Cảm biến vị trí Gefran PK-M-0100 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến vị trí Gefran PK-M-0100

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường

Di động:  0854890831 – 0944.369.962
E-mail:  sales3@lotech.com.vn

Đặc tính cơ bản:

  • Dải đo: 100mm
  • Được cải thiện đảm bảo độ chính xác trong mọi trường hợp
  • Sử dụng vít M5
  • Lắp đặt dễ dàng tiện lợi
  • Sử dụng hệ thống khe cắm mới làm phương án thay thế lí tưởng
  • Ứng dụng rộng rãi trong máy ép nhựa, máy ép phun thẳng đứng và các thiết bị sản xuất khác.
  • Cấp bảo vệ: IP40

Series Cảm biến vị trí PK-M:

Cảm biến vị trí    PK-M-100   PK-M-130   PK-M-150   PK-M-225   PK-M-300   PK-M-350   PK-M-400   PK-M-450   PK-M-500   PK-M-600   PK-M-650   PK-M-700-L

Cảm biến vị trí    PK-M-750   PK-M-800   PK-M-900   PK-M-1000   PK-M-1100   PK-M-1250   PK-M-1350   PK-M-1500   PK-M-1600   PK-M-1750   PK-M-2000-L

Cảm biến vị trí    PK-M-0100   PK-M-0130   PK-M-0150   PK-M-0200   PK-M-0225   PK-M-0300   PK-M-0350   PK-M-0360   PK-M-0400   PK-M-0450   PK-M-0500   PK-M-0600   PK-M-0650   PK-M-0700   PK-M-0750   PK-M-0800   PK-M-0900   PK-M-01000-L

Cảm biến vị trí    PK-M-01100   PK-M-01250   PK-M-01350   PK-M-01500   PK-M-01600   PK-M-01750   PK-M-02000-L