-0100-L PK-M-0130-L   PK-M-0150-L PK-M-0200-L

PK-M-0225-L PK-M-0300-L         PK-M-0400-L PK-M-0450-L PK-M-0600-L PK-M-0750-L

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PK-M-0500-L LT-M-050-P   LT-M-0100-P LT-M-0130-P LT-M-0150-P LT-M-0175-P 

LT-M-0400-P LT-M-0450-P  LT-M-0600-P LT-M-0500-P LT-M-0750-P LT-M-0900-P

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/13D1 PR6201/14D1  PR6201/24D1  PR6201/34D1 PR6201/54D1  PR6201/13D1E   

PR6201/14C3 PR6201/14C3E PR6201/14D1E PR6201/14L  PR6201/14LA  PR6201/13LA

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/15L   PR6201/15LA   PR6201/15N   PR6201/15NE PR6201/13L   PR6201/23C3   PR6201/23C3E   PR6201/23D1  PR6201/23D1E  PR6201/23L  PR6201/23LA  PR6201/24C3   PR6201/24C3E   PR6201/24C4    PR6201/24C4E  PR6201/24C5 PR6201/24C5E

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6201/24C6   PR6201/24C6E   PR6201/24D1E PR6201/24L    PR6201/24LA  PR6201/25LA   PR6201/25N   PR6201/25NE   PR6211/12D1 PR6211/13D1   PR6211/13D1E   PR6211/13LT   PR6211/14D1

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6211/14D1E   PR6211/22D1   PR6211/23D1  PR6211/23D1E   PR6211/23LT   PR6211/31D1   PR6211/13D1E  PR6211/32D1  PR6211/33D1   PR6211/33D1E   PR6211/51D1  PR6211/52D1 PR6211/52D1E

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6211/52LT  PR6211/53D1 PR6211/53D1E PR6211/53LT  PR6011/00N  PR6011/00S  PR6011/03N  PR6011/10N  PR6011/10S PR6011/11N PR6011/11S   PR6011/20N PR6011/20S

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   PR6011/30N  PR6011/30S  PR6011/40N PR6011/40S PR6221/20tC3 PR6221/20tC3

No comments yet.

Trả lời