Cảm biến thông minh Omron ZX-TDS10-VL | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDS10-VL

Cảm biến thông minh Omron

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0854890831 – 0944.369.962
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Website: http://lotech.com.vn/

Đặc điểm Cảm biến thông minh Omron Series ZX-T:

_ Thực hiện đo đạc với độ chính xác cao mà dạng không tiếp xúc khó đạt tới được

_ Cấp bảo vệ IP67 cho phét hoạt động trong môi trường khắc nghiệt mà vẫn giữ được kết quả đo chính xác

_ Hàng loạt sản phẩm đo khoảng cách 10mm với điện áp cực thấp

_ Khả năng đo tự động phản ứng chân không

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDA41

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDA11

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDS10-VL

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDS10-V

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDS10-L

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDS10T

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDS04T-L

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDS04T

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDS01T

Cảm biến thông minh Omron ZX-TDA41 2M

No comments yet.

Trả lời