Cân điện tử ME204E Mettler Toledo | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cân điện tử ME204E Mettler Toledo

Cân điện tử ME204E

Cân điện tử Mettler Toledo

ME

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Điện thoại:   024 3232 3272

Di động:   0854890831 – 0944369962

Fax:  02432323271

E-mail:   sales3@lotech.com.vn

Liên hệ:   Mr.Cường

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013192598616

Địa chỉ:   Số 207 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Website:    http://lotech.com.vn/

 

Đặc điểm:

  • Giới hạn đo: 220g
  • Độ chính xác: 0.1mg
  • Giá trị cân nhỏ nhất: 0.1mg
  • Tuyến tính: 0.2mg
  • Kích thước hộp: 210x344x344 (hiệu chuẩn bên trong)
  • Đường kính bàn cân: ∅90
  • Thời gian ổn định: 2s (giây)

Cân điện tử Mettler Toledo

Model   Giới hạn đo   độ đọc

Cân phân tích AL-IC

 AL104-IC 0~110g/0.1mg

AL204DU-IC 0~110g/220g,0.1mg/1mg

AL204-IC 0~220g/0.1mg

Cân phân tích AL

AL54  0~51g/0.0001g

AK104 0~110g/0.0001g

AL204 0~210g/0.0001g

Cân phân tích AB-L

AB104-L 0~110g/0.1mg

AB204-L 0~220g/0.1mg

Cân phân tích AB-S

AB135-S  0~31g/120g,0.01mg/0.1mg

AB265-S 0~61g/220g,0.01mg/0.1mg

AB54-S 0-51g/0.1mg———————— Dừng sản xuất, hiện là ML54

AB104-S 0-110g/0.1mg

AB204-S 0-220g/0.1mg

AB304-S 0-320g/0.1mg

Cân phân tích AB-S/FACT

AB135-S/FACT DualRange 0~31g/120g,0.01mg/0.1mg

AB265-S/FACT DualRange 0~61g/220g,0.01mg/0.1mg

AB54-S/FACT 0-51g/0.1mg

AB104-S/FACT 0-110g/0.1mg

AB204-S/FACT 0-220g/0.1mg

AB304-S/FACT 0-320g/0.1mg

Cân phân tích siêu việt XS

 XS105DU 0~41g/120g,0.01mg/0.1mg

XS205DU 0~81g/220g,0.01mg/0.1mg

XS64 0-61g/0.1mg

XS104 0-120g/0.1mg

XS204 0-220g/0.1mg

XS204DR 0-81g/0.1mg,0-220g/1mg

Cân phân tích siêu việt XP

XP105DR 0-31g/120,0.01mg/0.1g

XP205 0-220g/0.01mg

XP205DR 0-220g,0.01mg/0.1mg

XP204 0-220g/0.1mg

XP504 0-520/0.1mg

XP504DR 0-101g/520g,0.1mg/1mg

Cân phân tích siêu việt

UMX2 0-2100mg/0.1ug

UMX5 0-5100mg/0.1ug

MX5 0-5100mg/1ug

AX26 0-22g/1ug

AX26DR 0-3g/2ug,0-21g/0.01mg

Cân chính xác PL

PL203 0-210g/0.001g

PL203-IC 0~210g/0.001g

PL303 0-310g/0.001g

PL303-IC 0~310g/0.001g

PL403 0-410g/0.001g

PL403-IC 0~410g/0.001g

PL2002 0-2100g/0.01g

PL2002-IC 0-2100g/0.01g

PL3002 0-3100g/0.01g

PL3002-IC 0-3100g/0.01g

PL4002 0-4100g/0.01g

PL4002-IC 0-4100g/0.01g

PL4001 0-4100g/0.1g

Cân chính xác PL-S

PL83-S 0-80g/0.001g

PL203-S 0-210g/0.001g

PL202-S 0-210g/0.01g

PL602-S 0-610g/0.01g

PL601-S 0-610g/0.1g

PL1501-S 0-1510g/0.1g

PL1502-S 0-1510g/0.01g

PL3001-S 0-3100g/0.1g

PL6001-S 0-6100g/0.1g

PL6000-S 0-6100g/1g

Cân chính xác PB-L

PB153-L 0-151g/0.001g

PB303-L 0-310g/0.001g

PB303-LDR 0~60g/0.001g,0-310g/0.01g

PB602-L 0-610g/0.01g

PB1502-L 0-1510g/0.01g

Cân chính xác PB3002-L 0-3100g/0.01g

PB3002-LDR 0~600g/0.01g,0-3100g/0.1g

PB1501-L 0-1510g/0.1g

PB3001-L 0-3100g/0.1g

PB5001-L 0-5100g/0.1g

PB8001-L 0-8100g/0.1g

PB8000-L 0-8100g/1g

Cân chính xác

PB153-S 0-151g/0.001g

PB303-S 0-310g/0.001g

PB303-SDR 0~60g/0.001g,0-310g/0.01g

PB403-S 0-410g/0.001g

PB602-S 0-610g/0.01g

PB1502-S 0-1510g/0.01g

PB3002-S 0-3100g/0.01g

Cân chính xác

PB3002-SDR 0~600g/0.01g,0-3100g/0.1g

PB4002-S 0-4100g/0.01g

PB1501-S 0-1510g/0.1g

PB3001-S 0-3100g/0.1g

PB5001-S 0-5100g/0.1g

PB8001-S 0-8100g/0.1g

PB8000-S 0-8100g/1g

Cân chính xác PB-S/FACT

PB153-S/FACT 0-151g/0.001g

PB303-S/FACT 0-310g/0.001g

PB303-SDR/FACT 0~60g/0.001g,0-310g/0.01g

PB403-S/FACT 0-410g/0.001g

PB503-S/FACT 0-510g/0.001g

PB602-S/FACT 0-610g/0.01g

PB1502-S/FACT 0-1510g/0.01g

PB3002-S/FACT 0-3100g/0.01g

Cân chính xác

PB3002-SDR/FACT 0~600g/0.01g,0-3100g/0.1g

PB4002-S/FACT 0-4100g/0.01g

PB1501-S/FACT 0-1510g/0.1g

PB3001-S/FACT 0-3100g/0.1g

PB5001-S/FACT 0-5100g/0.1g

PB8001-S/FACT 0-8100g/0.1g

PB8000-S/FACT 0-8100g/1g

Cân chính xác

PG4002-S 0-4100g/0.01g

PG4002-SDR 0~800g/0.01g,0-4100g/0.1g

PG6002-S 0-6100g/0.01g

PG6002-SDR 0~1200g/0.01g,0-6100g/0.1g

Cân chính xác XS-S

XS203S 0-210g/0.001g

XS403S 0-410g/0.001g

XS603S 0-610g/0.001g

XS603SDR 0~120g/0.001g,0-610g/0.01g

XS1003S 0-1010g/0.001g

XS802S 0-810g/0.01g

Cân chính xác

XS2002S 0-2100g/0.01g

XS4002S 0-4100g/0.01g

XS4002SDR 0-800g/0.01g,0-4100g/0.1g

XS6002S 0-6100g/0.01g

XS6002SDR 0-1200g/0.01g,0-6100g/0.1g

XS4001S 0-4100g/0.1g

XS6001S 0-6100g/0.1g

XS8001S 0-8100g/0.1g

Cân chính xác XS-M

XS6001M 0-6100g/0.1g

XS6001MDR 0-1200g/0.1g,0-6100g/1g

XS10001M 0-10100g/0.1g

XS16001M 0-16100g/0.1g

XS10000M 0-10100g/1g

XS16000M 0-16100g/1g

Cân chính xác XS-L

XS8001L 0-8100g/0.1g

XS16001L 0-16100g/0.1g

XS32001L 0-32100g/0.1g

XS32001LDR 0-6400/0.1g,0-32100g/0.1g

XS16000L 0-16100/1g

XS32000L 0-32100g/1g

Cân chính xác XP-S

XP204S 0-210g/0.1mg

XP404S 0-410g/0.1mg

XP404SDR 0-80g/0.1mg,0-410g/1mg

XP203S 0-210g/0.001g

XP603S 0-610g/0.001g

XP603SDR 0~120g/0.001g,0-610g/0.01g

XP1203S 0-1210g/0.001g

XP2003SDR 0~500g/0.001g,0-2100g/0.01g

XP5003SDR 0~1000g/0.001g,0~5100g/0.01g

Cân chính xác

XP1202S 0-1210g/0.01g

XP4002S 0-4100g/0.01g

XP6002S 0-6100g/0.01g

XP6002SDR 0~1200g/0.01g,0-6100g/0.1g

XP8002S 0-8100g/0.01g

XP10002S 0-10100g/0.01g

XP10002SDR 0~2000g/0.01g,0-10100g/0.1g

XP4001S 0-4100g/0.1g

XP6001S 0-6100g/0.1g

XP8001S 0-8100g/0.1g

XP10001S 0-10100g/0.1g

Cân chính xác XP-M

XP6002MDR 0~1200g/0.01g,0-6100g/0.1g

XP12002MDR 0~2400g/0.01g.0-12100g/0.1g

XP8001M 0-8100g/0.1g

XP8001MDR 0-1600g/0.1g,0-8100g/1g

XP12001M 0-12100g/0.1g

XP16001M 0-16100g/0.1g

XP20001M 0-20100g/0.1g

XP12000M 0-12100g/1g

XP20000M 0-20100g/1g

Cân chính xác XP-L

XP8001L 0-8100g/0.1g

XP16001L 0-16100g/0.1g

XP32001L 0-32100g/0.1g

XP32001LDR 0-6400g/0.1g,0-32100g/1g

XP64001L 0-64100g/0.1g

XP16000L 0-16100g/1g

XP32000L 0-32100g/1g

XP64000L 0-64100g/1g

Cân chính xác

SB8001 0-8100g/0.1g

SB12001 0-12100g/0.1g

SB16001 0-16100g/0.1g

SB16001 DR 0~3200g/0.1g,0-16100g/1g

SB24001 DR 0~4800g/0.1g,0-24100g/1g

SB32001 DR 0~6400g/0.1g,0-32100g/1g

SB8000 0-8100g/1g

SB16000 0-16100g/1g

SB32000 0-32100g/1g

Cân chính xác

HR83 0-81g/1mg,40-200℃/1℃,0.01%

HR83P

HG63 0-61g/1mg,40-200℃/1℃,0.01%

HG63P

HB43 0-41g/1mg, 50-200℃/5℃,0.01%

Cân vàng 

XJ10002SG 0~10100g/0.01g

JB2002-G/FACT 0~2100g/0.01g

JB3002-G/FACT 0~3100g/0.01g

JB4002-G/FACT 0~4100g/0.01g

JB6001-G/FACT 0~6100g/0.1g

JB8001-G/FACT 0~8100g/0.1g

Cân vàng JB-L-G & SB-G

JB2002-L-G 0~2100g/0.01g

JB3002-L-G 0~3100g/0.01g

JB4002-L-G 0~4100g/0.01g

JB6002-L-G 0~6100g/0.1g

JB8001-L-G 0~8100g/0.1g

SB16001-G  0~16100g/0.1g

SB32001-G  0~32100g/0.1g

Cân vàng JL-G / JL-G/L

JB602-G   0~610g/0.01g

JB602-G/L 0~610g/0.01g

JB802-G   0~810g/0.01g

JB1502-G  0~1510g/0.01g

JB1501-G  0~1510g/0.1g

JB5001-G  0~5100g/0.1g

JB7001-G  0~7100g/0.1g

Cân carat XJ-SC

XJ15002SC  0~15500ct/0.01ct   0~3100g/0.001g

Cân carat JB-C/FACT

JB703-C/FACT   0~700ct/0.001ct   0~140g/0.001g

JB1203-C/FACT  0~1200ct/0.001ct  0~240g/0.001g

JB1603-C/FACT  0~1600ct/0.001ct  0~320g/0.001g

JB2503-C5/FACT 0~2550ct/0.005ct  0~510g/0.001g

JB2502-C/FACT  0~2550ct/0.01ct   0~510g/0.001g

Cân carat JB-L-C

JB703-L-C      0~700ct/0.001ct   0~140g/0.001g

JB1203-L-C     0~1200ct/0.001ct   0~240g/0.001g

JB1603-L-C     0~1600ct/0.001ct   0~320g/0.0001g

JB72503-L-C5   0~2550ct/0.005ct   0~510g/0.001g

JB2502-L-C     0~2550ct/0.01ct    0~510g/0.001g

Cân carat JL-C

JL603-C   0~610ct/0.001ct   0~122g/0.001g

JL1103-C  0~1100ct/0.001ct  0~220g/0.001g

JL1503-C  0~1510ct/0.001ct  0~302g/0.0001g

JL503-C5  0~510ct/0.005ct  0~102g/0.001g

Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam có bộ phận chuyên nhập khẩu và phân phối các thiết bị cảm biến tải (Load Cell), Cảm biến áp suất (Pressure transducers), Bộ hiển thị điều khiển (Control Indicators), Cảm biến vị trí (Displacement trandusers). Cảm biến tốc độ (Velocity transducers), Cảm biến gia tốc (Acceleration transducers). Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (Temperature and Humidity sensors), Cảm biến đo momen xoắn (Torque sensor), Cảm biến lưu lượng (Flow sensor)… 

No comments yet.

Trả lời