Đầu cân, bộ hiển thị Mettler Toledo | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Đầu cân, bộ hiển thị Mettler Toledo

Đầu cân Mettler Toledo dùng cho:
_ Cân bồn, cân silo, cân phễu
_ Cân xe tải, cân ô tô
_ Cân điện tử
_ Cân dùng trong các khu vực dễ cháy nổ
_ Có thể chế tạo dựa theo yêu cầu