Cảm biến vị trí TLH-0400 NOVO Technik | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến vị trí TLH-0400 NOVO Technik

Displacement sensor TLH-

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường

Di động: 0854890831  –  0944369962

Zalo: 0854.890.831
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Thông số cơ bản:

_ Khoảng đo: 400mm

Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor TLH:

  • Thọ mệnh dài > 100 x 106 lần hoạt động
  • Độ phân giải cao: 0.01mm
  • Tuyến tính: ± 0.02%
  • Tốc độ hoạt động cao
  • Đầu nối: DIN 43650
  • Cấp bảo vệ: IP54

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0100   TLH-0130   TLH-0150   TLH-0175

TLH-0200   TLH-0225   TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0450   TLH-0500   TLH-0525   TLH-0600   TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800   TLH-0900

TLH-0950   TLH-1000   TLH-1100   TLH-1250   TLH-1350   TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-2000   TLH-2250   TLH-2500   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TLH-0100  TLH-0130  TLH-0150   TLH-0175   TLH-0200   TLH-0225

TLH-0275   TLH-0300   TLH-0325   TLH-0360   TLH-0400   TLH-0425   TLH-0450   TLH-0500  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-0525  TLH-0600  TLH-0650   TLH-0750   TLH-0800  TLH-0875    TLH-0900    TLH-0950    TLH-1000   TLH-1100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   TLH-1250    TLH-1500   TLH-1600   TLH-1750   TLH-2000   TLH-2750   TLH-3000   TLH-3500   TLH-4000   TLH-4500

Cảm biến vị trí và dịch chuyển – Displacement sensor Novotechnik Đức

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-050    LWH-075    LWH-0100    LWH-0130   LWH-0150   LWH-0175   LWH-0200   LWH-0225   LWH-0250  LWH-0300   LWH-0325   LWH-0360  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0375   LWH-0400   LWH-0425   LWH-0450   LWH-0500   LWH-0550   LWH-0600   LWH-0650   LWH-0750   LWH-0900

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-075    LWH-0100   LWH-0130  LWH-0150   LWH-0175   LWH-0200   LWH-0225   LWH-0250   LWH-0300   LWH-0325   LWH-0360   LWH-0375   LWH-0400  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển   LWH-0425   LWH-0450   LWH-0500   LWH-0550   LWH-0600   LWH-0650   LWH-0750   LWH-0900  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TR-010   TR-025   TR-050   TR-075   TR-0100      TRS 025   TRS 050   TRS 075   TRS 100  

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  T-0025    T-0050    T-0075    T-0100    T-0150    TS-0025    TS-0050    TS-0075    TS-0100    TS-0150

TS-100    TS-150

Cảm biến vị trí và dịch chuyển  TS-25   TS-50   TS-75   TS-100   TS-150   TSS-25   TSS-50   TSS-75   TSS-100   TSS-150

Bộ chuyển đổi dữ liệu   MUW250-4    VOL-V1