Đầu cân DB600 Chino

Đặc điểm Sê-ri DB600 là đầu cân kỹ thuật số phiên bản rút gọn của sê-ri DB1000, đầy đủ chức […]