Cảm biến Loadcell LPS-60kg | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Cảm biến Loadcell LPS-60kg

Loadcell LPS-60kg

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam

Liên hệ:   Mr.Cường

Di động:   0854890831 – 0944369962

E-mail:   sales3@lotech.com.vn

Website:   http  //lotech.com.vn/

Hệ thống Loadcell – Cảm biến lực LPS

Giới thiệu 

  1. Giới thiệu

Cảm biến lực LPS được thiết kế cho cân điện tử , cân bàn có bề mặt lực thấp và yêu cầu cảm ứng đơn điểm. Là một trong những sản phẩm nổi bật của hãng Celtron. Rất thích hợp với khách hàng hoạt động sản xuất với số lượng lớn.

            LPS chế tạo từ quá trình oxi hóa nhôm dương cực, cấp bảo vệ đạt IP66, có tác dụng chống nước và thủy triều xói mòn.

_ lực trọng   6.0 … 200kg

_ dùng bề mặt lực thấp, kích thước nhỏ

_ Oxi hóa nhôm dương cực 3kg … 30kg đạt tiêu chuẩn NTEP III 5000S

_ 6kg … 35kg đạt tiêu chuẩn OIML C3

_ kích thước mặt cân   16’’ x 16’’/ 40cm x 40cm

_ đạt chuẩn   OIML, FM, NTEP

  • Ứng dụng
  • Cân đóng bao
  • Cân điện tử, cân sàn
  • Cân băng chuyền
  • Cân phân loại
  • Cân đếm điện tử

Cảm biến lực Loadcell   LPS-0.6kg, LPS-1kg, LPS-2kg, LPS-3kg, LPS-6kg, LPS-10kg,

LPS-15kg, LPS-20kg, LPS-30kg, LPS-35kg, LPS-60kg, LPS-200kg

Cung cấp Cảm biến lực Celtron Mỹ

Cảm biến lực (Loadcell)   STC-5kg   STC-10kg   STC-25kg   STC-50kg   STC-75kg   STC-100kg   STC-250kg STC-500kg

STC-750kg  STC-1t  STC-1.5t  STC-2t  STC-2.5t  STC-5t  STC-7.5t  STC-10t  STC-20t

Cảm biến lực (Loadcell)  STC-50kgSS  STC-75kgSS  STC-100kgSS   STC-250kgSS  STC-500kgSS   STC-750kgSS   STC-1t SS   STC-1.5TSS

STC-2tSS   STC-2.5tSS   STC-5tSS   STC-7.5tSS   STC-10tSS   STC-20t  

Cảm biến lực (Loadcell)  STC-50 lb   STC-100 lb   STC-150 lb   STC-200 lb

STC-300 lb   STC-500 lb   STC-750 lb   STC-1K lb    STC-1.5K lb   STC-2K lb    STC-2.5K lb STC-3K lb    STC-5K lb  STC-7.5K lb   STC-10K lb    STC-15K lb   STC-30K lb    STC-40K lb

Cảm biến lực (Loadcell)  STC-50kgXS   STC-75kgXS   STC-100kgXS   STC-250kgXS   STC-500kgXS  STC-750kgXS

Cảm biến lực (Loadcell)  SQB-250kg   SQB-500kg   SQB-1t   SQB-1.5t   SQB-2t   SQB-2.5t SQB-5t   SQB-250kgSS   SQB-500kgSS

SQB-1tSS   SQB-1.5tSS   SQB-2tSS   SQB-2.5tSS   SQB-5TSS  

Cảm biến lực (Loadcell)  SQB-500 lb     SQB-1K lb SQB-2K lb    SQB-2.5K lb

SQB-3K lb    SQB-4K lb    SQB-5KSE  SQB-5K lb   SQB-10K lb    SQB-15K lb   SQB-20K lb

Cảm biến lực (Loadcell)  MBB-25kg    MBB-50kg    MBB-75kg   MBB-125kg   MBB-50 lb MBB-100 lb    MBB-150 lb    MBB-250 lb

Cảm biến lực (Loadcell)  HBB-10kg    HBB-20kg    HBB-50kg    HBB-100kg   HBB-200kg HBB-250kg    HBB-10kgSS    HBB-20kgSS    HBB-50kgSS    HBB-100kgSS    HBB-200kgSS    HBB-250kgSS

Cảm biến lực (Loadcell)  LCD-2.5t   LCD-5t   LCD-10t   LCD-25t   LCD-50t   LCD-60t   LCD-100t   LCD-150t   LCD-5K lb   LCD-10K lb   LCD-25K lb   LCD-50K lb   LCD-100K lb

Cảm biến lực (Loadcell)  PSD-2.5t    PSD-5t    PSD-10t    PSD-25t

Cảm biến lực (Loadcell)  MDB-10t         MDB-20t       MDB-25t      MDB-30t        MDB-40t

Cảm biến lực (Loadcell)  HCD-2.5t         HCD-5t         HCD-10t       HCD-25t        HCD-50t HCD-60t HCD-100t       HCD-150t      HCD-25K lb   HCD-50K lb             HCD-100K lb

Cảm biến lực (Loadcell)  LOC-5,7,10,15,20,30,50,100,LOC-150  LOC-100kg  LOC-150kg   LOC-250kg            LOC-300kg   LOC-500kg   LOC-635kg   LOC-800kg   LOC-1000kg

Cảm biến lực (Loadcell)  HOC-750kg    HOC-1000kg    HOC-2000kg

Cảm biến lực (Loadcell)     DSR-1K lb   DSR-1.5K lb   DSR-2K lb   DSR-2.5K lb   DSR-3.5K lb DSR-10K lb   DSR-15K lb   DSR-20K lb   KDR-25K lb   DSR-50K lb   DSR-75K lb

Cảm biến lực (Loadcell)     DLB-25K lb   DSR-40K lb  DSR-50K lb   DSR-60K lb   DSR-75K lb DSR-100K lb   DSR-125K lb

Cảm biến lực (Loadcell)  CLB-20K lb    CLB-25K lb   CLB-40K lb   CLB-50K lb   CLB-60K lb CLB-75K  lb CLB-100K lb  CLB-125K lb

Cảm biến lực (Loadcell)  CSB-5K lb   CSB-10K lb   CSB-20K lb   CSB-30K lb   CSB-40K lb CSB-50K lb   CSB-60K lb   CSB-100K lb   CSB-150K lb