Cảm biến Zemic dung trong Cân Bồn, Cân Silo | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến Zemic dung trong Cân Bồn, Cân Silo

Cảm biến Zemic dung trong Cân Bồn, Cân Silo

Cảm biến dạng thanh Zemic

B6F (50kg-2t)          H6F (50kg-2t)      L6F (50kg-2.0t)

BM8D (150kg-10t)  H8C (100kg-10t) B9C (5K-250K)

H9C (5K-250K)       HM9B (10t-50t)

HM9C (10K-75K)   HM9E (50K-200K)

Cảm biến dạng xoắn chống rung

BM11 (5kg-500kg)

Cảm biến chữ Z

B3G (50kg-10t)  BM3 (50kg-7.5t)  H3 (25kg-30t)  H3G (50kg-7.5t)

Cảm biến dạng trụ

BM14A (10t-200t)  BM14C (0.5t-50t)  BM14G4 (10t-50t)  HM14H1 (20t-50t)

Cám ơn quý khách đã ghé thăm

Liên hệ: Mr. Duy  Zalo 0966 005 465  sales2@lotech.com.vn