Đặc điểm cơ bản dòng cảm biến tải ZEMIC | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Đặc điểm cơ bản dòng cảm biến tải ZEMIC

Đặc điểm cơ bản dòng cảm biến tải ZEMIC
Cấp chính xác thoả mãn tải trọng từ 10t-50t,
Thép hợp kim, hàn kín, chống dầu, nước xâm nhập, chống ăn mòn tiêu chuẩn thông thường, sử dụng rộng rãi.
Kết cấu nguyên khối chống xoắn, vặn, thích hợp sử dụng trong cân điện tử, hệ thống cân ô tô, cân bồn…

Cảm biên tải dạng bánh:
H2A-G2-1MN-5T,H2A-G2-2MN-5T,H2A-G2-4MN-5T,H2A-G2-3MN-5T,

H2A-G2-5MN-5TH2F-C3-5t-5B,H2F-C3-10t-5B,H2F-C3-20t-5B
H2F-C2-50t-3T6
H2F-C2-30t-3T6H2F-C2-20t-3T6H2F-C2-10t-3T6
H2F-C2-5t-3T6
H2F-C2-3t-3T6H2F-C2-2t-3T6H2F-C2-1t-3T6
H2D4-C3-5t-5B6  0.5/1/2/5/10/20t

H2D-C3-10t-5B    5/10/20t

Cảm biến đo tải trọng ô tô :

HM9A-C3-10t-12B,HM9A-C3-20t-12B,HM9A-C3-25t-12B,HM9A-C3-30t-16B
HM9A-C3-40t-16B,HM9A-C3-50t-16B,HM9A-C3-40tSE-16B
HM9B-C3-10t-12B,HM9B-C3-20t-12B,HM9B-C3-25t-12B,HM9B-C3-30t-16B
HM9B-C3-40t-16B,HM9B-C3-50t-16B,HM9B-C3-40tSE-16B

Cảm biến hình trụ:
BM14A-C3-10t-13B6,BM14A-C3-25t-13B6,BM14A-C3-40t-13B6
BM14A-C3-60t-13B6,BM14A-C3-100t-13B6
HM14C-C3-10t-13B6,HM14C-C3-20t-13B6,HM14C-C3-25t-13B6
HM14C-C3-30t-13B6,HM14C-C3-50t-13B6
BM14G-C3-10T-15B-SC,BM14G-C3-20T-15B-SC,BM14G-C3-30T-15B-SC
BM14G-C3-40T-15B-SC,BM14G-C3-50T-15B-SC

BM14K-C3-10t-12B6,BM14K-C3-15t-12B6,BM14K-C3-20t-12B6
BM14K-C3-30t-12B6,BM14K-C3-40t-20B6,BM14K-C3-50t-20B6
BM14K-C3-60t-20B6,BM14K-C3-100t-20B6,
Các dòng khác:BM24RL6H5HM9BHM14GL3VL6EL6E3L6LH3B9NL6DB6FH2AHM11BM11L6CB6EH8C
BM14K,10t
100t

Cảm biến tải mini:
Q45X8X6-7.5g,Q45X8X6,200,300g,Q45X10X6,500,750g
Q84X5X12-05,20,30,50,100,g,    Q70X5X9-H,20,30,50,100,200,g
004-Z1,0.3,0.6,0.75,1.5,3,KG    Q47X20X6.6,100,120
300,500,1000,g
45X6X6-7.5g,150,g    2N,40KG       2F,20KG       2D,24KG
2C,10KG  2A/2A-K,15,50,LB   1Z,5-30KG  1X,300,500,600,g,
1V3-350,5
10,25,KG   CF-1,1,KG  1T-M,150,KG
1R1-K,0.6
12,3,5,6,KG   1P,40,75,KG   HM,0.5,1,5,8,20,,KG
JB01-2
JB01-3JB01-4JB01-6JB01-8   JB02-2JB02-3JB02-4
JB05A-4
JB05A-6JB05A-8  JB06-2JB06-3JB06-4JB06-6JB06-8
JB07-2
JB07-3JB07-4 FD-3FD-4FD-5

Cảm biến chữ S:
H3-C3-25kg-3B  0.025/0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/0.6/7.5/10/15/20/30t

H3F-C3-1-6t-6B  0.1/0.25/0.5/0.75/1/1.5/2/2.5/5t

B3G-C3-50kg-6B   0.05/0.1/0.25/0.5/1/2.5/5/7.5/10t

H3G-c3-100kg-3B   0.05/0.1/0.2/0.25/0.5/1/2.5/5/7.5t

BM3-C3-500kg-4B   0.5/1/2/3/4/5/6/7.5t

Cảm biến dạng thanh:

L6BL6DL6EL6E3L6FL6GL6JL6H5

L6N-C3-30kg    L6C-C3D-5KG-2B    L6D-C3D-20KG-0.8B   L6D-C3-20kg-0.4B   L6D-C3-20kg    L6F-C3-250KG-3B6   L6F-C3-250KG-3B6    B3G-C3-100KG-6B   H3F-C3-2.0t-6T   H3-C3-50KG-3B-C   H8C-C3-2.0T-4B1    H8C-C3-2.0T-4B L6E3-C3-100KG-3G    HPS-12KG       FD-3-24V010
H6E3    20/30/50/75/100/150/200/250/300 KG  
B6G5    0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.4/0.5/0.6/0.75/1/1.5/2 KG
B6E3    20/30/50/75/100/150/200/250/300 KG
L6J1    0.3/0.4/0.5/0.6/1/3 KG
L6L     5/8/10/15/20/30/50/80/100/150/200 KG 

L6C     3,5,8,20,30, 50kg

Cảm biến dạng xoắn:

BM11/HM11

BM11-C3-20kg-3B-SC             BM11-C3-30kg-3B-SC
BM11-C3-50kg-3B-SC,            BM11-C3-100kg-3B-SC
BM11-C3-200kg-3B-SC,        BM11-C3-350kg-3B-SC
BM11-C3-500kg-3B-SC,        HM11-C3-20kg-3B-SC
HM11-C3-30kg-3B-SC,         HM11-C3-50kg-3B-SC
HM11-C3-100kg-3B-SC,        HM11-C3-200kg-3B-SC
HM11-C3-350kg-3B-SC,        HM11-C3-500kg-3B-SC

H8A7-C3-1.0t-2T    H8C4-C3-1.0t-2T    H8C9-C3-2.0t-1.6T

H15C-155、H15C-175、H15C-200、H15A-175、H15A-150

Cảm biến di động, không cần lắp đặt:L15G、L15B、L15BA、L15C、L15E、L15K

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam có bộ phận chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị cảm biến tải (Load Cell), Cảm biến áp suất (Pressure transducers), Bộ hiển thị điều khiển (Control Indicators), Cảm biến vị trí (Displacement trandusers). Cảm biến tốc độ (Velocity transducers), Cảm biến gia tốc (Acceleration transducers). Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Temperature and Humidity sensors), Cảm biến đo momen xoắn (Torque sensor), Cảm biến lưu lượng (Flow sensor)… 

No comments yet.

Trả lời