Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC213 | Công ty TNHH Lotus Technologies Việt Nam

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC213

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ: Mr.Cường
Di động: 0854890831 – 0944.369.962

Zalo: 0854.890.831
E-mail: sales3@lotech.com.vn

Website: http://lotech.com.vn/

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC[][]3

_ Định vị tốc độ cao, độ chính xác cao với 1, 2 hoặc 4 trục

_ Sau khi nhận được lệnh từ bộ điều khiển, trong vòng 2 ms (tối đa) sẽ bắt đầu định vị

_ Có thể Sử dụng INTELLIGENT I/O WRITE (IOWR) và INTELLIGENT I/O READ (IORD) để truyền dữ liệu với tốc độ cao

_ Có thể điều khiển tốt từ tốc độ thấp tới tốc độ cao (tối đa 500kpps) trong đơn vị 1pps.

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC113

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC213

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC413

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC133

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC233

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC433

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-SP001

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC281

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC481

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC881

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NCF81

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC482

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NC882

Bộ điều khiển vị trí Omron CJ1W-NCF82